The new auction will start soon

Auction 43. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10838

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego , z miejscowości Pszczółki (Hohenstein) na obszarze Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, wysłany 3.VI - krótko po kapitulacji Gdańska i triumfalnym wjeździe Napoleona (1.VI), adresowany do miejscowości Zara (obecnie Zadar w Chorwacji) czysto odbity kasownik nadawczy - No 16 GRANDE ARMEE - 3 Korpus gen.Gudin, na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


1 800 PLN
10839

1874 list urzędowy z miejscowości Reda (Rheda) wysłany 14.X do Wejherowa (Neustadt), wewnątrz pieczęć urzędu pocztowego (z koroną i trąbką pocztową).


80 PLN
10840

1896 COURIER, znaczek za 3 pf. prywatnej poczty kurierskiej MERCUR w Gdańsku.


Mi.2II 
60 PLN
10841

1896 COURIER, znaczek za 2 pf. prywatnej poczty kurierskiej MERCUR w Gdańsku.


90 PLN
10842

1915 list wysłany 19.VIII za pośrednictwem poczty polowej gdańskiej jednostki - 36 Dywizji Piechoty; wysłany 19.VIII do Dyrektora Poczty Gdańskiej Schilda.


150 PLN
10843

1920 wydanie przedrukowe, seria z katalogowanymi odmianami bez najdroższej odmiany 15A.

Fi.1a-15B
1 000 PLN
10844

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 2,50 Mk. w kolorze czerwonolila, prawdziwie kasowany (Mi.1000 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.12c
1 500 PLN
10845

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 5 Mk. z numerem wydania przedrukowego H 3376.20 na marginesie, nienotowany dotąd jako kasowany (nawet grzecznościowo) - tu z kasownikiem z PIERWSZEGO DNIA OBIEGU, gwarancja Krawczyk.

Fi.15B
Mi.15 HAN A 
1 500 PLN
SOLD
10846

1920 II wydanie przedrukowe, 5/30Pf + 25/30Pf - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa wysłana 22.I.1921 z urzędu Gdańsk 1 do Regensburga; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 18
80 PLN
10847

1920 wydanie przedrukowe, podstawowa seria.

Fi.16-20
20 PLN
10848

1920 wydanie prowizoryczne, czysta seria w czworoblokach, w pięknym stanie.

Fi.16-20
120 PLN
10849

1920 II wydanie przedrukowe, 10/20 Pf - frankatura pojedyncza, znaczek z błędem "odciśnięta główka gwoździa na lewym marginesie" na liście (druki) wysłanym 30.IX. z urzędu Gdańsk 1 do Niemiec.

Fi.17
100 PLN
10850

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 60/30 Pf. z podwójnym nadrukiem, mocniejszym i słabszym, w pięknym stanie, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.19 Np
Mi.19 DDII 
150 PLN
10851

1920 wydanie prowizoryczne, znaczki z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

Fi.26III
800 PLN
SOLD
10852

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowana seria z lila poddrukiem w położeniu "łuki w dół" (Fi.1100.-), każdy znaczek gwarancja na kasownik Krawczyk.

Fi.26III-31III
Mi.41I-46I 
1 000 PLN
10853

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

Fi.26IV
45 PLN
SOLD
10854

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 1.25 Mk./3 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.120 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.27II
240 PLN
10855

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

Fi.27IV
200 PLN
10856

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

Fi.28III
25 PLN
10857

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

Fi.28IV
180 PLN
10858

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

Fi.29III
25 PLN
10859

1920 wydanie prowizoryczne, sześcioblok znaczków za 3 Mk./7.5 Pf., środkowy dolny z poz.97, z błędem "ścięte D w Danzig" (Fi. niekatalogowany), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.29III
Mi.44I PFVI 
800 PLN
10860

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 Mk./2 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany na wycinku (Mi.170 euro), gwarancja Faludi, Schuler.

Fi.30II
380 PLN
10861

1920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo kasowany znaczek za 5 Mk./2 Pf. z błędem "podarty sztandar", gwarancja i opis Krawczyk, Schmutz.

Fi.30IIIs
Mi.45I PFV 
80 PLN
10862

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

Fi.30IV
200 PLN
10863

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem "plama pod zi".

Fi.34 B
200 PLN
10864

1920 wydanie prowizoryczne, nadruk typ 10, poprawiana guma, gwarancja Stoye.

Fi.35
100 PLN
10865

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, czworoblok znaczków za 60/40 Pf., lewy górny z poz.83 z błędem "uszkodzone prawe skrzydło", gwarancja i opis Schmutz; na prawym górnym też błędy: "lekkie uszkodzenie połączenia płatów prawego skrzydła" i katalogowany "spłaszczone prawe 60".

Fi.45s+45t
Mi.51I+51III 
600 PLN
10866

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta.

Fi.Cp5
30 PLN
10867

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 Pf karta, czysta.

Fi.Cp6
40 PLN
10868

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 + 30/ 7 1/2 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp7
Mi.P8 
100 PLN
10869

1920 XI wydanie przedrukowe, 10 Pf karta wysłana z urzędu Gdańsk 5 do Brzegu (Brieg).

Fi.Cp8
Mi.P7 
60 PLN
10870

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp9
100 PLN
10871

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta (w miejscu oddzielania).

Fi.Pp1
Mi.A1 
100 PLN
10872

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana.

Fi.47-56
Mi.53-62 
250 PLN
10873

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria ząbkowana.

Fi.57-59
Mi.63-65 
110 PLN
10874

1921 wydanie na przesyłki lotnicze, frankatura trójkolorowa, polecony list lotniczy wysłany 25.VII.1922 z urzędu Gdańsk 1 do Frankfurtu; kasowniki odbiorcze; cenzura; znaczek za 40 Pf uszkodzony; gwarancja Schuler BPF.

Fi.60, 61, 65
Mi.66, 67, 71 
250 PLN
10875

1921 wydanie na przesyłki lotnicze, seria w czworoblokach.

Fi.60-65S
Mi.66-71X 
200 PLN
10876

1921 znaczek na przesyłki lotnicze z abklaczem.

Fi.60L
150 PLN
10877

1921 czworoblok znaczków na przesyłki lotnicze.

Fi.60S
10 PLN