The auction will start on 19.04.2024

Auction 47. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3234

1944 POCZTA HARCERSKA - bardzo wczesny list wysłany 9.VIII - w drugim dniu używania stempla z lilijką "POCZTA HARCERSKA" - Gryżewski typ 3 (Fi.4000.-); typowa dla pierwszych dni powstania treść; bardzo czytelnie odbity stempel, dodatkowo także na znaczku GG - to nietypowe i zdarzało się w zasadzie jedynie na znakach opłaty całostek; bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Falkowski, Krawczyk.

Fi.3
3 240 PLN
SOLD
3235

1944 POCZTA HARCERSKA - list wysłany 12.VIII z oddziału liniowego - Kolumny Motorowej "Wydra" (samochody pancerne "Jaś", "Szary Wilk" i "Kubuś") będącej w składzie grupy "Krybar" (zwycięski bój o Elektrownię i zaciekłe walki o Uniwersytet Warszawski); to pierwszy dzień użycia stempla nadawczego z lilijką "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD" Gryżewski - typ 7 (Fi.3000.-), dodatkowo stosowany na Poczcie Harcerskiej Śródmieście Północ przez sześć dni numerator "00085" kolejny listu i nieznany do tej pory z tak wczesnego użycia stempelek cenzury CENZUROWANO No16 - typ 5; list "utknął" pomiędzy Powiślem i Czerniakowem, stąd odręczna adnotacja "Zwrot Poczta tam nie dociera jeszcze ZB" - z dużym prawdopodobieństwem to inicjały phm.Zbigniewa Brydaka kierownika urzędu przy ulicy Okólnik (Powiśle); bezpośredniego połączenia z uruchomionym 10.VIII. urzędem na Powiślu Czerniakowskim nie było, podjęto więc próbę skierowania go przez Śródmieście - adnotacja czerwoną kredką i stemple Poczty Harcerskiej, kolejno ze Śródmieścia Północnego i Południowego; to jeden z ważniejszych listów powstańczych, trudna i nie wiadomo czy zakończona powodzeniem okrężna droga z oddziału bojowego do szpitala położonego w południowej części tej samej dzielnicy walczącego miasta, gwarancja Schmutz.

Fi.7+27+5
3 600 PLN
SOLD
3236

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.11
1 200 PLN
3237

1944 WARSZAWA W WALCE - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 12 (Gryżewski), z 08.8. - jedynego dnia jego używania, bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.12
2 000 PLN
3238

1944 POCZTA POLOWA - koperta z zielonym znaczkiem typu 1, wysłana 12.9. z Hożej na Żurawią, ze stemplem nadawczym "POCZTA POLOWA WARSZAWA" - Gryżewski typ 20 (Fi.4500.-) i stempelkiem cenzury CENZUROWANO No28 - typ 5; listy ze znaczkami powstania mającymi charakter nalepek kierunkowych należą do wielkich rzadkości; w środku typowa treść i informacja o zmianie adresu; świetny stan zachowania co jest rzadkie dla przesyłek użytkowych; zwraca uwagę naklejenie znaczka na końcówkę nazwiska co wyklucza grzecznościowe dopisanie adresu; gwarancja Krawczyk, wewnątrz koperty adnotacja o prawdziwości wszystkich elemntów listu z 21/10 74, podpis i stempelek gwarancyjny autora monografii o poczcie Powstania Warszawskiego, eksperta PZF, T.Gryżewskiego.

Fi.20+5
3 600 PLN
SOLD
3239

1944 wydanie przedrukowe tzw. "mokotowskie" na znaczkach GG, znaczek za 24 gr. z serii portret Hitlera z nadrukiem "orzełek / POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944" na dużym wycinku; unieważniony rzadkim kasownikiem propagandowym "AK NA BARYKADACH" z wyróżnikiem "m" (Gryżewski typ 15) urzędu Poczty Polowej AK - ekspozytura na Mokotowie w dniu 22.8.1944; obok stempelek cenzury "SPRAWDZONO" typu 4, gwarancja Gryżewski.

Fi.32 (15+5)
2 160 PLN
SOLD
3240

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 5 - "litera P połączona z ramką" z błędem na poz.29 "biała rysa na lewej ramce", gwarancja Schmutz.

Fi.118t
900 PLN
3241

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 1 - "wcięcia w literach P i T" z błędem "szczerba w pionowej kresce drugiej litery A" i o lekkim podwójnym ząbkowaniu, gwarancja Gryzewski.

Fi.118w
1 200 PLN
3242

1944 list wysłany 27.VII z Neumünster do Rembertowa, miejscowości leżącej pod Warszawą na prawym brzegu Wisły, ze względu na wybuch Powstania i niemożność doręczania przez pocztę niemiecką przesyłek za Wisłę, list ze stosowną adnotacją "ZURÜCK! z.Zt.nicht zu befördern" zwrócono do nadawcy.


200 PLN
3243

1944 znaczek GG skasowany 29.VII stemplem typu 17 (Gryżewski RRR, Fi.5000.-) GŁÓWNA POCZTA POLOWA No 75a", dodatkowo odbity stempel "W./ orzeł/ P.", którym cechowano biało-czerwone opaski noszone przez oddziały powstańcze; znamienne jest położenie znaczka w stosunku do stempli - "na głowie" co dobitnie świadczyło o niezłomnym przekonaniu powstańców o końcu okupacji niemieckiej.


800 PLN
3244

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie Powstania, karta do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, wysłana 26.XII z robót przymusowych w Niemczech w miejscowości Velten, stempelek cenzury; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
3245

1944 Powstanie Warszawskie - karta żywnościowa na sierpień 1944, zarejestrowana w Warszawie w dwóch sklepach znajdujących się na terenach objętych Powstaniem - na Ogrodowej i Chłodnej (ich pieczątki na odwrocie).


50 PLN
3246

1944 list powstańczy nadany na Śródmieściu Płn. unieważniony dużym stemplem Poczty Polowej Nr 106 (stempel typ 23), unikalnie użyty kasownik, według Gryżewskiego o najwyższym stopniu rzadkości RRRR!!!, z powodu braków akcesoriów pocztowych, w tym stempli, sporadycznie używano przypadkowo odnalezione stemple nawet z okresu I wojny światowej, na kopercie stemple cenzury typ1 "CENZURA HARCERSKA", oraz typ 5 "CENZUROWANE No 23", fotoopinia Jungjohann, gwarancja Krawczyk.


3 200 PLN
3247

1944 Poczta Powstańcza, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu tzw.Embicza, nadruk POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA na znaczkach GG, seria czysta, poza jednym znaczkiem marginesowa, w pięknym stanie (Mi.2500 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-X
4 800 PLN
3248

1945 korespondencja z prośbą o pomoc w odnalezieniu bliskich osób, zaginionych w czasie Powstania, karta wysłana 8.I z miejscowości Bytom Odrzański do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie.


150 PLN
3249

1981 poczta harcerska zorganizowana z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.


30 PLN
3250

1994 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 50 rocznicy powstania Poczty Harcerskiej.


25 PLN