The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 51. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26833

1928 Ziemie Zachodnie, widokówka wysłana 26.X z Gorlic (Görlitz) do Głogowa (Glogau), znaczek skasowany wirnikiem propagującym usługi poczty samochodowej; temat - SAMOCHÓD.


Mi.389 
40 PLN
26834

1930 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 2.VIII ze Słońska (Sonnenburg) do miejscowości Czarnów (Tschernow), zwrócony do nadawcy.


Mi.D115, D117 
35 PLN
26835

1938 Ziemie Północne, list z okresu inflacji w kopercie firmowej, wysłany 28.VIII z Bytowa (Bütow) do Trzebiatkowa (Tschebiatkow); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.250, 253, 254&nbs
50 PLN
26836

1939 Obszary anektowane najpierw przez Litwę, następnie ZSRR, następnie Niemcy i ponownie ZSRR - dofrankowana karta wysłana 17.X z urzędu Wilno 2 do Lwowa, znaczek odbarwiony, na odwrocie minimalne pozostałości taśmy klejącej.

Fi.310, Cp80
150 PLN
26837

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.II w Dusznikch (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).


Mi.P274/05 
50 PLN
26838

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.IV z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.P236 
20 PLN
26839

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.VIII z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.


Mi.512, W69 
40 PLN
26840

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na liście poleconym ze Złoczowa 11.XII.39 do Lwowa, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
SOLD
26841

1939 mieszana frankatura ze znaczkami radzieckimi na poleconym liście ekspresowym z Sokala 5.XII.39 do Lwowa, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


130 PLN
SOLD
26842

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na liście ekspresowym z Białegostoku 11.XII.39 do Lwowa, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
SOLD
26843

1939 mieszana frankatura ze znaczkami radzieckimi na miejscowym liście poleconym z Sambora 3.XII.39, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
SOLD
26844

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na kartce ze Złoczowa 12.XII.39 do Lwowa, stempel cenzury radzieckiej (?), przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
26845

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych, wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
120 PLN
26846

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
60 PLN
26847

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.2 ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane sowieckim datownikiem, polski stempelek polecenia, na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).


Mi.681, 594 
400 PLN
26848

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, koperta z listem wysłany 8.II z Łodzi do Stalagu XVIIc, prowizoryczny kasownik nadawczy (polski przedwojenny wirnik), stempelki cenzury: okrągły cenzora nr.18 i "Geprüft" z dopisaną czerwoną kredką dużą literą "K"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
26849

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.


Mi.P229IF 
40 PLN
26850

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.8 z Łodzi (Litzmannstadt) do Poznania, ładnie odbity wirnik propagujący działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P226I 
40 PLN
26851

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 26.8 z Dubna do Komorowic (obecnie dzielnica Bielska-Białej), prowizoryczny stempelek polecenia - polska jednowierszowa pieczątka "DUBNO 1", a powyżej "Recommande", na odwrocie zalepka i stempelki cenzury Wehrmachtu, bielski datownik przejściowy Bielitz z 1.10 i nietypowy kasownik odbiorczy dwuwierszowy "Batzdorf-Ost/ über Bielitz (Oberschless)" z dostawioną datą "-2. Okt.1940"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


515 PLN
SOLD
26852

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, karta wysłana 8.VI ze Stalagu XIB do miejscowości Rubieżewicze, kasownik urzędu okręgowego Nowogródek i odbiorczy; słabszy stan zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.


180 PLN
26853

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część na odpowiedź karty podwójnej), wysłana 20.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
26854

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana sowiecka karta pocztowa wysłana 8.VI ze Kostopola do Komorowic (obecnie dzielnica Bielska-Białej); walor w dobrym stanie zachowania.


300 PLN
26855

1940 list do Kielc, wysłany z wytwórni koniaków STOCK w Bielsku, zwraca uwagę "składana" opłata, list ofrankowany jednym znaczkiem za 12 fen. wysłano 1.I, z niejasnych przyczyn przesyłkę zwrócono do nadawcy, gdzie po dofrankowaniu (kolejny znaczek za 12 fen.) została wysłana ponownie 5.I; niespotykana całość w bardzo dobrym stanie zachowania, duża ciekawostka!!!


Mi.519 
250 PLN
26856

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem; idealny stan zachowania.


250 PLN
26857

1940 Obszary anektowane przez Litwę - wydanie okolicznościowe z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będąca w obiegu na terenach okupacji litewskiej seria czysta.

Fi.AnL.27-29
Mi.443-45 
60 PLN
26858

1941 Ostland, seria znaczków w narożnych czworoblokach wydania niemieckiego dla okupacji terenów Łotwy, Litwy, Estonii i Białorusi.

Fi.1-18
100 PLN
26859

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, karta wysłana 16.I ze Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie do miejscowości Rubieżewicze; ładnie odciśnięty stempelek szpitala, pieczątka cenzury niemieckiej, kasownik urzędu rejonowego Iwieniec; minimalnie słabszy stan zachowania.

Fi.46
200 PLN
26860

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta.


Mi.P13 
50 PLN
26861

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony, wysłany 22.II z urzędu pocztowego Lwów 17 do miejscowości Komorowice obecnie dzielnicy Bielska (Batzdorff über Bielitz); ładnie ofrankowana koperta, polski stempelek polecenia, znaczki unieważnione kasownikiem sowieckim; zalepka i stemple cenzury, kasownik odbiorczy z datą 31.März odciśniętą datownikiem biurowym; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Niemców, a częścią okupowaną przez Rosjan, wędrowała okrężną drogą Moskwa - Berlin; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.594, 682 
430 PLN
SOLD
26862

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 18.XII z Bydgoszczy do Lubska (Sommerfeld).


Mi.748 
35 PLN
26863

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, przesyłka niemieckiej poczty polowej (widokówka) wysłana 1.1 z Mławy do miejscowości pod Berlinem, niemy datownik nadawczy, listowa pieczęć formacyjna z godłem, pieczęć nagłówkowa "Kommandantur Tr.Üb.Pl.Nord Mlawa, Südostpr." i stempelek Feuerwerker (ogniomistrz); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
SOLD
26864

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 7.V z Bełchatowa do Łodzi, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; brak tylnej klapy koperty.


Mi.519 
20 PLN
26865

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.IV z Poznania do Nałęczowa, przeadresowany do Dęblina, ładna odbitka wirnika propagandowego.


Mi.519 
40 PLN
26866

1941 Ukraine, seria znaczków w narożnych czworoblokach wydania niemieckiego dla okupacji terenów Ukrainy.


Mi.1-18 
100 PLN
26867

1941 Ukraine, seria znaczków w czworoblokach wydania niemieckiego dla okupacji terenów Ukrainy.


Mi.1-18 
100 PLN
26868

1941 Ostland, seria znaczków w narożnych czworoblokach wydania niemieckiego dla okupacji terenów Łotwy, Litwy, Estonii i Białorusi.


Mi.1-18 
100 PLN
26869

1941 kartka lotnicza z Królewca do Berlina. Na awersie piwnice z beczkami wina.


Mi.806-9 
28 PLN
26870

1941 kartka lotnicza z Köslin / Koszalin 21.4.41 do Stanów Zjednoczonych, stemple cenzury, rzadka destynacja.


45 PLN
26871

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, frankatura mechaniczna 54 pf. - list polecony wysłany 11.VII z Katowic do PKO w Warszawie; kasownik odbiorczy, przedwojenny polski datownik Pocztowej Kasy Oszczędności.


50 PLN
26872

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, czworoblok znaczków rzadkiej odmiany z gumą prążkowaną pionowo na liście poleconym (nieznacznie przefrankowanym), wysłanym 25.VIII z Poznania do Krakowa, kasownik odbiorczy na odwrocie (same znaczki kasowane - Mi.112 euro); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.813x 
200 PLN