Page:
General Government
Poz# Features Catalog Description Actual price
23692
Fi.1
Mi.732 

1939 POWSTANIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA - specjalnie wydana karta ozdobna ostemplowana okolicznościowo 7.XI; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

50 PLN
SOLD
23693
Fi.1-125, D1-5, U1-3

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe.

920 PLN
23694
Fi.1-13
Mi.1-16 

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
23695
Fi.1-13, 40-51, 52-5

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi. 195,-).

110 PLN
23696
Fi.1, 3
Mi.VP226I 

1939 prekursor - całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen. dofrankowana znaczkami GG !!! wysłana 21.XII z Warszawy do Skierniewic; bardzo rzadko spotykana kombinacja !

150 PLN
23697
Fi.3

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 7.VI.1940 z Warszawy do Poznania; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

40 PLN
23698

Fi.7

1939 wydanie przedrukowe na znaczkach z Hindenburgiem, znaczek za 30 gr./15 pf. z błędem "uszkodzone e", dwa znaczki w tym ten z błędem bez podlepki, dwa na podlepce, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
23699
Fi.9

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 10.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krosna do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym, obok data odbita datownikiem biurowym.

150 PLN
23700
Fi.9, 10

1939 list polecony z Niska 29.12.39 do Stalagu XIIIA, prowizoryczny kasownik Niska, stempel pośredni z Norymbergi na odwrocie.

70 PLN
23701

1939 list polecony z prowizorycznym kasownikiem z Krotoszyna do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

45 PLN
23702

1939 list z prowizorycznym stemplem Bydgoszczy do Berlina, koperta naddarta.

45 PLN
23703

Mi.515, 521 

1939 współkursory - znaczki obiegowe Rzeszy użyte na terenie GG, list urzędowy wysłany 13.XII z Krosna do Sanoka za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód, znaczki skasowane stemplem prowizorycznym, obok data odbita datownikiem biurowym.

120 PLN
23704

Mi.516 

1939 prekursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 6 fen. użyty na terenie GG, widokówka wysłana 10.XI z Krakowa do Wiednia, gwarancja Schmutz.

140 PLN
23705

Mi.P226 

1939 Niemiecka całostka datowana 4.XII, wysłana z Karwiny do Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem prowizorycznym Karwin (Oberschl) 2, Karwina leżała na Zaolziu, które ponownie przyłączono do Polski w październiku 1938, a po napaści niemieckiej na Polskę miejscowość ta znalazła się na terenach wcielonych do III Rzeszy, ponieważ kartę wysłano do Warszawy, pocztowiec, najpewniej Polak, potraktował ją jako przesyłkę wewnętrzną, za którą opłata wynosiła 30 gr, ponieważ była to całostka za 6 fen = 12 gr różnica w opłacie wynosiła 18 gr, dopłatę naliczono w podwójnej wysokości brakującej należności, czyli 36 gr; oznaczono to stempelkiem "Nachgebühr 2" (dopłata) z dopisaną niebieską kredką kwotą dopłaty "36 g(roszy)"; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania poczty na polskich okupowanych terenach, w doskonałym stanie zachowania.

500 PLN
23706
Fi.Cp1I

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e".

80 PLN
23707
Fi.Cp1II

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "długie e", wysłana 3.VI.1940 z Warszawy do Lublina, przeadresowana i dosłana do Iwonicza-Zdroju, znak opłaty unieważniony kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem (Mi.90 euro).

200 PLN
23708
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", wysłana 11.XII z Krakowa do Sosnowca, bardzo dobry stan zachowania (Mi.90 euro).

150 PLN
23709
Fi.Cp2I

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e".

100 PLN
23710
Fi.Cp2II

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "długie e", wysłana 8.III.1940 z Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; idealny stan zachowania (Mi.120 euro).

250 PLN
23711
Fi.1, 7, 22

1940 mieszana frankatura wydań przedrukowych, ładnie frankowany list polecony, wysłany 6.VII w kopercie firmowej z Nowego Sącza do Warszawy, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN
23712
Fi.6

1940 firmowy list miejscowy z Warszawy 31.8.40, stempel Durch Deutsche Dienstpost Osten.

40 PLN
23713
Fi.6a-d

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

80 PLN
23714
Fi.6b

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

20 PLN
23715
Fi.7; 14II

1940 "1. KRAKAUER MUSTERMESSE 1940" - znaczek na kopercie, skasowany okolicznościowo 7.XII w Krakowie.

50 PLN
SOLD
23716
Fi.14-39

1940 karnet - polska seria historyczna z przedrukiem (28 znaczków) ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

250 PLN
23717
Fi.14I

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN
23718
Fi.14II B

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. z błędem "uszkodzone R w GR", gwarancja i opis Krawczyk.

25 PLN
SOLD
23719
Fi.18x
Mi.18I 

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4" na wycinku, bardzo wysoka wycena (Mi.140 euro), gwarancja Korszeń.

180 PLN
23720
Fi.20, 34

1940 list nadany w pośrednictwie pocztowym Michałowice koło Krakowa z Posterunku Polskiej Policji w Michałowicach.

60 PLN
23721
Fi.21v

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/10 gr. na znaczku polskim za 10 gr. z błędem na poz.54 "uszkodzone pióra prawego skrzydła", gwarancja i opis Krawczyk.

25 PLN
SOLD
23722
Fi.22

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic na nicowanej kopercie banku PKO z Posterunku Polskiej Policji w Gdowie.

60 PLN
23723
Fi.22

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic z Posterunku Polskiej Policji w Niegowici.

60 PLN
23724
Fi.23

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza (Fi. 100,-), karta pocztowa wysłana 19.III z Chełma do Bydgoszczy, znaczek lekko utleniony.

50 PLN
23725
Fi.23 B

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/30 gr. na znaczku polskim za 30 gr. z błędem "uszkodzona dolna część Gouvernement", gwarancja Krawczyk.

30 PLN
SOLD
23726
Fi.23 B

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/30 gr. na znaczku polskim za 30 gr. z błędem "przerwa w drugiej lewej kresce", gwarancja i opis Krawczyk

20 PLN
23727
Fi.24II; 3

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta, ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

50 PLN
23728
Fi.30

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

10 PLN
23729
Fi.30; 2

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

50 PLN
23730
Fi.34s
Mi.34II 

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/16 gr. na znaczku polskim za 15 gr. z błędem na poz.10 "uszkodzone lewa 1" (Mi.80 euro), gwarancja i opis Krawczyk.

240 PLN
23731
Fi.40-51nz

1940 widoki zabytkowych budowli, marginesowa seria cięta w doskonałym stanie, gwarancja Jungjohann.

3 200 PLN