The auction will start on 14.04.2023

Auction 38. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7179

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
60 PLN
7180

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe.

Fi.1-125, D1-5, U1-3
920 PLN
7181

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
7182

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG - mieszana frankatura ze znakami wydania przedrukowego, karta pocztowa za 12 gr. "krótkie e" z przedrukiem, dofrankowana znaczkami I wydania przedrukowego wysłana 4.I.1940 z Warszawy na Węgry.

Fi.1, 6, Cp1I
Mi.516 
120 PLN
7183

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 23.III.1940 z Krakowa z urzędu zaopatrzenia armii do Drezna, przesłany ambulansem relacji Kraków - Wrocław, pieczęć urzędowa.

Fi.6
100 PLN
7184

1939 I wydanie przedrukowe - frankatura trójkolorowa, list pobraniowy wysłany 18.V.1940 z Krakowa do Rzeszowa, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo ładnym stanie zachowania.

Fi.6, 8, 10
200 PLN
7185

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 15.I.1940 z Warszawy do Aleksandrowa Kujawskiego; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

Fi.7
100 PLN
7186

1939 I wydanie przedrukowe, 40gr. + 50gr. - frankatura dwukolorowa, polecona zagraniczna karta pocztowa, wysłana 26.III.1940 z Warszawy do Targu-Jiu w Rumunii, cenzury, kasowniki: tranzytowy Bukareszt i odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.8, 9
150 PLN
7187

1939 zagraniczna karta pocztowa, wysłana 26.XI z miejscowości Arad w Rumunii do Warszawy; znaczek uszkodzony.


20 PLN
7188

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list wysłany z Częstochowy do Łodzi; zwraca uwagę prowizoryczny jednowierszowy kasownik (bez daty) - Tschenstochau.


Mi.522 
120 PLN
7189

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e".

Fi.Cp1I
80 PLN
7190

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e".

Fi.Cp2I
100 PLN
7191

1940 wydanie przedrukowe, seria czysta, w pięknym stanie, z oboma odmianami znaczków za 50/50 i 12/15 gr. (Fi.413.-), najdroższe gwarancja.

Fi.14-39
360 PLN
7192

1940 karnet - polska seria historyczna z przedrukiem (28 znaczków) ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

Fi.14-39
250 PLN
7193

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
7194

1940 II wydanie przedrukowe, niezwykle dekoracyjny ekspresowy list polecony - opłacony zgodnie z taryfą - wysłany 21.XII z Warszawy do Poznania, kasownik odbiorczy.

Fi.17, 22, 30
100 PLN
7195

1940 "Wyrostek na poziomej belce prawej 4" znaczek z błędem na miejscowym liście poleconym wysłanym 12.X w Radomiu, znaczki ostemplowane rzadkim kasownikiem okolicznościowym RADOMER HERBSTMESSE z wyróżnikiem "b"; katalog Michel 2003/4 znaczek kasowany luzem wycenia na 140 euro; piękny list w ekskluzywnym stanie mogący ozdobić każdy, najpoważniejszy nawet zbiór GG; gwarancja Schmutz.

Fi.18x, 30, 35
Mi.18I, 30, 35 
1 500 PLN
7196

1940 II wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura wielokrotna, list wysłany z Chełma Lubelskiego adresowany do Sądu Grodzkiego w Lublinie.

Fi.22
35 PLN
7197

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz, sprzedawany na pocztach jako karta do korespondencji zagranicznej.

Fi.23
20 PLN
7198

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta, ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
50 PLN
7199

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
7200

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr. (mały odstęp) - frankatura wielokrotna, parka na miejscowym liście przesłanym 20.VIII w miejscowości Skała, dekoracyjne prowizoryczne ostemplowanie.

Fi.33II
120 PLN
7201

1940 znaczki stemplowane grzecznościowo na kopercie z Radomia.

Fi.40, 42, 48
15 PLN
7202

1940 znaczki ze stemplem okolicznościowym 1. rocznicy utworzenia GG.

Fi.41, 43
60 PLN
7203

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Czerwony Krzyż, 12+8 gr. - frankatura pojedyncza, prawidłowo opłacona miejscowa karta pocztowa, przesłana 19.VII w Warszawie.

Fi.52
60 PLN
7204

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria w czworoblokach skasowana okolicznościowo 17.VII w Warszawie na kartach w pierwszym dniu obiegu, dodatkowo oryginalna koperta Versandstelle fur Sammlermarken Krakau.

Fi.52-55
250 PLN
7205

1940 1 rocznica utworzenia GG - seria na kopercie skasowana okolicznościowo 20.IV.1941

Fi.56-58; 9a
60 PLN
7206

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, specjalna pamiątkowa karta, ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.58; 6b
20 PLN
7207

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria narożnych czworobloków z gapami, skasowana 7.XII w Warszawie, w tej formie trudne do zdobycia, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.59-62
400 PLN
7208

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową - seria na kopercie skasowana okolicznościowo 20.IV. w Warszawie.

Fi.59-62; 9d
60 PLN
7209

1940 znaczek z serii "historycznej" na formularzu polskiej poczty polowej, skasowany grzecznościowo 18.I w Otwocku.

Fi.310
Mi.331 
15 PLN
7210

1940 zagraniczna karta pocztowa wysłana 16.XII z Lizbony do Starego Sącza; cenzura Wehrmachtu; niewielkie przebarwienia.


80 PLN
7211

1940 karta pocztowa wysłana 10.XI ze szpitala w miejscowości Celle do Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego; słabszy stan zachowania.


Mi.668 
35 PLN
7212

1940 WARSZAWA - kamuflażowe ostemplowanie prowizoryczne, beznapisowy kasownik, przerobiony z polskiego przedwojennego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej, widokówka wysłana 26.II do Görlitz (Gorlice), listowa pieczęć formacyjna "KRAFTFAHRZEUGPARK WARSCHAU"; opisane przez J.Z.Piekuta w numerze 166/7 Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego z 2002 roku; rzadka, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
7213

1940 polska koperta pocztowa z nadrukiem, wysłana 12.IV.1941 ze Zwolenia do Radomia, zwraca uwagę nietypowy kasownik; dobry stan zachowania.

Fi.Ck1
80 PLN
7214

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem na ciemnozielonoszarym znaku opłaty, hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE", wysłana 26.X z Lublina do Pruszkowa, znak opłaty unieważniony kasownikiem okolicznościowym; całostka rzadko spotykana (Michel 450 euro), bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp3I
1 100 PLN
7215

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe I - "TELEFON USPRAWNIA ŻYCIE, ZBLIŻA I PRZYŚPIESZA!", czysta.

Fi.Cp3II
80 PLN
7216

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (VI-1938); hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE!", wysłana 7.VIII z Radomia do Ostrowca, prawy górny narożnik nadgięty.

Fi.Cp3II
50 PLN
7217

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (VI-1938); hasło propagandowe K - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana 8.VIII z agencji pocztowej Proszowice do PCK w Krakowa, znak opłaty zgodnie z rozporządzeniem unieważniony datownikiem w Krakowie; stempel kancelaryjny Czerwonego Krzyża; praktycznie niewidoczne ślady archiwizacji.

Fi.Cp3II
100 PLN
7218

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe K - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana 9.VI z Warszawy do Otwocka, znak opłaty unieważniony polskim przedwojennym kasownikiem mechanicznym.

Fi.Cp3II
100 PLN