The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 39. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10919

1915 Warszawa, miejscowa kartka firmowa (druk), stempel "WRĘCZENIE OPŁACONE", opłata połówką znaczka za 5 gr.

Fi.1
108 PLN
SOLD
10920

1915 Warszawa, miejscowy list urzędowy z parką znaczków poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.2
60 PLN
10921

1915 Warszawa, "Orzeł" parka znaczków pierwszego wydania z rzadkim stemplem XIII Komisariatu Milicji Miejskiej, gwarancja Falkowski.

Fi.2
70 PLN
10922

1915 Warszawa, koperta wydania prywatnego z nadrukiem Russisch Polen użyta miejscowo w Warszawie ze znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.2, Ckp3II
300 PLN
10923

1915 Warszawa, znaczek z tłem żółtobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIa
150 PLN
10924

1915 Warszawa, grzecznościowy ręczny nadruk nowej wartości w kolorze niebieskim, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, podwójna gwarancja Rembieliński.

Fi.4I
Mi.4 P 
150 PLN
10925

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, połówka znaczka za 6/5 gr. na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.5Ia
Mi.6Iaa 
40 PLN
10926

1915 Warszawa, wydanie z nadrukiem nowej wartości, marginesowa parka znaczków za 6/5 gr. z różnymi typami cyfry 6 na kazdym znaczku o tle jasnozielonym, ale bliskim jasnożółtawobrązowego, gwarancja Schmutz.

Fi.5Ia+IIa
200 PLN
10927

1915 Warszawa, parka z dwoma różnymi rodzajami nadruku, gwarancja Schmutz.

Fi.5 I, II
400 PLN
10928

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, znaczek za 2/10 gr. na podstawowym drukowanym farbą anilinową, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6f
Mi.5b 
50 PLN
10929

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, znaczek za 2/10 gr. w kolorze brunatnoczerwonym z tłem piaskowym (Mi.80 euro), na wycinku z prywatnej karty pocztowej, gwarancja Falkowski.

Fi.6g
Mi.5c 
200 PLN
10930

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, znaczek za 2/10 gr. w kolorze brunatnoczerwonym z tłem piaskowym.

Fi.6g
Mi.6c 
150 PLN
10931

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6 Mk
Mi.5 
20 PLN
10932

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, bez tła, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, sygnowane T.Zieliński.

Fi.6 Mk
Mi.5 
30 PLN
10933

1915 Warszawa, miejscowy list ze znaczkiem poczty miejskiej i stemplem "Wręczenie opłacone".

Fi.7
80 PLN
10934

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 5 gr. cięte, bez tła, nakład w zmienionej barwie - wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, lekka prześwitka.

Fi.7 Mk
Mi.6 
10 PLN
10935

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, cięty znaczek za 2/10 gr. w kolorze ciemnoczerwonym z przesuniętym tłem piaskowym.

Fi.8 nz
Mi.7a U 
60 PLN
SOLD
10936

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, znaczek za 2/10 gr. w kolorze czerwonym z tłem zielonopiaskowym.

Fi.9b
20 PLN
10937

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
10938

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu z piaskowym tłem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
10939

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
10940

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
10941

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Rembieliński, Schmutz.

Fi.I-II
400 PLN
10942

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

Fi.I-II
400 PLN
10943

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
10944

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
500 PLN
10945

1916 Białystok, znaczek z ręcznym podpisem, gwarancja.

Fi.1I
700 PLN
10946

1916 Białystok, znaczek z ręcznym podpisem, gwarancja Schmutz.

Fi.1I
700 PLN
10947

1916 Białystok, znaczek drugiego wydania bez podpisu, gwarancja Schmutz.

Fi.2II
1 200 PLN
10948

1916 Częstochowa, druki przesyłane miejscowo 26.IV, stempelek poczty miejskiej i dodatkowy określający wysokość opłaty 5 (fenigów).

Fi.1b
160 PLN
10949

1916 Łódź, karta pocztowa "Russich Polen" wysłana 12.IV z Warszawy, 14.IV doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki stempelek poczty miejskiej w kolorze liliowym, przesyłka cenzurowana w Warszawie, gwarancja Schmutz.

Fi.2b
800 PLN
10950

1916 Poczta miejska w Grazu, widokówka frankowana "znaczkiem" o nominale 2 halerzy, oddziału ratowniczego ochotniczej straży pożarnej w Grazu (RETTUNGS-ABTEILUNG DER FREIW. FEUERW. GRAZ), instytucji zajmującej się prawdopodobnie tak jak np. w Łodzi miejscowym doręczaniem poczty, wysłana 20.VIII, adresowana na pokład pancernika SMS "Arpad"; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, STRAŻ POŻARNA.


400 PLN
10951

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
50 PLN
10952

1916 Sosnowiec, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
160 PLN
10953

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), piękny stan, gwarancja.

Fi.1-2
220 PLN
10954

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
100 PLN
10955

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
10956

1916 Sosnowiec, kasowany znaczek za 3 kop. z rzadkim błędem na poz.4 "biała smuga zniekształcająca wyraz MIASTO", gwarancja Schmutz.

Fi.3
320 PLN
10957

1916 Sosnowiec, znaczek drugiego wydania z nadrukiem pionowego barwnego paska, gwarancja.

Fi.3
160 PLN
10958

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.3
90 PLN