The auction will start on 14.04.2023

Auction 43. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8588

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
60 PLN
8589

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
50 PLN
8590

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe.

Fi.1-125, D1-5, U1-3
920 PLN
8591

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
8592

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi. 195,-).

Fi.1-13, 40-51, 52-5
110 PLN
8593

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG - mieszana frankatura ze znakami wydania przedrukowego, karta pocztowa za 12 gr. "krótkie e" z przedrukiem, dofrankowana znaczkami I wydania przedrukowego, wysłana 4.I.1940 z Warszawy na Węgry.

Fi.1, 6, Cp1I
Mi.516 
108 PLN
SOLD
8594

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 23.III.1940 z Krakowa z urzędu zaopatrzenia armii do Drezna, przesłany ambulansem 0042(?) relacji Kraków - Wrocław, pieczęć urzędowa.

Fi.6
100 PLN
8595

1939 I wydanie przedrukowe 24 + 40 + 60 gr. - frankatura trójkolorowa, list pobraniowy wysłany 18.V.1940 z Krakowa do Rzeszowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo ładnym stanie zachowania.

Fi.6, 8, 10
200 PLN
8596

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 15.I.1940 z Warszawy do Aleksandrowa Kujawskiego; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

Fi.7
100 PLN
8597

1939 I wydanie przedrukowe, 40 + 50 gr. - frankatura dwukolorowa, polecona zagraniczna karta pocztowa, wysłana 26.III.1940 z Warszawy do Targu-Jiu w Rumunii, cenzury, kasowniki: tranzytowy Bukareszt i odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.8, 9
150 PLN
8598

1939 zagraniczna karta pocztowa, wysłana 26.XI z miejscowości Arad w Rumunii do Warszawy; znaczek uszkodzony.


20 PLN
8599

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list wysłany z Częstochowy do Łodzi; zwraca uwagę prowizoryczny jednowierszowy kasownik (bez daty) - Tschenstochau.


Mi.522 
120 PLN
8600

1939 list polecony z prowizorycznym kasownikiem z Krotoszyna do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


45 PLN
8601

1939 list z prowizorycznym stemplem Bydgoszczy do Berlina, koperta naddarta.


45 PLN
8602

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e".

Fi.Cp1I
80 PLN
8603

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e".

Fi.Cp2I
100 PLN
8604

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.6a-d
80 PLN
8605

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.6b
20 PLN
8606

1940 karnet - polska seria historyczna z przedrukiem (28 znaczków) ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

Fi.14-39
250 PLN
8607

1940 wydanie przedrukowe, nadruk "General Gouvernement / gapa / 24 GR. 24" na polskim znaczku za 25 gr. - odmiana "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech, w pięknym czworobloku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
1 000 PLN
8608

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
SOLD
8609

1940 II wydanie przedrukowe, niezwykle dekoracyjny ekspresowy list polecony - opłacony zgodnie z taryfą - wysłany 21.XII z Warszawy do Poznania, kasownik odbiorczy.

Fi.17, 22, 30
100 PLN
8610

1940 "Wyrostek na poziomej belce prawej 4" znaczek z błędem na miejscowym liście poleconym wysłanym 12.X w Radomiu, znaczki ostemplowane rzadkim kasownikiem okolicznościowym RADOMER HERBSTMESSE z wyróżnikiem "b"; katalog Michel 2003/4 znaczek kasowany luzem wycenia na 140 euro; piękny list w ekskluzywnym stanie mogący ozdobić każdy, najpoważniejszy nawet zbiór GG; gwarancja Schmutz.

Fi.18x, 30, 35
Mi.18I, 30, 35 
1 200 PLN
8611

1940 list nadany w pośrednictwie pocztowym Michałowice koło Krakowa z Posterunku Polskiej Policji w Michałowicach.

Fi.20, 34
60 PLN
8612

1940 II wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura wielokrotna, list wysłany z Chełma Lubelskiego adresowany do Sądu Grodzkiego w Lublinie.

Fi.22
35 PLN
8613

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic z Posterunku Polskiej Policji w Niegowici.

Fi.22
60 PLN
8614

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic na nicowanej kopercie banku PKO z Posterunku Polskiej Policji w Gdowie.

Fi.22
60 PLN
8615

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz, sprzedawany w takiej formie w urzędach pocztowych.

Fi.23
20 PLN
8616

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta, ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
50 PLN
8617

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
10 PLN
8618

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
8619

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr. (mały odstęp) - frankatura wielokrotna, parka na miejscowym liście przesłanym 20.VIII w miejscowości Skała, dekoracyjne prowizoryczne ostemplowanie.

Fi.33II
120 PLN
8620

1940 znaczki stemplowane grzecznościowo na kopercie z Radomia.

Fi.40, 42, 48
10 PLN
8621

1940 znaczki ze stemplem okolicznościowym 1. rocznicy utworzenia GG.

Fi.41, 43
50 PLN
8622

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Czerwony Krzyż, 12+8 gr. - frankatura pojedyncza, prawidłowo opłacona miejscowa karta pocztowa, przesłana 19.VII w Warszawie.

Fi.52
60 PLN
8623

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż - komplet 4 oficjalnie przygotowanych kart, ostemplowanych okolicznościowo 17.VIII w pierwszym dniu obiegu w: Krakowie , Warszawie, Radomiu i Lublinie.

Fi.52-55
100 PLN
8624

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria w czworoblokach skasowana okolicznościowo 17.VII w Warszawie na kartach w pierwszym dniu obiegu, dodatkowo oryginalna koperta Versandstelle fur Sammlermarken Krakau.

Fi.52-55
250 PLN
8625

1940 1 Rocznica utworzenia GG - seria ostemplowana okolicznościowo na kopercie 26.X w Warszawie.

Fi.56-58; 6b
36 PLN
SOLD
8626

1940 1 rocznica utworzenia GG - seria na kopercie skasowana okolicznościowo 20.IV.1941 w Krakowie.

Fi.56-58; 9a
60 PLN
8627

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria narożnych czworobloków z gapami, skasowana 7.XII w Warszawie, w tej formie trudne do zdobycia, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.59-62
300 PLN