The auction will start on 14.04.2023

Auction 51. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26641

1919 Odessa, gwarancja Mikstein, Perzyński,.

Fi.1
495 PLN
SOLD
26642

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1-12
2 700 PLN
26643

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 600 PLN
26644

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria nowodruków, z pełną oryginalna gumą bez podlepek, gwarancja Falkowski,.

Fi.1-12 ND
150 PLN
26645

1919 Odessa, gwarancja Mikstein, Perzyński,.

Fi.2
585 PLN
SOLD
26646

1919 znaczek wydania dla polskiego konsulatu w Konstantynopolu, gwarancja Schmutz.

Fi.6y
400 PLN
26647

1919 fałszerstwo nadruku LEVANT na znaczku za 5 mk. na cienkim papierze, na której to odmianie przedruki nie są znane.

Fi.12
40 PLN
26648

1920 Konstantynopol, gwarancja Wiatrowski.

Fi.1
150 PLN
26649

1920 nowodruki znaczków dla polskiej poczty w Konstantynopolu stemplowane kasownikiem "POCZTA POLKA KONSTANTYNOPOL / 6.XI.1920", stempel polecenia i na odwrocie stempel urzędu.

Fi.1-4, 6, 7 ND
400 PLN
26650

1920 Konstantynopol, gwarancja Wiatrowski.

Fi.2
140 PLN
26651

1920 Konstantynopol, gwarancja Wiatrowski.

Fi.4
140 PLN
26652

1920 Konstantynopol, gwarancja Wiatrowski.

Fi.5
135 PLN
SOLD
26653

1920 Konstantynopol, gwarancja Wiatrowski.

Fi.6
135 PLN
SOLD
26654

1920 Konstantynopol, gwarancja Wiatrowski.

Fi.7
135 PLN
SOLD
26655

1920 Konstantynopol, gwarancja Wiatrowski.

Fi.9
170 PLN
SOLD
26656

1920 Konstantynopol, gwarancja Wiatrowski.

Fi.10
200 PLN
SOLD
26657

1920 Konstantynopol, gwarancja Wiatrowski.

Fi.11
170 PLN
SOLD
26658

1920 Konstantynopol, wycinek z karty pocztowej z nadrukiem LEVANT oraz znaczki za 5, 15, 50 f. i 1 mk., wszystkie z nadrukami PPC (Postes Polonaise Constantinople) w kolorze fioletowym, unieważnione niebieskim datownikiem Poczty Polskiej w Konstantynopolu - wzór 1, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14, 16, 19, 20 i
1 800 PLN
26659

1920 przekaz paczkowy nadany w ambulansie pocztowym na trasie Kandrzin (Kędzierzyn) - Bauerwitz (Baborów) do Berlina, rzadkie.

Fi.27
500 PLN
26660

1920 Port Gdańsk, wydanie krakowskie - kompletny pocztowy adres przesyłowy z nadrukiem typu 8 na paczkę przesłaną z USA do Nowego Sącza; pieczęć o nagłówku "Z Ameryki przez Gdańsk Nr." Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port z dopisaną wysokością opłaty pocztowej pobieranej od adresata; dodatkowy stempelek "Wolne od cła"; na odwrocie frankatura mieszana znaczków dopłaty w walucie koronowej i markowej (400 hal + 500 fen = 9 mk) skasowanych 21.XI w Nowym Sączu, znaczki w walucie koronowej wycofano 15.02.1920, jednak 29.09 przywrócono ich ważność dodatkowo zrównując ich wartość nominalną 1kr=1mk, pozostawały one w obiegu do 5.06.1922, mieszane frankatury koronowo-markowe spotykane są stosunkowo rzadko; niezwykle ciekawy, bardzo rzadki wewnętrzny dokument pocztowy noszący ślady eksploatacji; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ca2
2 000 PLN
26661

1921 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", nie wprowadzona do obiegu seria na lekkich podlepkach, gwarancja.

Fi.26-31
Mi.I-VIII 
60 PLN
26662

1921 Konstantynopol, seria nie wprowadzona do obiegu.

Fi.26-32
100 PLN
SOLD
26663

1921 seria znaczków dla polskiej poczty w Konstantynopolu nie wprowadzona do obiegu z odmianami.

Fi.26-32
30 PLN
26664

1921 Port Gdańsk, prawie kompletny niemiecki pomocniczy adres przesyłkowy (Paketkarte) na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Lubela (Lubella), rzadka naklejka pocztowa z numerem paczki "z Ameryki przez U.E.P. Gdańsk, Nowy Port" - odmiana z literką "a" po numerze i stempelki: "Z Ameryki przez Gdańsk Nr..." oraz "Wolne do cła" Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port; na odwrocie rzadkie znaczki lokalnych prowizoriów dopłat MOSTY WIELKIE (typ 93) z nadrukiem PORTO, skasowane 14.II, na froncie okrągła pieczęć "URZĄD GMINY LUBELA"; wyjątkowy, dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Pd12, Pd13
2 500 PLN
26665

1922 Port Gdańsk, wycinek pomocniczego adresu przesyłkowego na paczkę przesłaną z USA do Kołomyi; odcisk bardzo rzadkiego i wysoko wycenionego datownika: "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "a" (WOLFF+300.-) z 18.II; na odwrocie znaczki dopłaty na kwotę 160 mk, unieważnione 6.III w Kołomyi; zdobycie tego datownika na pełnym dokumencie pocztowym jest bardzo trudne; gwarancja Krawczyk.

Fi.D21, D43
400 PLN
26666

1923 Port Gdańsk, pomocniczy adres przesyłkowy na paczkę przesłaną z USA do Nowego Sącza, nalepka pocztowa dla przesyłek rejestrowanych "z Ameryki przez Polski Urząd Pocztowy No 1 w Gdańsku" Polskiego Urzędu Pocztowego w Gdańsku; doskonałe odciski bardzo rzadkich i wysoko wycenionych datowników: "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "a" (WOLFF+300.-) z 21.IV i "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "b" (WOLFF+300.-) z 23.IV; dodatkowo stempelek "WOLNE OD CŁA"; na odwrocie znaczki dopłaty na sumę 12.000 mk unieważnione 14.V w Nowym Sączu; bardzo rzadki wewnętrzny dokument pocztowy w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D49
4 000 PLN
26667

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 1 gr - frankatura wielokrotna, druki wysłane 30.I.29 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Skarszewy; znaczki unieważnione rzadszym kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "p"; nieczęsto spotykana frankatura znaczka o najniższym nominale; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.1
600 PLN
26668

1925 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz lub Krawczyk.

Fi.1-11
310 PLN
SOLD
26669

1925wydanie przedrukowe, seria z odmianami I i II, gwarancja Krawczyk lub Schmutz.

Fi.1-11I, II
80 PLN
SOLD
26670

1925-1938 Port Gdańsk, komplet czystych znaczków wydanych dla polskich urzędów pocztowych na terenie Wolnego Miasta Gdańska, wysoka wycena katalogowa (Mi.1250 euro); z wyjątkiem ostatniego nieprzedrukowanego wydania, które jej nie wymaga - wszystkie znaczki z gwarancją.

Fi.1-35
Mi.1- 
1 900 PLN
26671

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 2 gr. + 3 gr. - frankatura mieszana, widokówka wysłana 1.X.1931 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL", w przedostatnim dniu przed wyszczerbieniem (3.X) dolnego mostka u dołu po lewej; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2, 3, 18
Mi.2, 3, 21 
200 PLN
26672

1925 Port Gdańska, rozmyty nadruk, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
40 PLN
26673

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 5 + 30 gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 16.X z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Stanisławowa; znaczki unieważnione rzadkim kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No3" z wyróżnikiem "e"; czarny stempelek polecenia z wyróżnikiem "a"; koperta firmowa "Kathreinera Fabryki Kawy Słodowej T.z o.p. Gdańsk"; na odwrocie pieczęć kancelaryjna sądu powiatowego z datą 8.XI; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.4, 9
1 500 PLN
26674

1925 Port Gdańska, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Schmutz.

Fi.5
50 PLN
26675

1925 Port Gdańska, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Schmutz.

Fi.8I
30 PLN
26676

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 5 gr. - frankatura pojedyncza, dekoracyjna koperta firmowa, wysłana 5.V jako druki z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Krakowa; znaczek unieważniono kasownikiem "POLSKI URZ. P.-T. No.1" z mostkiem wyszczerbionym u dołu po prawej stronie; atrakcyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta poziomo i pionowo zgięta); gwarancja.

Fi.12
Mi.15 
300 PLN
26677

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nieząbkowane i rzadkie jako gumowane próby znaczków przedrukowych (formy I i II) na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (większa część nakładu wydana jako niegumowana), gwarancja Gryżewski, Falkowski.

Fi.12-14x nz
Mi.12-14 U 
5 400 PLN
26678

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.400 euro), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
800 PLN
26679

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
26680

1926 Port Gdańska, nadruk cienki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.12aIx
50 PLN