Lot # 3234
Close:
Start price: 3600
Current price: 3240
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.3
Category: Warsaw Uprising 1944
Description

1944 POCZTA HARCERSKA - bardzo wczesny list wysłany 9.VIII - w drugim dniu używania stempla z lilijką "POCZTA HARCERSKA" - Gryżewski typ 3 (Fi.4000.-); typowa dla pierwszych dni powstania treść; bardzo czytelnie odbity stempel, dodatkowo także na znaczku GG - to nietypowe i zdarzało się w zasadzie jedynie na znakach opłaty całostek; bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Falkowski, Krawczyk.
Photo