The new auction will start soon

Auction 43. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9396

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł. z wyraźnym błędem na poz.8 "kropka między prawym uchem, a okiem"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-341
Mi.380-382 
1 200 PLN
9397

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
225 PLN
SOLD
9398

1944 Wodzowie, seria w parkach na "zawiasach", gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 800 PLN
9399

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty pocztowej niemieckiej poczty polowej, skasowana 12.IX - w piątym dniu obiegu, w Janowie Podlaskim; do tej pory kasownik ten był znany z użycia na znaczku tego wydania na jednej całości pocztowej; gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-82 
2 400 PLN
SOLD
9400

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych prawych górnych czworoblokach, piękny stan, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 600 PLN
9401

1944 Wodzowie, seria w podwójnych parkach na "zawiasach", załamanie na zawiasach, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
3 600 PLN
9402

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa typu II na papierze żółtawym, drzewnym, gładkim, średnim, obustronnie satynowanym, w rzadkim kolorze czerwonobrązowym, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.339-41 PII
Mi.380-82 
9 900 PLN
9403

1944 Wodzowie, czworoblok czystych znaczków za 25 gr. w pięknym, intesywnie czerwonym kolorze, prawy górny znaczek z błędem z poz.23 "Ó w PÓlSKA", piękny stan, gwarancja i opis pozycji Schmutz.

Fi.339b B4
Mi.380 
600 PLN
9404

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr. z T.Kościuszką w kolorze niebieskozielonym, gwarancja i opis "odbarwiony" Krawczyk.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
9405

1944 Wodzowie - Kościuszko i Dąbrowski, list polecony opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł., wysłany 20.9.44 z Lublina do kol.Pawlin p-ta Motycz; znaczki unieważniono kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", obok R-ka "Lublin 1" i ręczna adnotacja "Cenzur..."; kopertę wysłano otwartą i list zaginął; musiał być ważny bo na odwrocie sporządzono przy świadku notatkę "Przy nadejściu poczty zauważono wewnątrz brak listu 22/IX i podpis" a obok "świadek Polak"; to jedyny znany taki przypadek, gwarancja.

Fi.340, 341
Mi.381, 382 
6 000 PLN
SOLD
9406

1944 Wodzowie, znaczki za 50 gr. i 1 zł. na froncie karty wydania przedrukowego, skasowane 20.09.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
500 PLN
9407

1944 Wodzowie, czworoblok czystych znaczków za 50 gr. w kolorze zielonym, lewy dolny znaczek z błędem z poz.29 "zniekształcenia dolnych części liter w napisie POCZTA POLSKA", piękny stan, gwarancja i opis pozycji Krawczyk.

Fi.340b B3
Mi.381 
550 PLN
SOLD
9408

1944 kartka wydania prowizorycznego wysłana miejscowo w Lublinie 14.IX.44 jako polecona, kartka ma charakter pamiątki filatelistycznej - opłata niezgodna z taryfa pocztową, na odwrocie bez treści.

Fi.341, 342, Cp89
Mi.382, 383 
300 PLN
9409

1944 Wodzowie, piętnastoblok z poz. 16/30, znaczek z poz. 24 z błędem "duża głowa", gwarancja.

Fi.341t
Mi.382 
2 000 PLN
9410

1944 Goznak, wydanie obiegowe, seria znaczków ciętych, narożny znaczek za 25 gr., bez gumy, gwarancja Mikulski; krótko cięty znaczek za 50 gr. z pełna oryginalna gumą, sygnowany BMK, gwarancja Łaszkiewicz; (Fi.4000.-) atrakcyjna cena wywoławcza.

Fi.342-43 nz
Mi.383a-84 U 
2 000 PLN
9411

1944-1950 zestaw znaczków, wraz z odmianami, zawartych w klaserze jubileuszowym - tom I; aby ułatwić zakup wyłączono z niego serie: wodzowie (339-41), brązowoczerwona Warszawa (348b), bojownicy seria z bloku (489-91b) oraz bloki 9, 10 i 11; każdą z tych serii można będzie w dowolnym momencie dokupić; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 1700 złotych; nabywcy krajowi otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.342-541b
Mi.383-679 
1 100 PLN
9412

1944 Goznak, czworoblok znaczków z II walca za 25 gr., prawy dolny z błędem z poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja.

Fi.342 B
Mi.383 
120 PLN
9413

1944 list adresowany do przewodniczącego KRN Bolesława Bieruta w Lublinie, znaczek unieważniony przez skreślenie ołówkiem, na odwrocie cenzura wojskowa nr 180a.

Fi.343
Mi.384 
100 PLN
9414

1944 Goznak, wydanie obiegowe, znaczek za 50 gr. z błędem na poz.77 "wyrostek w prawej literze G", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.343 B
Mi.384 
25 PLN
9415

1944 K.R.N., znaczek podstawowy i trzy z błędami nadruku - każdy z dwoma różnymi, skasowane na karcie 21.III w Krakowie; pierwszy - nominał na dole i błąd z poz.11 "uszkodzone dolne cyfry 3 i 9"; drugi - brak nominału i błąd z poz.47 "kropka po R ścięta"; trzeci - podwójny nadruk i błąd z poz.1/51 "uszkodzone górne cyfry 3, 1 i X"; sygnatura na odwrocie Kronnenberg, gwarancja pod każdym znaczkiem.

Fi.344, 344x B7, 344
Mi.386 
4 800 PLN
9416

1944 K.R.N., marginesowy znaczek za 1 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z poz.9 "biała kreska pod dolną datą", gwarancja Krawczyk.

Fi.344 B
Mi.386 
30 PLN
9417

1944 K.R.N., znaczek za 1 zł. z niekatalogowanym błędem z poz.20 "przerwana I w pierwszej XII", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.344 B
Mi.386 
60 PLN
9418

1944 K.R.N., znaczek za 1 zł. z błędami z poz.26 "zniekształcona 1" i "przerwana 9", gwarancja i opis.

Fi.344 B14
Mi.386 
30 PLN
9419

1944 K.R.N. znaczek oryginalnie kasowany na wycinku, z nominałem 1 zł. na dole znaczka i błędem z poz.17 "wcięcie w lewej cyfrze 1 górnej daty", rzadka kumulacja błędów, gwarancja.

Fi.344x B
Mi.386 
150 PLN
9420

1944 KRN - wydanie przedrukowe, osiemnastoblok - część znaczków z nominałem 1 zł. na dole znaczka, katalogowane błędy na poz.6, 7, 16, 18, 19, 25, 26, 29, gwarancja.

Fi.344x B5-6, 10-15
Mi.386 
750 PLN
9421

1944 K.R.N. znaczek oryginalnie kasowany na wycinku, z nominałem 1 zł. na dole znaczka i błędem z poz.12 "cyfra 9 wcięta z lewej", rzadka kumulacja błędów, gwarancja.

Fi.344x B8
Mi.386 
150 PLN
9422

1944 PKWN, znaczek z błędem "przerwana ukośna kreska drugiej cyfry 4", gwarancja Weźranowski.

Fi.345B4
Mi.387 
30 PLN
9423

1944 Wodzowie - bloczek z naśladownictwami serii definitywnej z okolicznościowym dodrukiem, na kopercie, ostemplowany okolicznościowo 1.VI w Lublinie.


40 PLN
9424

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, piękna narożna odbitka kontrolna - próba typu 1 - okrągła kropka z poz.10 arkusza, na różowopomarańczowym papierze, gwarancja.

Fi.VII P
600 PLN
9425

1945 list polecony z Międzyrzeca Podlaskiego 2.I.45 do Rządu Tymczasowego w Lublinie, prowizoryczny kasownik i ręcznie pisana erka, stempel cenzury wojskowej nr 367 na odwrocie.

Fi.342
Mi.383 
100 PLN
9426

1945 list firmowy z Radomia 26.1.45 do Częstochowy, opłacony znaczkiem Goznaku, na odwrocie stempel cenzury o jednym z najniższych znanych numerów 8.

Fi.343
Mi.384 
85 PLN
9427

1945 P.K.W.N., kasowany znaczek za 2 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z II walca "lekki druk podwójny" (opisano w PZP str.300 dolny akapit) - najlepiej widoczne na dolnej belce, gwarancja.

Fi.345 Dp
Mi.387 
150 PLN
9428

1945 R.T.R.P. znaczek za 3 zł. z rzadkim błędem na znaczku podstawowym z II walca poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja i opis.

Fi.346 B
Mi.388 
150 PLN
SOLD
9429

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze jasnobrązoworóżowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.347a
Mi.389 
70 PLN
SOLD
9430

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze brązowaworóżowym drukowany na odwrocie niemieckiego urzędowego papieru kancelaryjnego, lewy znaczek z występującym w niewielkiej części nakładu błędem z poz.26 "plama w tle okok kołnierzyka", gwarancja opis koloru i błędu Schmutz.

Fi.347a B
Mi.389 
800 PLN
9431

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, marginesowy znaczek w kolorze brązoworóżowym z błędem na poz.28 "kropka w tle przy policzku", gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.347a B
Mi.389 
120 PLN
9432

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, pięknie kasowana parka znaczków w kolorze brązowaworóżowym, drukowana na odwrocie niemieckiego papieru kancelaryjnego (nagłówek widać na zagiętej części marginesu); lewy znaczek z występującym w niewielkiej części nakładu błędem z poz.26 "plama w tle okok kołnierzyka", gwarancja.

Fi.347a B
Mi.389 
2 000 PLN
9433

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, narożny czworoblok znaczków za 5 zł./25 gr. w kolorze jasnobrązoworóżowym z błędem na znaczku podstawowym z poz.9 'kropka na brodzie", gwarancja.

Fi.347a B
Mi.389 
440 PLN
SOLD
9434

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, pasek znaczków za 5 zł./25 gr. w kolorze jasnobrązowaworóżowym i co bardzo rzadkie ze znacznie przesuniętym w poziomie nadrukiem - prostokąt mający zasłaniać stary nominał występuje po lewej, a nie po prawej stronie znaczka, gwarancja z opisem koloru i pozycji każdego fragmentu nadruku Schmutz.

Fi.347a B
Mi.389 
3 000 PLN
9435

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze brązowaworóżowym z błędem na poz.12 "akcent nad T", gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.347a B8
Mi.389 
120 PLN
SOLD