Page:
Danzig
Poz# Features Catalog Description Actual price
10838

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego , z miejscowości Pszczółki (Hohenstein) na obszarze Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, wysłany 3.VI - krótko po kapitulacji Gdańska i triumfalnym wjeździe Napoleona (1.VI), adresowany do miejscowości Zara (obecnie Zadar w Chorwacji) czysto odbity kasownik nadawczy - No 16 GRANDE ARMEE - 3 Korpus gen.Gudin, na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.

1 800 PLN
10839

1874 list urzędowy z miejscowości Reda (Rheda) wysłany 14.X do Wejherowa (Neustadt), wewnątrz pieczęć urzędu pocztowego (z koroną i trąbką pocztową).

80 PLN
10840

Mi.2II 

1896 COURIER, znaczek za 3 pf. prywatnej poczty kurierskiej MERCUR w Gdańsku.

60 PLN
10841

1896 COURIER, znaczek za 2 pf. prywatnej poczty kurierskiej MERCUR w Gdańsku.

90 PLN
10842

1915 list wysłany 19.VIII za pośrednictwem poczty polowej gdańskiej jednostki - 36 Dywizji Piechoty; wysłany 19.VIII do Dyrektora Poczty Gdańskiej Schilda.

150 PLN
10843
Fi.1a-15B

1920 wydanie przedrukowe, seria z katalogowanymi odmianami bez najdroższej odmiany 15A.

1 000 PLN
10844
Fi.12c

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 2,50 Mk. w kolorze czerwonolila, prawdziwie kasowany (Mi.1000 euro), gwarancja Krawczyk

1 500 PLN
10845
Fi.15B
Mi.15 HAN A 

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 5 Mk. z numerem wydania przedrukowego H 3376.20 na marginesie, nienotowany dotąd jako kasowany (nawet grzecznościowo) - tu z kasownikiem z PIERWSZEGO DNIA OBIEGU, gwarancja Krawczyk.

1 500 PLN
SOLD
10846
Fi.16, 18

1920 II wydanie przedrukowe, 5/30Pf + 25/30Pf - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa wysłana 22.I.1921 z urzędu Gdańsk 1 do Regensburga; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN
10847
Fi.16-20

1920 wydanie przedrukowe, podstawowa seria.

20 PLN
10848

Fi.16-20

1920 wydanie prowizoryczne, czysta seria w czworoblokach, w pięknym stanie.

120 PLN
10849
Fi.17

1920 II wydanie przedrukowe, 10/20 Pf - frankatura pojedyncza, znaczek z błędem "odciśnięta główka gwoździa na lewym marginesie" na liście (druki) wysłanym 30.IX. z urzędu Gdańsk 1 do Niemiec.

100 PLN
10850
Fi.19 Np
Mi.19 DDII 

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 60/30 Pf. z podwójnym nadrukiem, mocniejszym i słabszym, w pięknym stanie, podwójna gwarancja Krawczyk.

150 PLN
10851
Fi.26III

1920 wydanie prowizoryczne, znaczki z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

800 PLN
SOLD
10852
Fi.26III-31III
Mi.41I-46I 

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowana seria z lila poddrukiem w położeniu "łuki w dół" (Fi.1100.-), każdy znaczek gwarancja na kasownik Krawczyk.

1 000 PLN
10853

Fi.26IV

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

45 PLN
SOLD
10854
Fi.27II

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 1.25 Mk./3 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.120 euro), gwarancja Krawczyk

240 PLN
10855

Fi.27IV

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

200 PLN
10856
Fi.28III

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

25 PLN
10857
Fi.28IV

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

180 PLN
10858
Fi.29III

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

25 PLN
10859

Fi.29III
Mi.44I PFVI 

1920 wydanie prowizoryczne, sześcioblok znaczków za 3 Mk./7.5 Pf., środkowy dolny z poz.97, z błędem "ścięte D w Danzig" (Fi. niekatalogowany), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN
10860
Fi.30II

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 Mk./2 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany na wycinku (Mi.170 euro), gwarancja Faludi, Schuler.

380 PLN
10861
Fi.30IIIs
Mi.45I PFV 

1920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo kasowany znaczek za 5 Mk./2 Pf. z błędem "podarty sztandar", gwarancja i opis Krawczyk, Schmutz.

80 PLN
10862

Fi.30IV

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

200 PLN
10863
Fi.34 B

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem "plama pod zi".

200 PLN
10864
Fi.35

1920 wydanie prowizoryczne, nadruk typ 10, poprawiana guma, gwarancja Stoye.

100 PLN
10865

Fi.45s+45t
Mi.51I+51III 

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, czworoblok znaczków za 60/40 Pf., lewy górny z poz.83 z błędem "uszkodzone prawe skrzydło", gwarancja i opis Schmutz; na prawym górnym też błędy: "lekkie uszkodzenie połączenia płatów prawego skrzydła" i katalogowany "spłaszczone prawe 60".

600 PLN
10866
Fi.Cp5

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta.

30 PLN
10867
Fi.Cp6

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 Pf karta, czysta.

40 PLN
10868
Fi.Cp7
Mi.P8 

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 + 30/ 7 1/2 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

100 PLN
10869
Fi.Cp8
Mi.P7 

1920 XI wydanie przedrukowe, 10 Pf karta wysłana z urzędu Gdańsk 5 do Brzegu (Brieg).

60 PLN
10870
Fi.Cp9

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

100 PLN
10871
Fi.Pp1
Mi.A1 

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta (w miejscu oddzielania).

100 PLN
10872
Fi.47-56
Mi.53-62 

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana.

250 PLN
10873
Fi.57-59
Mi.63-65 

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria ząbkowana.

110 PLN
10874
Fi.60, 61, 65
Mi.66, 67, 71 

1921 wydanie na przesyłki lotnicze, frankatura trójkolorowa, polecony list lotniczy wysłany 25.VII.1922 z urzędu Gdańsk 1 do Frankfurtu; kasowniki odbiorcze; cenzura; znaczek za 40 Pf uszkodzony; gwarancja Schuler BPF.

250 PLN
10875

Fi.60-65S
Mi.66-71X 

1921 wydanie na przesyłki lotnicze, seria w czworoblokach.

200 PLN
10876
Fi.60L

1921 znaczek na przesyłki lotnicze z abklaczem.

150 PLN
10877

Fi.60S

1921 czworoblok znaczków na przesyłki lotnicze.

10 PLN