The auction will start on 14.04.2023

Auction 51. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26893

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, polecony list lotniczy wysłany 11.III z Frankfurtu do Las Palmas na wyspach Kanaryjskich, stempelek hiszpańskiej cenzury wojskowej, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Generał Franco za próbę obalenia rządu republiki został zesłany na Teneryfę (wyspy Kanaryjskie), wkrótce jednak opanował wyspę i uczynił z niej swą bazę, stąd 17.III.1936 rozpoczął wojnę przeciwko komunistom.


Mi.606, 609-612, 643
800 PLN
26894

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (opłata zgodna z taryfą), wysłana 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Krakowa, dodatkowy stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
150 PLN
26895

1938 Anschluss - koperta wysłana 8.IV z Wiednia do Lubeki, stempelek propagandowy "Am 10. April dem Führer dein "Ja"" agitujący do głosowania za przyłączeniem Austrii do Rzeszy Niemieckiej.

Po aneksji Austrii 12.III przez Hitlera, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy; po "zrobieniu porządku" z przeciwnikami, ponad 99% uprawnionych zagłosowało "za".


Mi.577 
120 PLN
26896

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 28 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


25 PLN
26897

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 47 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


25 PLN
26898

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.74 - pierwszy polski urząd poczty polowej operujący w czasie II wojny światowej !!! uruchomiony 4.III przy 26 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Poznań"; znaczek na karcie ostemplowany datownikiem z wyróżnikiem "a" w pierwszym dniu funkcjonowania poczty; duża ciekawostka!

Fi.310
Mi.331 
200 PLN
26899

1939 Zaolzie, widokówka przedstawiająca dzwon Żwirki i Wigury, wysłana 19.VII z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do miejscowości Rypne; temat - LOTNICTWO.

Fi.334
Mi.355 
100 PLN
26900

1939 "Dziwna wojna" - formularz francuskiej poczty polowej, oznaczony "F.M." wysłany 13.X z Nantes przez żołnierza francuskiego na brytyjską wyspę Jersey, listowa pieczęć formacyjna; ze zbiorów J.Falkowskiego.

"Dziwna wojna" rozpoczęła się po napaści Niemiec na Polskę, kiedy Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3.IX wojnę Niemcom, a pomimo tego nie wypełniły swoich sojuszniczych zobowiązań i nie zaatakowały Niemiec, "drôle de guerre" zakończyła się 10.V.1940 niemieckim atakiem na kraje Europy Zachodniej.


200 PLN
26901

1939 list z Poczty Polowej 184 30.8.39 (skrzynka 12) obsługującej 30. Dywizję Piechoty do Sierpca, stan bardzo dobry.


280 PLN
26902

1939 list z Poczty Polowej 178 27.8.39 obsługującej Nowogródzką Brygadę Kawalerii do Warszawy, doklejony i nie skasowany znaczek za 25gr jest zbędny gdyż przesyłki żołnierzy nie podlegały opłacie, urwana klapa koperty.


230 PLN
26903

1939 kartka wysłana przez żołnierza Wermachtu do rodziny w Niemczech, widokówka z widokiem żołnierzy niemieckich na tle ruin zbombardowanych Szczekocin, kartkę nadano z Włoszczowej plus stempel tranzytowy z Łodzi.


100 PLN
26904

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa o interesującej treści, datowana 3.IX w miejscowości Kompina, przesłana 4.IX AMBULANSEM NR.124 relacji WARSZAWA - BYDGOSZCZ do Bydgoszczy; idealnie odciśnięty fioletowy stempelek cenzury wojskowej BC 47; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp88
855 PLN
SOLD
26905

1940 Armia Polska we Francji, list z polskiego obozu wojskowego La Courtine, oznaczony "F.M." wysłany w kwietniu do Paryża; listowa pieczęć formacyjna "La Vaguemestre CAMP MILITAIRE POLONAISE LA COURTINE (CREUSSE)", na odwrocie adres zwrotny nadawcy Camp.Mil.Polonaise i przydział służbowy: kompania szkolna II pluton; przesyłki z okresu kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
26906

1940 kartka niemieckiej poczty polowej.


25 PLN
26907

1941 Plan "Barbarossa" - rozpoczęcie wojny niemiecko-sowieckiej, sowiecka karta pocztowa skasowana pamiątkowo 22.6 w dniu ataku niemieckiego na Zwiazek Sowiecki w miejscowości Jeziory.


120 PLN
26908

1941 (?) "ŚMIERĆ NIEMIECKIM FASZYSTOM !" - listownik z propagandową ilustracją, czysty w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięty).


250 PLN
26909

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list z Londynu, wysłany 28.III przez firmę THOMAS COOK & SON, Ltd. - oficjalnie zajmującej się wymianą korespondencji i paczek pomiędzy Portugalią, a okupowaną Polską (de facto Wojskiem Polskim w Anglii i rodzinami w kraju) - do polskiej jednostki wojskowej o kryptonimie pocztowym P/4, wewnątrz koperty instrukcja dotycząca przygotowania przesyłki, sposobu wysyłki i wysokości dodatkowych opłat; bardzo rzadki stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany głównie na przesyłkach filatelistycznych (katalog specjalizowany - "cena amatorska"); znaczek z perforacją firmową TCS; bardzo ważny, unikalny dokument obrazujący sposób funkcjonowania "adresów konspiracyjnych"; całość w dobrym stanie zachowania (koperta na odwrocie i w środku podklejona taśmą przezroczystą).


600 PLN
26910

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, niszczyciel ORP "Piorun" - zalepka listowa (czysta z gumą) dla zabezpieczenia korespondencji urzędowej, zalepki wprowadzono w ramach gospodarki wojennej Wielkiej Brytanii (oszczędność papieru), umożliwiały one wielokrotne użycie kopert urzędowych; niecodzienny, bardzo ciekawy walor w idealnym stanie zachowania.


150 PLN
26911

1941 kartka z 1 Korpusu Wojska Polskiego w Anglii ze stemplem poczty polowej Korpusu.


30 PLN
26912

1941 kartka z 1 Korpusu Wojska Polskiego w Anglii ze stemplem biura pocztowego.


30 PLN
26913

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, parka znaczków "Dojdziemy" za 50 kop. poz.1 i 4, w układzie tete-beche, wzajemnie odwróconych względem siebie, rzadko w tak pięknym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.1
1 200 PLN
26914

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
720 PLN
SOLD
26915

1942 (?) formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.


10 PLN
26916

1942 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, karta pocztowa wysłana 2.VII z Grodziska Mazowieckiego do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości przeznaczona dla żołnierza polskiego (na odwrocie adnotacja z nazwiskiem) przebywającego w Anglii, służącego w jednostce o oznaczeniu kodowym P/75, liczne stempelki cenzury: niemieckiej, portugalskiej; całość o ładnie udokumentowany obieg pocztowym w dobrym stanie zachowania.


240 PLN
26917

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list nadany 5.XII na poczcie polowej 117 adresowany do polskiego przedstawicielstwa w Brytyjskiej Afryce Wschodniej, w sprawie poszukiwania przez żołnierzy II Korpusu, rodzin ewakuowanych z ZSRR; cenzura, kasownik odbiorczy poczt polowej 80.


300 PLN
26918

1942 znaczek tajnej poczty podziemnej.


20 PLN
SOLD
26919

1942 znaczek tajnej poczty podziemnej.


20 PLN
SOLD
26920

1942 znaczek tajnej poczty podziemnej.


20 PLN
SOLD
26921

1942 znaczek tajnej poczty podziemnej.


20 PLN
SOLD
26922

1942 znaczek tajnej poczty podziemnej.


20 PLN
SOLD
26923

1942 znaczek tajnej poczty podziemnej.


20 PLN
SOLD
26924

1942 znaczek tajnej poczty podziemnej.


15 PLN
SOLD
26925

1942 znaczek tajnej poczty podziemnej.


20 PLN
SOLD
26926

1942 znaczek tajnej poczty podziemnej.


15 PLN
SOLD
26927

1942 rzadki polecony list z niemieckiej poczty polowej 47535E z Dęblina (przy aeroklubie Irena) 9.XI.42 do Niemiec, stempel cenzury i odbiorczy na odwrocie.


85 PLN
26928

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie organizacji "Miecz i Pług" do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", seria kasowana na wycinku.

Fi.1-3
900 PLN
26929

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - marginesowy znaczek cięty za 50 gr.

Fi.1 nz (10)
225 PLN
SOLD
26930

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", jednostronnie cięty znaczek V wydania - I nakład, z błędem "plama na skrzydle orła".

Fi.20a
50 PLN
26931

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", drukowany na stronie gumowanej marginesowy znaczek V wydania - I nakład, na odwrocie sygnatura MIR.

Fi.20a
50 PLN
26932

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy cięty znaczek V wydania - I nakład, pełna oryginalna guma.

Fi.20a nz
40 PLN