The auction will start on 09.09.2022

Auction 47. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
384

1913 ilustrowana dekoracyjna koperta wojskowa, wydrukowana w Brześciu, wysłana 26.VI z miejscowości Willmanstrand (obecnie Lappeenranta w Finlandii) do Griazowca; kasownik odbiorczy na odwrocie; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.69 
500 PLN
385

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

Fi.1
60 PLN
386

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
600 PLN
SOLD
387

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
340 PLN
388

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
120 PLN
389

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal w kolorze czerwonym na widokówce datowanej 14.12.1916 wysłanej "z pola" do Przemyśla, skasowana stemplem VON DER ARMEE IM FELDE, obok okrągła pieczęć formacyjna z godłem; zalepkę tę stosowano przeważnie na kartach poczty polowej lub zgodnie z przeznaczeniem do zaklejania kopert na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1a
500 PLN
390

1914 firmowy list z Warszawy do Kopenhagi, niemy kasownik rosyjski, na odwrocie stempel rosyjskiej cenzury wojskowej i stempel z numerem cenzora i podpisem oraz wirnik odbiorczy Kopenhagi, dekoracyjne i rzadkie.


400 PLN
391

1914 wybuch I wojny światowej - list ze sztabu 6 armijnego korpusu wysłany 31.VII do Białegostoku, formacyjna pieczęć listowa, kasownik odbiorczy; unikalna przesyłka z pierwszych dni Wielkiej Wojny!!!

Po zamachu w Sarajewie 28.VI, w którym zginął austriacki następca tronu, 28.VII Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, 29.VII Rosja zarządziła mobilizację, 31.VII Niemcy zagroziły wypowiedzeniem wojny; 1.VIII wypowiedziały wojnę Rosji, a dwa dni później Francji.


350 PLN
392

1914 stempel kamuflażowy "IX/839" (Zabierzów) - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 18.XI do Wiednia.


Mi.142 
150 PLN
393

1914 specjalna karta mobilizacyjna-formularz do kijowskiej szkoły wojskowej dla junkrów, datowana 30.XII, wysłana 9.I.1915 z Kijowa do Włocławka, na odwrocie stempel tranzytowy Warszawa 12.I; pieczęć listowa szkoły; niespotykana całość w bardzo dobrym stanie zachowania (niewielkie uszkodzenie papieru na środku).


300 PLN
394

1914 list wysłany do żołnierza (oficera ?) służącego w jednostce Gwardii Cesarskiej w Piotrogrodzie, kasownik odbiorczy 22.IV na odwrocie.


40 PLN
395

1914 świadectwo odbycia służby wojskowej, przedkładane przy ubieganiu się "... o jedną z posad zastrzeżonych dla wysłużonych podoficerów ...", wydane 26.II w Ministerstwie Wojny we Wiedniu, opatrzone suchą pieczęcią; wręczone zainteresowanemu 5.III w Jarosławiu; na odwrocie instrukcja dla posiadacza świadectwa w ośmiu urzędowych językach cesarstwa; dokument w słabszym stanie zachowania.


40 PLN
396

1914 austriacki stempel kamuflażowy "IX/72" (Tarnobrzeg) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 21.VIII do Franzen w Austrii.


150 PLN
397

1914 widokówka z Przemyśla, grzecznościowo odciśnieta pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNOWO BATALJONA (2-a POTA 11o CAEPHAO ATAIOHA).


70 PLN
398

1914 koperta i komplet zalepek w formie pieczęci lakowej wydawnictwa NKN na cele charytatywne.


2 000 PLN
399

1914 kartka z Gdańska 2.11.14 ze stemplem okrętu Lübeck "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Lübeck", z tyłu nie wypisana.


120 PLN
400

1914 kartka z opłaconą odpowiedzią z Czech 1.XI.14 do Komendy Etapowej w Krakowie, stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW L. 1., bardzo wczesny okres.


450 PLN
401

1914 kartka z Gdańska 20.10.14 ze stemplem okrętu Augsburg "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Augsburg".


120 PLN
402

1914 kartka poczty polowej 27.10.14 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "III KOMPANIA BAONU UZUPEŁNIAJĄCEGO POLSKICH LEGIONÓW".


150 PLN
403

1915 nalepka legionowa z wizerunkiem czapki ułańskiej.

Fi.2b
200 PLN
404

1915 formularz wysłany 21.IV za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 77 Dywizji Zapasowej do Berlina.


20 PLN
405

1915 Legion Ukraiński - ozdobny formularz wysłany 11.III za pośrednictwem poczty polowej 350 do Lwowa; ładna i czytelna odbitka stempla formacyjnego: "Ukrainische Legion Regiment I Baon II Komp VII",dobry stan zachowania.


500 PLN
406

1915 widokówka z Kowna, wysłana 24.XI za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 209 do Berlina, pieczęć formacyjna; całość w doskonałym stanie zachowania.


60 PLN
407

1915 Legiony Polskie - "IV. Kompania/ Legionu polskiego/ we Wiedniu." widokówka datowana 23.I, wysłana 29.I z urzędu pocztowego Wien 12 do Chropyně (Chropin) w Czechach; opisywany unikalny stempelek formacyjny, znany jest tylko z prezentowanej całości, opisanej w podręczniku Berka, pochodzącej ze słynnego zbioru Władysława Ratha; gwarancja Schmutz.


600 PLN
SOLD
408

1915 korespondencja niemieckich jeńców wojennych z terenów Rosji, dofrankowana całostka rosyjska, wysłana 13.XI z miejscowości w guberni wołyńskiej do Hanoweru; cenzura rosyjska z Petersburga; kasownik odbiorczy 16.11; na odwrocie ingerencja cenzury - usunięto (wydrapano) fragmenty tekstu; atrakcyjny walor w doskonałym stanie zachowania; "bezpośrednia" korespondencja jeniecka z Rosji do Niemiec jest o wiele rzadsza niż przekazywana za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.


250 PLN
409

1915 (?) karta pocztowa z obozu jenieckiego Holzminden w Niemczech, wysłana do Witebska pisana po francusku; stempelki cenzury niemieckiej i rosyjskiej; "bezpośrednia" korespondencja jeniecka z Niemiec do Rosji jest o wiele rzadsza niż przekazywana za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.


150 PLN
410

1915 Legiony Polskie - nietypowy formularz wysłany 21.VIII z urzędu etapowego w Piotrkowie przez podoficera IV pułku piechoty Legionów do Lwowa; cenzura odręczna i dodatkowo stempelek ZENSURIERT.


150 PLN
411

1915 Legiony Polskie - podwójna karta wysłana 24.III z Wiednia do Biura Werbunkowego Legionów w Oświęcimiu.


40 PLN
412

1915 znaczek rosyjski z Piortem I, za 4 kop., z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa, typ 512.12 według Lewina.


Mi.82 
30 PLN
413

1915 obiegowe znaczki rosyjskie za 3 i 7 kop. na wycinku, z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa typ 512.08 według Lewina.


Mi.65, 68 
50 PLN
414

1915 rosyjska ofensywa w Galicji, najdalszy zasięg wojska rosyjskie osiągnęły w kwietniu 1915 roku, bardzo rzadka przesyłka frontowa - stempel "Z Armii Czynnej", z tego właśnie okresu, na karcie z widokiem Giewontu, stemple nadawczy zapasowej poczty polowej z 10.4.15 i odbiorczy z Carskiego Sieła z 26.4 15, 2 maja ruszyła kontrofensywa wojsk austriackich, gwarancja Korszeń.


800 PLN
415

1915 pierwsza wiadomość o pobycie w niewoli i ogólnikowa informacja dla bliskich jeńca niemieckiego, wysłana 2.XII z Moskwy do Magdeburga, stempelek cenzury moskiewskiej "D.C" (..), a na odwrocie owalny stempelek cenzury piotrogrodzkiej; oznaczenie przesyłki stempelkiem "Kriegsgefangenensendung", brak daty i "anonimowość" nadawcy, a przede wszystkim forma listu, świadczą o tym, że była to centralnie kierowana akcja powiadamiania rodzin jeńców przez władze rosyjskie, przynajmniej w początkowym okresie wojny; niezwykle ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P21, 99C 
400 PLN
416

1915 widokówka z Krzemieńca datowana 4.VII, napisana po polsku, wysłana 6.7 z Białej Cerkwi jako przesyłka rosyjskiej poczty polowej do Kercza, okrągły stempelek z godłem " i" (Z Armii Czynnej) zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej; kasownik odbiorczy Kercz 13.7; minimalnie słabszy stan zachowania.


80 PLN
417

1915 widokówka (Warszawa) wysłana 1.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 9 Armii, stempelek formacyjny; przesyłka z wczesnego okresu po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy 5.8; walor w dobrym stanie zachowania (karta z dwóch stron przycięta).


20 PLN
418

1915 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 18.7 z Orła; idealnie zachowana lakowa pieczęć cenzury piotrogrodzkiej do zamykania skontrolowanych przesyłek, stempelek cenzora nr.25; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisem alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
300 PLN
419

1915 kartka na ozdobnym formularzu poczty polowej z Kutna do Niemiec.


80 PLN
420

1915 kartka z poczty etapowej 351 15.IV.15 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "LEGION POLSKI PUŁK 2 BATALION III KOMPANIA 11".


150 PLN
421

1915 kartka z poczty etapowej 355 20.XII.15 ze stemplem formacyjnym "KOMENDA 3go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU".


150 PLN
422

1915 kartka z poczty etapowej 355 28.V.15 do Krakowa ze stemplami formacyjnymi "KOMENDA 3go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU".


250 PLN
423

1915 formularz poczty polowej ozdobiony rysunkiem przedstawiającym żołnierza francuskiego, wysłany 20.V za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej z frontu zachodniego do Bergedorfu, stempelek zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej, a za razem formacyjny "Soldatenbrief I.B.R.I.R.76", atrakcyjny walor w dobrym stanie zachowania (niewielki ubytek papieru na froncie).


60 PLN