Page:
Postage dues
Poz# Features Catalog Description Actual price
5147

Mi.P27, 89A, 91A&nbs

1901 dzielony znaczek dopłaty na skarcie !!! adres przesyłkowy do paczki, wysłanej 4.XII z Kołomyi do miejscowości Bircza, na odwrocie przepołowiony znaczek za 6 kr., dzielony z powodu braku znaczków o najniższych nominałach, skasowany stemplem rusztowym BIRCZA; niespotykany, rzadki walor w dobrym stanie zachowania (formularz zgięty pionowo, słabsze rogi).

500 PLN
5148
Fi.79B

1919 znaczki opłaty użyte w charakterze dopłat, znaczek wydania koronowego za 50 hal. z ręcznym napisem Porto na przekazie pocztowym na kwotę 1000 koron, wysłanym 11.VI z Rzeszowa do Głogowa, ponieważ adresat odmówił przyjęcia, kwotę zwrócono nadawcy.

180 PLN
5149
Fi.79B

1919 list sądowy z Lwowa 15.XI.19 do Krakowa, w Krakowie umieszczono znaczek opłaty z miejscowym nadrukiem PORTO lecz ze względu na nie doręczenie list zwrócono do Lwowa.

90 PLN
5150

1919 miejscowy list ze znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO.

80 PLN
5151
Fi.D1

1919 wydanie krakowskie, znaczki z nadrukiem formy IIA z poz. 27, 28, 38, dolny znaczek prześwitka, gwarancja Korszeń.

100 PLN
5152
Fi.D1

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 35, gwarancja Schmutz.

60 PLN
SOLD
5153
Fi.D1

1919 wydanie krakowskie, znaczki z nadrukiem formy IIA z poz. 56/88 na wycinku z ksiąg rozrachunkowych z Krakowa, dużo ciekawych usterek nadruku, na znaczku z poz. 66 brak górnej części litery O w POLSKA.

700 PLN
SOLD
5154
Fi.D1

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 48, gwarancja Schmutz.

60 PLN
SOLD
5155
Fi.D1
Mi.P1 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 5 h. ze skośnie przesuniętym nadrukiem formą IIA poz.89, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
SOLD
5156
Fi.D13-21

1919 seria znaczków dopłaty.

15 PLN
SOLD
5157

Fi.D26

1919 rogi obfitości, czworoblok bez perforacji poziomej, zagięty w połowie.

130 PLN
SOLD
5158
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Jungjohann.

25 PLN
SOLD
5159
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja Korszeń.

70 PLN
SOLD
5160
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

40 PLN
5161
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 38, gwarancja Schmutz.

40 PLN
5162
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja Mikstein, Schmutz.

35 PLN
SOLD
5163
Fi.D3 typ 2a

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID typu 2a występującym na poz.12; jest to nadruk wyższy od standartowego nadruku w arkuszu - 9,50/9,60 mm. zamiast 9,20/9,40 mm.; opisany przez Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2006, słabsze ząbkowanie po lewej, gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN
5164
Fi.D4I B
Mi.P11 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.13 "zalane A w POLSKA", piękny stan, gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein.

5 000 PLN
5165
Fi.D5
Mi.P4 

1919 wydanie krakowskie, czysto skasowany znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.1, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

2 800 PLN
5166
Fi.D6

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 67 - uszkodzony romb, gwarancja Schmutz.

150 PLN
SOLD
5167
Fi.D7
Mi.P6 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 30 h. z nadrukiem formą IIA poz.6, gwarancja Danowski z sygnaturą SM i opisem Mikstein.

6 400 PLN
5168
Fi.D8
Mi.P7 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA poz.8 z usterką "uszkodzona środkowa część górnego A", lekki cień śladu po podlepce, ładne stare sygnatury, piękny stan, gwarancja i opis Łaszkiewicz, Mikstein.

1 800 PLN
5169
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 85, gwarancja Mikstein.

160 PLN
SOLD
5170
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z nadrukiem z poz. 84, gwarancja Korszeń.

250 PLN
5171
Fi.D9
Mi.P12 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 50/42 h. z nadrukiem pierwszą formą poz.32, rozległy slad po podlepkach, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

145 PLN
SOLD
5172
Fi.Pd20

1919 lokalne prowizoria dopłat, LISKO (typ 77) - nadruk czarny stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 2.X z miejscowości Ustrzyki Dolne, na odwrocie znaczek za 50 hal z nadrukiem PORTO, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN
5173
Fi.Pd25

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 1 (typ 62) - nadruk czarny stempelkiem metalowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 1.VIII z miejscowości Brzesko, na odwrocie parka znaczków za 15 hal. z nadrukiem PORTO, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

150 PLN
5174
Fi.Pd2, Ca3

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruk fioletowyM stempelkiem gumowym, pocztowy adres przesyłkowy wydania krakowskiego, wysłany 30.VI z Krakowa, na odwrocie znaczek za 10 hal. z nadrukiem PORTO; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN
5175
Fi.Pd4

1919 lokalne prowizoria dopłat, RADYMNO (typ 112) - nadruk czarny stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy wysłany 6.IV z Jarosławia, na odwrocie parka znaczków za 10 hal. z nadrukiem PORTO; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

800 PLN
5176
Fi.D20I nz
Mi.P20yU 

1920 wydanie halerzowe "róg obfitości", marginesowy cięty znaczek dopłaty za 100 (h), tak jak wydano bez gumy, gwarancja Schmutz.

240 PLN
5177

Fi.D45-50

1920 seria znaczków dopłaty w czworoblokach.

30 PLN
SOLD
5178

1921 list z Sochaczewa 14.VII.21 do Żyrardowa, niewłaściwie opłacona - dopłatę uiścił odbiorca znaczkami dopłaty.

35 PLN
5179
Fi.D32

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z silnym Abklatschem.

30 PLN
5180
Fi.D32-6

1921 wydanie prowizoryczne, seria.

30 PLN
5181
Fi.D33

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z spacją po "dopłata".

30 PLN
5182
Fi.D33 B15

1921 wydanie prowizoryczne, prawy znaczek z błędem "nikła kropka po Mk".

30 PLN
5183
Fi.D33 B7

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 62 "pionowa kreska k skośnie ucięta".

15 PLN
5184

Fi.D33 B9

1921 wydanie prowizoryczne, dolny prawy znaczek z błędem "brak kropki po Mk".

25 PLN
5185
Fi.D36

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z Abklatschem.

30 PLN
5186
Fi.D37-44

1921 dwie serie znaczków dopłaty w różnych odmianach barw i papierów.

30 PLN