The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 45. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17826

1907 ozdobny blankiet "Ubezpieczenia dla służby wojskowej", niespotykany dokument w dobrym stanie zachowania.


40 PLN
17827

1911 druk dobroczynny - formularz listowy o charakterze patriotycznym.


10 PLN
SOLD
17828

1914 I okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie wydania z 1908 na kopercie listu, opłaconego zgodnie z taryfą (list II klasy) skasowane 4.IX w Miechowie - jednym z tylko trzech (!) urzędów pocztowych uruchomionych po wkroczeniu armii austriackiej na teren zaboru rosyjskiego; placówki te ewakuowano 14.IX w wyniku kontrofensywy rosyjskiej, zaledwie po kilku dniach ich funkcjonowania; dodatkowo stempelek cenzury; dobry stan zachowania (znaczki z niewielkimi przebarwieniami od światła).


Mi.139-143 
300 PLN
17829

1914 I okupacja austro-węgierska, list (opłata zgodna z taryfą) ofrankowany znaczkiem Austrii wydania z 1908 roku, nadany 11.IX w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej, placówkę zlikwidowano; dodatkowo stempelek cenzury; znaczek minimalnie uszkodzony


Mi.144 
200 PLN
17830

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na kopercie 5.IX w Miechowie - jednym z tylko trzech (!) urzędów pocztowych uruchomionych po wkroczeniu armii austriackiej na teren zaboru rosyjskiego, placówki te ewakuowano w wyniku kontrofensywy rosyjskiej, zaledwie po kilku dniach ich funkcjonowania, cenzura.


Mi.139-145 
350 PLN
17831

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

Fi.1-21
2 000 PLN
17832

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego z nadrukiem Russisch Polen, seria.

Fi.1-5
90 PLN
17833

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-5
180 PLN
17834

1915 okupacja niemiecka, seria wydania Russisch Polen.

Fi.1-5
50 PLN
17835

1915 list firmowy z Warszawy do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury.

Fi.3
20 PLN
17836

1915 wydanie przedrukowe dla austro węgierskiej poczty polowej, znaczek za 10 kr. na wycinku ze stemplem poczty polowej w Noworadomsku, gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 200 PLN
17837

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.22-48
700 PLN
17838

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

Fi.22-48
400 PLN
17839

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria czysta.

Fi.53-72
300 PLN
17840

1915 kartka z Sosnowca 22.9.15 do Berlina, stempel niemieckiej cenzury z Poznania.


40 PLN
SOLD
17841

1915 kartka z Będzina 6.8.15 do Niemiec,


18 PLN
SOLD
17842

1915 list polecony z Ryglic Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Tarnowie.


60 PLN
17843

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp1
120 PLN
17844

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, wysłana 20.XI z Warszawy do Berlina; efektowny stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
17845

1916 frankatura wielokrotna (14 znaczków) na liście poleconym z Grodna 23.11.16 do Berlina, stemple cenzury wojskowej i odbiorczy na odwrocie.

Fi.1
120 PLN
17846

1916 wydanie dla obszaru Etapów Głównodowodzącego Armii Wschód, seria znaczków z odmianami kolorów bez Fi. 12a.

Fi.1-12b - 12a
550 PLN
17847

1916 list z Opola 18.2. do Szwajcarii ze stemplem wojskowego ambulansu pocztowego, stempel odbiorczy.

Fi.1, 4, 5
50 PLN
17848

1916 list polecony z Wilna 2.8.16 do Wojszyc - dzisiaj dzielnica Wrocławia, stempel cenzury wojskowej M.P.K.

Fi.1, 4, 6
70 PLN
17849

1916 kartka polecona z Sosnowca 6.7.16 do Warszawy, stempel cenzury niemieckiej z Warszawy, ciekawa widokówka z Sosnowca.

Fi.2, 4
90 PLN
17850

1916 firmowy list z Ostrowa 7.5.16 do Częstochowy, słabo odbity stempel poczty miejskiej w Częstochowie i stempel cenzury wojskowej.

Fi.3
80 PLN
17851

1916 list firmowy z Libau 7.8.16 do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Königsbergu.

Fi.4
90 PLN
17852

1916 list polecony z Grodna 4.12.16 do Alekszyc, stempel cenzury wojskowej i na odwrocie odbiorczy z Brzostowic.

Fi.6, 8
200 PLN
17853

1916 kartka z Konina 14.11.16 do Berlina, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.6, Cp1
50 PLN
17854

1916 list polecony z Zduńskiej Woli 11.9.18 do Sieradza, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.10, 12, 13
60 PLN
17855

1916 firmowy list z Sosnowca 30.11.16 do Niemiec.

Fi.11
40 PLN
17856

1916 kartka z poczty etapowej w Lublinie 31.5.16 do Szwajcarii, stemple cenzury wojskowej z Lublina i Feldkirch.

Fi.27
60 PLN
17857

1916 miejscowy list Kielc ze słabo widocznym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.27
20 PLN
17858

1916 list firmowy z Lublina ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.27
30 PLN
17859

1916 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 10 hal - frankatura pojedyncza, niedostatecznie opłacony list II klasy, wysłany 26.III za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie do Ostrowca, ponieważ właściwa opłata za tę przesyłkę wynosiła 20 hal., urząd ostrowiecki naliczył dopłatę w podwójnej wysokości brakującej kwoty - 20 hal., dopłatę pobrano znaczkami bośniackimi!!! unieważnionymi 4.IV kasownikiem z wyróżnikiem "a"; stempelek cenzury piotrkowskiej; koperta firmowa Centralnego Biura Szkolnego; prawidłowo i niefilatelistycznie użyte bośniackie znaczki dopłaty, po za skartami są praktycznie niespotykane, tu bardzo rzadki przypadek właściwego użycia; dekoracyjna całość w minimalnie słabszym stanie zachowania.

Fi.27; 28(P9)
250 PLN
17860

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.31
30 PLN
17861

1916 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 40 hal - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 19.X za pośrednictwem etapowego urzędu pocztowo-telegraficznego w Lublinie (kasownik z wyróżnikiem "c") do Wiednia, stempelek cenzury lubelskiej i zalepka cenzury wiedeńskiej; efektowna, niezwykle dekoracyjna całość w idealnym stanie zachowania.

Fi.36
500 PLN
17862

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
50 PLN
17863

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
50 PLN
17864

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
50 PLN
17865

1916 seria znaczków gazetowych.

Fi.49-52
10 PLN