Page:
Pre-stamp period
Poz# Features Catalog Description Actual price
21395

1594 kompletny list datowany 3.IV.1594 do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, nadawcą jest Stanisław Barzy hrabia Korczak, który po śmierci ostatniego z Kmitów odziedziczył po nim zamek w Wiśniczu, który w 1593 roku wraz z okolicznymi dobrami sprzedał, za 85.000 złotych polskich adresatowi niniejszego listu, Sebastianowi Lubomirskiemu uważanemu za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; zakup zamku w Wiśniczu wynikał nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale miał przede wszystkim podnieść prestiż rodu Lubomirskich jako spadkobierców i powinowatych potężnych niegdyś Kmitów; całość w bardzo dobrym stanie zachowania z wtłoczoną za pomocą suchej pieczęci zapinką listową; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!

1 200 PLN
21396

1610 ANNA LUBOMIRSKA z BRANICKICH z Ruszczyc, duży fragment listu datowanego 17.VII, wysłanego do syna Stanisława Lubomirskiego, który w 1621 pod Chocimiem po śmierci Jana Karola Chodkiewicza dowodził jako regimentarz wojskami koronnymi i litewskimi, w 1625 został wojewodą ruskim, w 1638 krakowskim, a w 1647 otrzymał od cesarza Ferdynanda III tytuł książęcy, był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce; liczony w cenie autografu walor pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu; wspaniały dokument historyczny, mający prawie 400 lat!!!

100 PLN
21397

1774 koszulka listu wysłanego 18.VI we Lwowie, adresowana ozdobnie i w wyszukany sposób na ręce arcybiskupa lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego; przesyłka z okresu tuż przed wprowadzeniem pieczęci nadawczych, adnotacja "Opłata zupełna", dopisana data wpłynięcia pisma do kancelarii biskupa 18 "Junij 1774"; bardzo dobrze zachowana pieczęć lakowa z godłem "SIGILLUM GUBERNU LEOPOLIENSIS"; listy z XVIII wieku w tak doskonałym stanie zachowania, nieczęsto pojawiają się na rynku filatelistycznym; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 200 PLN
21398

1799 (?) druk pocztowy wystawiony we Lwowie; z kolekcji S.Rosińskiego.

200 PLN
21399

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list wysłany 2.I z Warszawy, do Metz nad Mozelą; czarna odbitka kasownika nadawczego - No.26 GRANDE ARMEE - urząd pocztowy Gwardii Cesarskiej generała Kellermana, składała się ona z dwóch dywizji pod dowództwem generałów Hulina i Ordenera; od grudnia stacjonowała w Poznaniu, ale poszczególne jednostki przemieszczały się w głąb Polski, autor listu właśnie przybył do Warszawy od strony Bugu i Narwi, wszystkie wymienione nazwy geograficzne przewijają się w treści listu; Gwardia przebywała na ziemiach polskich bardzo krótko, około dwóch miesięcy, więc takie listy spotyka się bardzo rzadko; na odwrocie odcisk zamykającej list suchej pieczęci, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

2 500 PLN
21400

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, Główna Poczta Polowa 1 Korpusu marszałka Bernadotte, list Intendentury Wielkiej Armii wysłany 20.IV z Torunia do Warszawy - w przeddzień wymarszu z ziem polskich do Prus, czysto odbity kasownik nadawczy - No 9 GRANDE ARMEE, na froncie unikalny stempelek Radca Stanu intendentury wielkiej armii a na odwrocie równie rzadki, ozdobny stempel Intendentury z orłem, pełna treść, piękny stan zachowania, wspaniały walor do zbiorów poczt wojskowych na ziemiach polskich, z kolekcji S.Rosińskiego.

4 800 PLN
21401

1818 list z pełną treścią wysłany z Halicza do Lwowa, wpisana nazwa miejscowości "Halicz" i stempel nadawczy "P:HALITS", adnotacja pocztowa (waga przesyłki - 1 łut) wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania;

1827 kompletny list wysłany 27.II z Izdebnika do Wieliczki, jednowierszowy stempel nadawczy "IZDEBNIK", bardzo rzadko spotykany dopisek: "Exoffo Criminale porto frei", adnotacja pocztowa (waga przesyłki - 1,5 łuta) wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania; gwarancja Mikstein; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN
21402

1823 po, koszulka listu ze Służewa do Włocławka, stempel Służewa typ IIIC.

40 PLN
SOLD
21403

1824 list wysłany 3.XII z Piły (Schneidemühl) do Bydgoszczy, unikalny stempel - wzór z trąbką pocztową, pomocniczej stacji pocztowej Chodzież (Chodziesen), doskonała odbitka tego rzadko spotykanego rekwizytu pocztowego; efektowna całość w bardzo dobrym stanie zachowania;

1842 list wysłany z pomocniczej stacji pocztowej w Obornikach do Poznania, doskonałej jakości odbitka tego bardzo rzadkiego ozdobnego stempla - wzoru z trąbką pocztową; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

4 800 PLN
21404

1825 obwoluta listu z Konitz (Chojnic).

50 PLN
21405

1828 około, list wysłany 19.X ze Zgierza do Łęczycy, stempel nadawczy typu IIA (446a), dopisek zwalniający od opłaty pocztowej: "Służba Rządowa"; na odwrocie przełamana, ale kompletna pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
21406

1829 obwoluta listu z Łęczycy do Warszawy, kasownik odbiorczy na froncie i stempel "Interes Rządowy".

100 PLN
21407

1830 ? obwoluta listu z Włocławka ze stemplem Interes Rządowy, koperta użyta zwrotnie, na odwrocie list z Sieradza do nadawcy we Włocławku.

40 PLN
SOLD
21408

1831 cholera - dezynfekowana przesyłka z czasów zarazy szalejącej w tym czasie w Poznaniu, list wysłany 10.VIII z Poznania do Gniezna, zgodnie z ówczesnymi przepisami sanitarnymi list został przeperforowany i poddany dezynfekcji, co potwierdzono odciskając dwuwierszowy stempelek w ramce "SANITAETS/ STEMPEL", na liście widnieją także adnotacje dotyczące dezynfekcji: "222/g Chol:"; na froncie mały okrągły stempel nadawczy POSEN, na odwrocie kasownik odbiorczy 12.VIII; warto przypomnieć, że na cholerę zmarł 23.VIII w Poznaniu niemiecki feldmarszałek August von Gneisenau, który na czele sił pruskich obserwował z Poznania rozwój sytuacji w Polsce ogarniętej Powstaniem Listopadowym; przesyłki z okresu epidemii cholery są dzisiaj dosyć rzadko spotykane, ponieważ większość z nich niszczono zaraz po przeczytaniu, a stemple sanitarne są bardzo wysoko wyceniane. Podobną przesyłkę opisano w "Filateliście" nr.11/1999.

400 PLN
21409

1833 list wysłany 29.X z miejscowości Fraustadt (Wschowa) do Gostynia, oznaczony "franco", adnotacje dotyczące wagi przesyłki i wysokości porta.

40 PLN
21410

1833 list wysłany 28.XII z Kalisza do Poznania, ozdobnie i w wyszukany sposób adresowany do: "Jaśnie Wielmożnego Naczelnego Prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego", którym był wówczas Heinrich Eduard Flottwell; dwuwierszowy stempel nadawczy KALISZA typu IB (117b) "szerokie Z", stempel granicznego urzędu w Krotoszynie "KROTOSCHIN 19 DEC"; bardzo dobry stan zachowania;

1835 list wysłany 27.III z Tczewa (Dirschau) do Starogardu Gdańskiego (Pr.Stargard), nerkowy stempel nadawczy, datownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN
21411

1835 kompletny list z Głogowa, datowany 10.I, wysłany 20.I z Poznania do Paryża, adnotacja franco i stempelki: PP (Porto Paye) i AED (Affranchie A l'Etranger Jusqu'a Destination) w owalnej ramce świadczące o opłaceniu porta; stemple tranzytowe: Berlin 22.I, "Prusse Par Givet" w ramce; na odwrocie niebieski stempelek odbiorczy z datą; dodatkowe adnotacje; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania;

1850 kompletny list o bardzo ciekawej treści dotyczącej m.in. polskiej emigracji, napisany przez hrabinę Sobańską z Gogolewa, wysłany 20.VII z Rawicza (Rawitsch) do miejscowości Rakoniewice (Rakwitz), zwraca uwagę stempel nadawczy z numerem 2, na odwrocie stempelek nadejścia; bardzo dobry stan zachowania;

1838 list wysłany 7.V z Inowrocławia (Inowrazlaw); dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN
21412

1835 Austriacka Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list wysłany 8.V za pośrednictwem urzędu austriackiego w Krakowie do Kielc, owalny datownik nadawczy, stempelek pocztamtu granicznego Królestwa Polskiego w Michałowicach z 10.V, odnotowana waga listu "2 1/2" łuta; pismo po częściowym załatwieniu sprawy, przesłano 19/31 sierpnia do Lwowa, słabo widoczny łukowy dwuwierszowy lwowski kasownik odbiorczy, czerwoną kredką wpisana cyfra "2" (źle oszacowana waga przesyłki?); ciekawy walor w dobrym stanie zachowania.

200 PLN
21413

1836 druk pocztowy (Quittung) wystawiony 27.VIII w Grudziądzu; z kolekcji S.Rosińskiego.

100 PLN
SOLD
21414

1836 koperta listu z Warszawy do Paryża, okrągły stempel Warszawa o średnicy 18 mm typ B (zbliżone litery SZ), pobrano opłatę 2,08 srebrnych groszy (adnotacja), stempel tranzytowy z Aachen "PP", stempel punktu wymiany poczty "PRUSSE PAR GIVET", stemple odbiorczy na odwrocie plus stempel "AED" (Affranchi Etranger Destination - opłacony z zagranicy do adresata), zaplamienie jak na ilustracji.

400 PLN
21415

1836 list na formularzu kolejowym z Kalwarii koło Mariampola do Augustowa, stempel "INTERES RZĄDOWY", stempel Kalwarii typ IIC.

60 PLN
SOLD
21416

1838 list wysłany 23.VII z miejscowości Służewo do Włocławka, stempel nadawczy SŁUŻEW typu IB (340b)na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

200 PLN
21417

1840 list z pełną treścią wysłany 20.X z miejscowości Mościska do Lwowa, efektowny łukowy stempel nadawczy "MOSCISKA"; na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy "Lemberg 21 Oct 1840"; bardzo dobry stan zachowania;

1843 list wysłany 21.X z miejscowości Tyśmienica do Drohobycza, idealnie odciśnięty atrakcyjny w formie, łukowy stempel nadawczy "TYSMIENITZ" w niebieskim kolorze, wpisana wysokość porta "18"; na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy "DROHOBICZ 26 Oct 1843"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

500 PLN
21418

1840 po, obwoluta listu z Kowala do Włocławka, kasownik typ IIIA i stempel "INTERES RZĄDOWY".

30 PLN
21419

1840 około, list (druk - karta drożna) wysłany 24.V z Kalwarii do Maryampola, czarny jednowierszowy w podwójnej ramce stempel nadawczy typu IIC (119b), u dołu, słabo odciśnięty stempelek "Interes Rządowy"; całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

140 PLN
21420

1840 około, obwoluta listu z Tarnowitz (Tarnowskie Góry) do Groß Strehlitz (Strzelec Opolskich).

40 PLN
21421

1840 Austriacka Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list wysłany 6.V za pośrednictwem urzędu austriackiego w Krakowie do hrabiny Henrietty Krasickiej w Dubiecku, dwuwierszowy stempel nadawczy, adnotacja dotycząca opłaty za przesyłkę "12", nadawca określił dokładnie drogę przesyłki - dopisek "par Tarnow", na odwrocie rzadko wówczas spotykana zalepka z tłoczonymi herbami nadawcy; zgrabny mały liścik w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
21422

1842 list na formularzu kolejowym z Kalwarii koło Mariampola do Suwałk, stempel "INTERES RZĄDOWY", stempel Kalwarii w kolorze czerwonym typ IIC.

80 PLN
SOLD
21423

1842 list z pełną treścią wysłany 10.V z Kazimierza Dolnego do Warszawy, stempel nadawczy KAZIMIERZ typu IIA (122a) z wpisaną obok w formie ułamka pełną datą (również roczną), adnotacja dotycząca wysokości opłaty 16 1/2; dekoracyjny okrągły stempelek firmowy nadawcy "M:W:FEUERSTEIN KAZIMIERZ"; idealny stan zachowania;

1844 list wysłany 8.X z Bełchatowa do Piotrkowa, stempel nadawczy typu IIA (7a), nietypowy stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

400 PLN
21424

1842-1859 zestaw 5 listów pruskich z obszaru Polski: Brodnica (Strasburg), Radzyń Chełmiński (Rheden), Chełmno (Cukm), Golub Dobrzyń (Golub), Grudziądz (Graudenz).

70 PLN
21425

1843 prywatny list z pełną treścią (po polsku), wysłany 21.VI z Bad Ems, adresowany do hrabiego Xaviera Krasickiego w Lisku, dwuwierszowy stempel nadawczy z datą roczną, wpisana w formie ułamka wysokość opłaty "12/8", dopisek wskazujący trasę przesyłki "Par Vienne, Tarnowo"; na odwrocie dwuwierszowy kasownik odbiorczy "LISKO 3 JUL. 48"; całość w bardzo ładnym stanie zachowania.

150 PLN
21426

1844 około, list ekspresowy z dopiskiem "Citissime", wysłany 22.III z Warszawy do Włocławka, stempel nadawczy typu IIID (398l) z ozdobnikiem; stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Służba Cywil: Rząd: od Kom: Woie: Moz:" (Czernik typ IVA) na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania ze stempelkiem własnościowym z kolekcji S.Rosińskiego.

150 PLN
21427

1846 list wysłany 15.II z Zamościa do Lublina, stempel nadawczy typu IIIC (437c), bardzo rzadko spotykany stempelek "Służba Pocztowa" (Czernik typ I) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; jak podaje Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych: "Do najcenniejszych... należą odbijane w czerwonym tuszu stempelki SŁUŻBA POCZTOWA".

170 PLN
21428

1846 prywatny list rekomendowany z pełną i ciekawą treścią (pisaną po polsku), wysłany 2.VIII z Franzensbad do Tarnowa, dwuwierszowy stempel nadawczy z dostawionym dodatkowo stempelkiem "Recommandirt" i wpisanym numerem przesyłki, adnotacja nadawcy dotycząca trasy wysyłki "p.Prag/ Bielitz"; pieczęć lakowa nadawcy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
21429

1846 list z pełną treścią, przesłany miejscowo 29.VIII w Nowej Rudzie (Neurode), dwuwierszowy stempel nadawczy, dopisek czerwonym atramentem "Luben", na odwrocie stempel nadejścia i efektowna, bardzo dobrze zachowana pieczęć lakowa nadawcy.

40 PLN
21430

1846 list urzędowy (ex offo), wysłany 19.VIII z Bochni do miejscowości Dombrowica, odciśnięty ozdobny stempelek "K:K:BOCHNIER KREISAMT".

60 PLN
21431

1849 obwoluta listu z Człuchowa (Schlochau) do Conitz.

45 PLN
21432

1849 obszar I Rzeczypospolitej - WILNO, list do Szwajcarii (Vevey) przez Prusy, datowany "Podłuze 5/17 Mai 1849", wysłany 8 maja z miejscowości Mścisław, rosyjski dwuwierszowy stempel nadawczy z datą MSTISŁAWL ( 8 Mi 1849.), niezwykle rzadki polski dwuobrączkowy stempel WILNO z miejscem na wpisanie daty (5/13) i ze stałą datą roczną 184 z dopisaną "9" (niekatalogowany u Prigary, gdzie opisane są podobne stemple z Rygi i Włodzimierza Wołyńskiego), dwuwierszowy w ramce stempelek Tylży "TILSIT 27/5", gdzie przystawiono również dwuwierszowy stempelek kraju nadejścia "AUS RUSSLAND FRANCO TOUT" i "OP" (Ost-Preussen); kasownik odbiorczy "VEVEY 6 JUN"; ręczne adnotacje dotyczące obliczenia należności za przesyłkę; na korespondencji zagranicznej wysyłanej z Rosji używano niekiedy datowników pisanych alfabetem łacińskim, ale tylko kilka miało brzmienie POLSKIE!!! pozostają one świadectwem silnych związków tych ziem z Rzeczypospolitą.

2 500 PLN
21433

1849 list wysłany 8.XII z Königinhof (Czechy) do Tarnowa, dwuwierszowy stempel nadawczy; na odwrocie zalepka z suchym tłoczeniem i kasownik odbiorczy z ozdobnikiem; dobry stan zachowania.

50 PLN
21434

1849 list wysłany 28.III z Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt) do Nowej Rudy (Neurode), okrągły dwuobrączkowy stempel nadawczy, na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia.

25 PLN