The auction will start on 14.04.2023

Auction 38. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7906

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł. z wyraźnym błędem na poz.8 "kropka między prawym uchem, a okiem"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-341
Mi.380-382 
1 200 PLN
7907

1944-1945 roczniki znaczków czystych.

Fi.339-387
Mi.380-420 (ohne 409
620 PLN
7908

1944 Wodzowie, parka znaczków w rzadkim kolorze pomarańczowoczerwonym ze stemplem Krasnystawu, gwarancja.

Fi.339e
Mi.380 
500 PLN
7909

1944 Wodzowie, narożna parka prób znaczka za 25 gr. z R.Trauguttem typu VI - arkuszowych, siatkowych, z wąskimi marginesami, na papierze białym cienkim gładkim, w kolorze pomarańczowym, gwarancja Mikulski, z opisem Schmutz.

Fi.339 PVI
Mi.380 
4 500 PLN
7910

1944 Wodzowie, czworoblok z błędem na górnym prawym znaczku "PÓLSKA", gwarancja.

Fi.339v
Mi.380 
600 PLN
SOLD
7911

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr. z T.Kościuszką w kolorze niebieskozielonym, gwarancja i opis "odbarwiony" Krawczyk.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
7912

1944 Wodzowie, list polecony opłacony dwoma znaczkami: 50 gr.(Kościuszko) i 1 zł.(Dąbrowski), zgodnie z obowiązującą taryfą, wysłany 14.IX z Przemyśla do Lublina, kasownik i erka prowizoryczne - przedwojenny datownik Przemyśl 1 z wyróżnikiem "2a"i stempelek polecenia; na odwrocie kasownik odbiorczy Lublin 1 z 23.IX; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.340, 341
Mi.381, 382 
2 500 PLN
SOLD
7913

1944 Wodzowie, miejscowy list z Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z jednego z pierwszych dni obiegu 9.IX.44 (pierwsze znaczki pojawiły sie w obiegu w Lublinie 7 września), koperta nicowana na odwrocie niemieckiej koperty urzędowej, bardzo dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania, gwarancja.

Fi.340a
Mi.381 
4 927 PLN
SOLD
7914

1944 Wodzowie, czworoblok z błędami na dolnych znaczkach w postaci plam poniżej POCZTA POLSKA, gwarancja.

Fi.340v
Mi.381 
600 PLN
SOLD
7915

1944 Wodzowie, znaczek z obiegu, gwarancja.

Fi.341
Mi.382 
150 PLN
SOLD
7916

1944 Wodzowie, czworoblok z błędem na górnym lewym znaczku "duża głowa", gwarancja.

Fi.341t
Mi.382 
720 PLN
SOLD
7917

1944-1950 zestaw znaczków, wraz z odmianami, zawartych w klaserze jubileuszowym - tom I; aby ułatwić zakup wyłączono z niego serie: wodzowie (339-41), brazowoczerwona Warszawa (348b), bojownicy seria z bloku (489-91b) oraz bloki 9, 10 i 11; każdą z tych serii można będzie w dowolnym momencie dokupić; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 1700 złotych; nabywcy krajowi otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.342-541b
Mi.383-679 
1 000 PLN
7918

1944 Goznak, czworoblok znaczków z II walca za 25 gr., prawy dolny z błędem z poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja.

Fi.342 B
Mi.383 
120 PLN
7919

1944 Goznak, wydanie obiegowe, znaczek za 50 gr. z błędem na poz.77 "wyrostek w prawej literze G", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.343 B
Mi.384 
25 PLN
7920

1944 K.R.N., znaczek za 1 zł. z niekatalogowanym błędem z poz.20 "przerwana I w pierwszej XII", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.344 B
Mi.386 
60 PLN
7921

1944 K.R.N., marginesowy znaczek za 1 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z poz.9 "biała kreska pod dolną datą", gwarancja Krawczyk.

Fi.344 B
Mi.386 
30 PLN
7922

1944 K.R.N., znaczek za 1 zł. z błędami z poz.26 "zniekształcona 1" i "przerwana 9", gwarancja i opis.

Fi.344 B14
Mi.386 
30 PLN
7923

1944 K.R.N. znaczek oryginalnie kasowany na wycinku, z nominałem 1 zł. na dole znaczka i błędem z poz.17 "wcięcie w lewej cyfrze 1 górnej daty", rzadka kumulacja błędów, gwarancja.

Fi.344x
Mi.386 
150 PLN
7924

1944 K.R.N., znaczek podstawowy i trzy z błędami nadruku - każdy z dwoma różnymi, skasowane na karcie 21.III w Krakowie; pierwszy - nominał na dole i błąd z poz.11 "uszkodzone dolne cyfry 3 i 9"; drugi - brak nominału i błąd z poz.47 "kropka po R ścięta"; trzeci - podwójny nadruk i błąd z poz.1/51 "uszkodzone górne cyfry 3, 1 i X"; sygnatura na odwrocie Kronnenberg, gwarancja pod każdym znaczkiem.

Fi.344 x B20, z B7,
Mi.386 
4 800 PLN
7925

1944 KRN - wydanie przedrukowe, osiemnastoblok - część znaczków z nominałem 1 zł. na dole znaczka, katalogowane błędy na poz.6, 7, 16, 18, 19, 25, 26, 29, gwarancja.

Fi.344x B5-6, 10-15
Mi.386 
750 PLN
7926

1944 K.R.N. znaczek oryginalnie kasowany na wycinku, z nominałem 1 zł. na dole znaczka i błędem z poz.12 "cyfra 9 wcięta z lewej", rzadka kumulacja błędów, gwarancja.

Fi.344x B8
Mi.386 
150 PLN
7927

1944 Wodzowie - bloczek z naśladownictwami serii definitywnej z okolicznościowym dodrukiem, na kopercie, ostemplowany okolicznościowo 1.VI w Lublinie.


40 PLN
7928

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, piękna narożna odbitka kontrolna - próba typu 1 - okrągła kropka z poz.10 arkusza, na różowopomarańczowym papierze, gwarancja.

Fi.VII P
600 PLN
7929

1944 wydanie przedrukowe na obiegowych znaczkach Generalnego Gubernatorstwa z podobizną Hitlera, niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo PiT, 9 znaczków przewidzianych początkowo do obiegu i 4 próby, gwarancja Mikstein.

Fi. VII-XIX
3 400 PLN
7930

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu, znaczek za 50/20 gr. z nadrukiem rzadszego typu 2 - kwadratowa kropka, gwarancja.

Fi.X
220 PLN
7931

1945 list polecony z Międzyrzeca Podlaskiego 2.I.45 do Rządu Tymczasowego w Lublinie, prowizoryczny kasownik i ręcznie pisana erka, stempel cenzury wojskowej nr 367 na odwrocie.

Fi.342
Mi.383 
100 PLN
7932

1945 Goznak, narożny czworoblok.

Fi.343
Mi.384 
10 PLN
7933

1945 kartka z Radomska 3.5.45 do Łodzi, stempel cenzury wojskowej 857 z podpisem cenzora - bardzo rzadkie.

Fi.343
Mi.384 
150 PLN
7934

1945 kartka z prowizorycznym kasownikiem Chełma Lubelskiego 27.III.45 do Częstochowy, stempel cenzury wojskowej nr 71 i datownik Armii Czerwonej 30.3.45.

Fi.343
Mi.384 
110 PLN
SOLD
7935

1945 kartka z Bitburga do Polskiego czerwonego Krzyża w Paryżu wysłana z Polski, znaczki skasowane przez skreślenie, stempel cenzury wojskowej 1461.

Fi.343, 370
Mi.384, 402 
120 PLN
SOLD
7936

1945 P.K.W.N., kasowany znaczek za 2 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z II walca "lekki druk podwójny" (opisano w PZP str.300 dolny akapit) - najlepiej widoczne na dolnej belce, gwarancja.

Fi.345 Dp
Mi.387 
150 PLN
7937

1945 R.T.R.P. znaczek za 3 zł. z rzadkim błędem na znaczku podstawowym z II walca poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja i opis.

Fi.346 B
Mi.388 
150 PLN
7938

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze brązowaworóżowym z błędem na poz.12 "akcent nad T", gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.347a
Mi.389 
120 PLN
7939

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze jasnobrązoworóżowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.347a
Mi.389 
80 PLN
7940

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, marginesowy znaczek w kolorze brązoworóżowym z błędem na poz.28 "kropka przy policzku", gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.347a
Mi.389 
120 PLN
7941

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, pięknie kasowana parka znaczków w kolorze brązowaworóżowym, drukowana na odwrocie niemieckiego papieru kancelaryjnego (nagłówek widać na zagiętej części marginesu); lewy znaczek z występującym w niewielkiej części nakładu błędem z poz.26 "plama przed szyją", gwarancja.

Fi.347a B
Mi.389 
1 800 PLN
7942

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze brązowaworóżowym drukowany na odwrocie niemieckiego urzędowego papieru kancelaryjnego, lewy znaczek z występującym w niewielkiej części nakładu błędem z poz.26 "plama przed szyją", gwarancja opis koloru i błędu Schmutz.

Fi.347a B
Mi.389 
900 PLN
7943

1945 rocznica Powstania Styczniowego, arkusz znaczków w kolorze brązoworóżowym o różnych odcieniach, dwa katalogowane błędy nadruku: na poz.12 "akcent nad T" i na poz.23 "PÓLSKA", oprócz tego niekatalogowana plama na poz. 8 w prawym dolnym rogu znaczka, gwarancja.

Fi.347a v2, v4
Mi.389 
3 200 PLN
7944

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze jasnobrązowaworóżowym z błędem na poz.8 "spacja przed cyfrą 5", gwarancja i opis.

Fi.347ax
Mi.389 
240 PLN
7945

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, cięta marginesowa parka prób znaczka za 25 gr., nakładu przeznaczonego pod przedruk 5 zł., w kolorze czerwonawobrązowym i co bardzo rzadkie z częściowym brakiem odbicia rysunku, gwarancja Gryżewski, z opisem Schmutz.

Fi.347 P2
Mi.389 
3 600 PLN