The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 47. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5147

1901 dzielony znaczek dopłaty na skarcie !!! adres przesyłkowy do paczki, wysłanej 4.XII z Kołomyi do miejscowości Bircza, na odwrocie przepołowiony znaczek za 6 kr., dzielony z powodu braku znaczków o najniższych nominałach, skasowany stemplem rusztowym BIRCZA; niespotykany, rzadki walor w dobrym stanie zachowania (formularz zgięty pionowo, słabsze rogi).


Mi.P27, 89A, 91A&nbs
500 PLN
5148

1919 znaczki opłaty użyte w charakterze dopłat, znaczek wydania koronowego za 50 hal. z ręcznym napisem Porto na przekazie pocztowym na kwotę 1000 koron, wysłanym 11.VI z Rzeszowa do Głogowa, ponieważ adresat odmówił przyjęcia, kwotę zwrócono nadawcy.

Fi.79B
180 PLN
5149

1919 list sądowy z Lwowa 15.XI.19 do Krakowa, w Krakowie umieszczono znaczek opłaty z miejscowym nadrukiem PORTO lecz ze względu na nie doręczenie list zwrócono do Lwowa.

Fi.79B
90 PLN
5150

1919 miejscowy list ze znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO.


80 PLN
5151

1919 wydanie krakowskie, znaczki z nadrukiem formy IIA z poz. 27, 28, 38, dolny znaczek prześwitka, gwarancja.

Fi.D1
100 PLN
5152

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 35, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
60 PLN
SOLD
5153

1919 wydanie krakowskie, znaczki z nadrukiem formy IIA z poz. 56/88 na wycinku z ksiąg rozrachunkowych z Krakowa, dużo ciekawych usterek nadruku, na znaczku z poz. 66 brak górnej części litery O w POLSKA.

Fi.D1
700 PLN
SOLD
5154

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 48, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
60 PLN
SOLD
5155

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 5 h. ze skośnie przesuniętym nadrukiem formą IIA poz.89, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D1
Mi.P1 
80 PLN
SOLD
5156

1919 seria znaczków dopłaty.

Fi.D13-21
15 PLN
SOLD
5157

1919 rogi obfitości, czworoblok bez perforacji poziomej, zagięty w połowie.

Fi.D26
130 PLN
SOLD
5158

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Jungjohann.

Fi.D3
25 PLN
SOLD
5159

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
70 PLN
SOLD
5160

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
5161

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 38, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
5162

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
SOLD
5163

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID typu 2a występującym na poz.12; jest to nadruk wyższy od standartowego nadruku w arkuszu - 9,50/9,60 mm. zamiast 9,20/9,40 mm.; opisany przez Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2006, słabsze ząbkowanie po lewej, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D3 typ 2a
150 PLN
5164

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.13 "zalane A w POLSKA", piękny stan, gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein.

Fi.D4I B
Mi.P11 
5 000 PLN
5165

1919 wydanie krakowskie, czysto skasowany znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.1, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

Fi.D5
Mi.P4 
2 800 PLN
5166

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 67 - uszkodzony romb, gwarancja Schmutz.

Fi.D6
150 PLN
SOLD
5167

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 30 h. z nadrukiem formą IIA poz.6, gwarancja Danowski z sygnaturą SM i opisem Mikstein.

Fi.D7
Mi.P6 
6 400 PLN
5168

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA poz.8 z usterką "uszkodzona środkowa część górnego A", lekki cień śladu po podlepce, ładne stare sygnatury, piękny stan, gwarancja i opis Łaszkiewicz, Mikstein.

Fi.D8
Mi.P7 
1 800 PLN
5169

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 85, gwarancja Mikstein.

Fi.D9
160 PLN
SOLD
5170

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z nadrukiem z poz. 84, gwarancja.

Fi.D9
250 PLN
5171

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 50/42 h. z nadrukiem pierwszą formą poz.32, rozległy slad po podlepkach, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

Fi.D9
Mi.P12 
145 PLN
SOLD
5172

1919 lokalne prowizoria dopłat, LISKO (typ 77) - nadruk czarny stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 2.X z miejscowości Ustrzyki Dolne, na odwrocie znaczek za 50 hal z nadrukiem PORTO, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Pd20
400 PLN
5173

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 1 (typ 62) - nadruk czarny stempelkiem metalowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 1.VIII z miejscowości Brzesko, na odwrocie parka znaczków za 15 hal. z nadrukiem PORTO, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Pd25
150 PLN
5174

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruk fioletowyM stempelkiem gumowym, pocztowy adres przesyłkowy wydania krakowskiego, wysłany 30.VI z Krakowa, na odwrocie znaczek za 10 hal. z nadrukiem PORTO; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Pd2, Ca3
600 PLN
5175

1919 lokalne prowizoria dopłat, RADYMNO (typ 112) - nadruk czarny stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy wysłany 6.IV z Jarosławia, na odwrocie parka znaczków za 10 hal. z nadrukiem PORTO; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Pd4
800 PLN
5176

1920 wydanie halerzowe "róg obfitości", marginesowy cięty znaczek dopłaty za 100 (h), tak jak wydano bez gumy, gwarancja Schmutz.

Fi.D20I nz
Mi.P20yU 
240 PLN
5177

1920 seria znaczków dopłaty w czworoblokach.

Fi.D45-50
30 PLN
SOLD
5178

1921 list z Sochaczewa 14.VII.21 do Żyrardowa, niewłaściwie opłacona - dopłatę uiścił odbiorca znaczkami dopłaty.


35 PLN
5179

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z silnym Abklatschem.

Fi.D32
30 PLN
5180

1921 wydanie prowizoryczne, seria.

Fi.D32-6
30 PLN
5181

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z spacją po "dopłata".

Fi.D33
30 PLN
5182

1921 wydanie prowizoryczne, prawy znaczek z błędem "nikła kropka po Mk".

Fi.D33 B15
30 PLN
5183

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 62 "pionowa kreska k skośnie ucięta".

Fi.D33 B7
15 PLN
5184

1921 wydanie prowizoryczne, dolny prawy znaczek z błędem "brak kropki po Mk".

Fi.D33 B9
25 PLN
5185

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z Abklatschem.

Fi.D36
30 PLN
5186

1921 dwie serie znaczków dopłaty w różnych odmianach barw i papierów.

Fi.D37-44
30 PLN