The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 51. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26732

1919 seria znaczków wydania dla Śląska Cieszyńskiego z dodatkową odmianą znaczka za 1K.

Fi.1-10
25 PLN
SOLD
26733

1920 znaczki niemieckie z nadrukiem dla plebiscytu w Olsztynie, seria z odmianami, najdroższy znaczek 4b z gwarancją Schmutz.

Fi.1-14a, b, c
750 PLN
SOLD
26734

1920 wydanie Komisji Rządzącej Górnego Śląska, seria z odmianami.

Fi.1-9a, b
120 PLN
SOLD
26735

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek za 15 fen. z uszkodzonym S w nadruku.

Fi.3
20 PLN
26736

1920 wydanie Komisji Rządzącej Górnego Śląska, połowki znaczków kasowane na wycinkach.

Fi.4, 6
40 PLN
26737

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.500.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
400 PLN
26738

1920 Śląsk Cieszyński, list opłacony m.in. znaczkami za 1 mk. w I i II typie, wysłany 31.VIII z Bielska do Wiednia, ładnie odciśnięty stempel cenzury krakowskiej; walor o ładnym wyglądzie w dobrym stanie zachowania (koperta otwarta "energicznie").

Fi.4II, 6I, 6II
225 PLN
SOLD
26739

1920 kartka polecona z Cieszyna 16.IV.20 do Austrii, mieszana frankatura całostki wydania krakowskiego, polskiego znaczka i znaczka wydania dla Górnego Śląska.

Fi.5, 77B, Cp13IIA
144 PLN
SOLD
26740

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 9.V z Kluczborka (Kreuzburg) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Sommerfeld (Lubsko).

Fi.5, Cp2
45 PLN
26741

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 fen. z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja.

Fi.6 B1
20 PLN
26742

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 20 fen. na szarym papierze, prawy z błędem "H nad COMMISSION", gwarancja.

Fi.6 B1
30 PLN
26743

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 25.V z miejscowości Głubczyce (Leobschutz) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej - do Opola.

Fi.6, Cp3
70 PLN
26744

1920 wydanie Komisji Rządzącej Górnego Śląska,luzak z serii.

Fi.8
30 PLN
26745

1920 Górny Śląsk - II wydanie plebiscytowe, nadruki nowych wartości, seria czysta, najdroższa wartość - sygnowana, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

Fi.10-12
120 PLN
26746

1920 wydanie przedrukowe, seria.

Fi.10-2
50 PLN
SOLD
26747

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone miedzypolem, kolejno typy Fi.Ib,Ia, IIa,IIa i Ib,IIIa, IIa,IIa (Mi.IIIb,IIIa, IVa,IVa i IIIb,Ia IVa,IVa), możliwe wiele kombinacji typów, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW3+4 
360 PLN
26748

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone miedzypolem, kolejno typy Fi.IVa,IVa, IIIa,IIIa i IVa,IVa, IIIa,IIIa (Mi.IIa,IIa, Ia,Ia, i IIa,IIa, Ia,Ia)jeden znaczek na podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW2+2 
180 PLN
26749

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja.

Fi.11 (B1)
40 PLN
26750

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

Fi.12b
250 PLN
SOLD
26751

1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej Górnego Śląska, podstawowa seria.

Fi.13-29
10 PLN
SOLD
26752

1920 seria znaczków dla plebiscytu na Górnym Śląsku na wycinkach.

Fi.13-29
40 PLN
26753

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie.

Fi.16
18 PLN
SOLD
26754

1920 firmowy list polecony z Lublińca 21.7.20 do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.16, 22
85 PLN
SOLD
26755

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 pf. ze znacznym przesunięciem perforacji.

Fi.18
15 PLN
26756

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
750 PLN
26757

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, 80 Pf. (zn. z poz.18) - frankatura mieszana, list polecony opłacony rzadkim znaczkiem, wysłany 29.VI ze Sztumu (Stuhm) do Königslutter w Brunszwiku, kasowniki odbiorcze na odwrocie; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.19, 2y
1 800 PLN
26758

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, nadruk mediewalem COMMISSION INTERALLIEE MARIENWERDER na znaczku za 1 Mk. w kolorze czerwonym, jeden z najrzadszych znaczków plebiscytowych, cień śladu po podlepce, piękny stan, nakład 180 szt., gwarancja Richter, Gryżewski.

Fi.21IIa
15 000 PLN
26759

1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej Górnego Śląska, stemplowany znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.24b
900 PLN
26760

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie, gwarancja Schmutz.

Fi.25
20 PLN
SOLD
26761

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, kasowany znaczek za 1,25 Mk. w rzadkim kolorze niebieskozielonym (Fi.180.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.25b
160 PLN
26762

1920 wydanie przedrukowe dla plebiscytu w Kwidzynie, kompletna seria, najdroższa odmiana 29b gwarancja Schmutz.

Fi.26-29a,b
280 PLN
26763

1920 seria znaczków dla plebiscytu w Kwidzynie na wycinkach, gwarancja Sztaba.

Fi.26-9
70 PLN
26764

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 3 Mk. z ładnym, dobrze wycenionym (Mi.70 euro), błędem "kropka w obwódce pod lewym MARK", gwarancja Krawczyk.

Fi.28
Mi.28III 
140 PLN
26765

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 3 mk. ze znacznym przesunięciem perforacji.

Fi.28
25 PLN
26766

1920 wydanie przedrukowe, stemplowana seria z odmianami.

Fi.41a-43b
60 PLN
26767

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, trzy znaczki.


75 PLN
26768

1920 kartka niemieckiego wydawnictwa z Katowic z okresu plebiscytów.


28 PLN
26769

1920 Górny Śląsk, czysta całostka I wydania.

Fi.Cp2
50 PLN
26770

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania.

Fi.Cp3
40 PLN
26771

1920 kartka z Zabrza (Hindenburg) 23.12.20.Oryginalny obieg.

Fi.Cp3+18
45 PLN