The auction will start on 19.04.2024

Auction 40. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17775

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
120 PLN
17776

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie liniowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
50 PLN
17777

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
100 PLN
17778

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na cienkim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P2
40 PLN
17779

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
30 PLN
17780

1920 godło Litwy Środkowej, piękny podwójny druk znaczka za 1 mk., gwarancja.

Fi.2A Dp
Mi.2B 
20 PLN
17781

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk. oryginalnie skasowany w Oszmianie (zwykły znaczek Fi.30.-), gwarancja i opis.

Fi.2B Dp
Mi.2A 
30 PLN
17782

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
40 PLN
17783

1920 godło Litwy Środkowej, piękny podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja

Fi.3A Dp
Mi.3B 
40 PLN
17784

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.3 P3
60 PLN
17785

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, o podwójnym druku, gwarancja.

Fi.3 P3 Dp
80 PLN
17786

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

Fi.5
30 PLN
17787

1920 miejscowy list z Wilna 23.11.20 o charakterze pamiątkowym.

Fi.20-22
100 PLN
17788

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
30 PLN
17789

1920 godło Litwy Środkowej, znaczek za 1 mk. z arkusza o znacznie przesuniętej perforacji poziomej i pionowej.

Fi.21B
Mi.21A 
25 PLN
17790

1921 Różne rysunki, litografia drukarni Łaskow i Syn w Wilnie, projekt T.Ruszczyc, spotyka się różne próby arkuszowe; odbitki z pramatrycy na kredowym papierze są unikalne; ta pochodzi ze słynnej kolekcji G.Hahne, fotoopinia Schmutz.

Fi.14-19 P6
4 800 PLN
17791

1921 różne rysunki, pasek trzech znaczków za 1 mk. w kolorze brązowopomarańczowym, lewy znaczek z częściowym brakiem rysunku, gwarancja Krawczyk.

Fi.15Ac Mk
Mi.15B 
100 PLN
17792

1921 SZCZUCZYN - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej z dnia 21.VI.21, gwarancja Krawczyk.

Fi.15B
Mi.15A 
80 PLN
17793

1921 różne rysunki, druk obustronny znaczka za 2 mk., po jednej stronie grzecznościowy kasownik ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.16A
Mi.16B 
10 PLN
SOLD
17794

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 4 mk., z przesuniętym tłem, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.17A
Mi.17B 
30 PLN
SOLD
17795

1921 różne rysunki, znaczek za 6 mk., z odwróconą odbitką koloru szarego na odwrocie, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.18A
Mi.18B 
80 PLN
17796

1921 różne rysunki, znaczek za 6 mk., z drugostronną odbitką szarej linii na marginesie, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.18A
Mi.18B 
10 PLN
SOLD
17797

1921 różne rysunki, znaczek za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.19A
Mi.19B 
10 PLN
SOLD
17798

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, kasowany grzecznościowo cięty znaczek za 25f.+2Mk. z podwójnym nadrukiem (Fi.500.-), podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.23A Np
Mi.23B Np 
200 PLN
17799

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą NA ŚLĄSK, trójblok oryginalnie kasowanych w Oszmianie znaczków za 2+2 mk. (Fi.210.-), dodatkowo o znacznie przesuniętym w pionie nadruku, gwarancja Krawczyk

Fi.27A
Mi.27B 
320 PLN
17800

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, kasowany grzecznościowo ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem (Fi.500.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.28B No
Mi.28A 
200 PLN
17801

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem (Fi.500.-), przedwojenna sygnatura, gwarancja Schmutz.

Fi.28B No
Mi.28A 
500 PLN
17802

1921 list polecony z Wilna 12.4.21 do Syndykatu Rolniczego w Lublinie, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.29, 30, 36, 38
600 PLN
17803

1921 LEBIEDZIEW - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej z dnia 6.IV.21, na wycinku ze znaczkiem z dopłatą na czerwony krzyż za 4+1 mk., gwarancja Krawczyk.

Fi.30B
Mi.30A 
250 PLN
17804

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka znaczków za 4+1 mk. w położeniu tete-beche.

Fi.30B
Mi.30A 
150 PLN
17805

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, pięć czystych serii (5 x 31-33A, Fi.80.-).

Fi.31-33A
Mi.31-33B 
40 PLN
17806

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, makulatura znaczka za 10+2 mk. z potrójnym lub poczwórnym drukiem koloru żółtego, gwarancja.

Fi.33A Mk
Mi.33B 
30 PLN
17807

1921 różne rysunki, dziesięć serii czystych (10 x 34-41B, Fi.500.-).

Fi.34-41B
Mi.34-41A 
250 PLN
17808

1921 różne rysunki, potrójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.34MK
30 PLN
17809

1921 różne rysunki, marginesowa próba znaczka za 1 mk. w kolorze czarnoniebieskim bez tła, gumowana, gwarancja Berbeka.

Fi.34 P2
80 PLN
17810

1921 NOWA WILEJKA - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej z dnia 12.9.21, gwarancja Krawczyk.

Fi.35B
Mi.35A 
40 PLN
SOLD
17811

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.35MK
50 PLN
17812

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja Miszczak.

Fi.36MK
30 PLN
17813

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.39MK
50 PLN
17814

1921 różne rysunki, znaczek za 20 mk. ze znacznym przesunięciem tła, gwarancja.

Fi.41A
Mi.41B 
25 PLN