The new auction will start soon

Auction 36. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19734

1939 Kozielsk - pierwszy list z niewoli !!! napisany 29.XI adresowany do Lublina, a w razie niemożliwości doręczenia podano drugi adres w Krakowie, z treści listu pomimo tragicznych okoliczności przebija pewien optymizm: "... do mego powrotu..." , "... wszystko zakończy się pomyślnie!"; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


1 200 PLN
19735

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Mohacs, formularz wysłany z obozu 16.XII do Budapesztu.


100 PLN
19736

1939 Oflag IVA (Hohenstein) - pokwitowanie zdania broni, wystawione 16.X, nietypowy dokument; obóz funkcjonował tylko przez 5 miesięcy (do lutego 1940 roku)!!!


80 PLN
19737

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz policji Sarvar 2, formularz wysłany 24.XI z obozu do PCK w Krakowie; stempelek "Belligerant interne" zwalniający od opłaty pocztowej, pieczęcie PCK, ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
19738

1944 Powstanie Warszawskie - akcja pomocy (wysyłanie paczek żywnościowych) dla ludności cywilnej wysiedlonej z Warszawy po zakończeniu walk; wymiana korespondencji między obozami internowanych Winterthur - Meilen w Szwajcarii; ciekawy, mało znany epizod II wojny światowej.


200 PLN
19739

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, formularz wysłany 13.XII z miejscowości Miskolcz do Kobyłki; stempelek oznaczający pocztę internowanych BELLIGERANT INTERNE; pieczęć formacyjna; dobry stan zachowania.


60 PLN
19740

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagymaros, formularz wysłany 6.XI przez kobietę znajdującą się w obozie !!! stempelek BELLIGERANT INTERNEE zwalniający od opłaty pocztowej, pieczęć formacyjna; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
19741

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, formularz wysłany 1.XII z obozu do Kobyłki pod Warszawą; cenzura.


50 PLN
19742

1939 Włodzimierz Wołyński - obóz jeniecki dla polskich żołnierzy wziętych do niewoli przez sowietów po agresji z 17.IX, pierwsza wiadomość z niewoli, karta pocztowa wysłana 15.X z obozu do miejscowości w okolicach Bracławia.


200 PLN
19743

1939 Oflag XVIIIC - wczesny typ formularza, wysłany 28.XI z obozu do Warszawy, niemy datownik nadawczy z wyróżnikiem "a", stempelek cenzury obozowej; nadawcą listu jest komandor porucznik Mieczysław Adamowicz, komendant Portu Wojennego w Gdyni we wrześniu 1939, zwraca uwagę nie wpisany na odwrocie numer więźnia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


200 PLN
19744

1939 Dulag G - Limburg, obóz przejściowy dla polskich jeńców wojennych, założony 26.VIII.1939 zlikwidowany w styczniu 1940; listownik wysłany 8.XII z obozu do Sosnowca; stempelek cenzury i parafka cenzora; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki (kilka miesięcy) okres ich funkcjonowania; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (niewielki ślad po taśmie samoprzylepnej); z eksponatu J.Falkowskiego; gwarancja Schmutz.


700 PLN
19745

1939 Brody - sowiecki obóz dla internowanej ludności polskiej, karta pocztowa wysłana 22.X przez osadzoną w obozie siostrę PCK poszukującą swojego męża, zmobilizowanego 28.VIII, przesyłka adresowana do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża we Lwowie, dosłana do PCK w Krakowie.


340 PLN
SOLD
19746

1939 Starobielsk - wczesna karta pocztowa z obozu, wysłana 2.XII do Krakowa przez porucznika Józefa Mytycha; jego nazwisko znajduje się na liście zamordowanych w Charkowie; z karty został zdjęty dodatkowy znaczek, najpewniej przez cenzurę lub NKWD, poszukujące ukrytych informacji; czytelnie odbity datownik, adres nadawczy bardzo wyraźny; mimo zgięć w porównaniu z przeciętną przesyłką "katyńską" w bardzo dobrym stanie; ze względu na fakt, że jeńcom Starobielska wolno było wysyłać jeden list miesięcznie nie zachowało się ich dużo.


900 PLN
19747

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Remetschwil, dodatkowy stempelek "Arbeitslager Poln. Int. Sennhof".

Fi.2, Fp5
300 PLN
19748

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Schuepfen.

Fi.2, FP5
200 PLN
SOLD
19749

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyszalkai, widokówka wysłana 12.III z obozu, adresowana do Kielc; cenzury.


Mi.626-627 
80 PLN
19750

1940 Oflag XA - specjalny druk - karta świąteczna, wysłana 18.XII z obozu do Bydgoszczy, stempelek cenzury obozowej.


50 PLN
SOLD
19751

1940 Starobielsk - karta pocztowa z obozu, wysłana 12.III do Warszawy przez kapitana Andrzeja Pawlika; jego nazwisko znajduje się na liście katyńskiej; karta pionowo złożona, mimo ubytków na froncie jest na tle innych znanych przesyłek w dobrym stanie; historyczny dokument, świadek tragicznych i zagmatwanych polskich losów.


800 PLN
19752

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Slatina, karta pocztowa wysłana 21.V z obozu do Wadowic, cenzury; całość w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
19753

1940 Kozielsk - pokwitowanie nadania listu poleconego wysłanego 1.V z Warszawy do obozu, adresowane do Jana Ślaskiego - majora rezerwy Wojska Polskiego, ziemianina, senatora z województwa pomorskiego w latach 1938-1939, kawalera Orderu Virtuti Militari, rozstrzelanego w Katyniu; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
19754

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Balatonlelle, widokówka wysłana 9.IV z obozu do Warszawy, stempelek zwalniający od opłaty pocztowej, cenzury.


60 PLN
19755

1940 Oflag Xb - listownik wysłany 27.I z obozu do Lwowa, cenzura, kasownik odbiorczy.


70 PLN
19756

1940 Oflag IVC - karta pocztowa wysłana 16.I z Bydgoszczy do obozu, dwukrotnie cenzurowana.


60 PLN
19757

1940 Internowanie na Litwie - obóz Kalvarija (Kalwaria), list do obozu wysłany 31.I z miejscowości Świsłocz - znajdującej się na terenach zajętych przez Sowietów 17 września; stempelek cenzury litewskiej; bardzo ciekawy obieg; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


800 PLN
19758

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagyszakacsi, formularz wysłany 15.X z obozu do Warszawy, cenzury.


60 PLN
19759

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kisbodak, formularz wysłany 14.III z obozu do miejscowości Biskupice nad Wieprzem, stempelek formacyjny, cenzura.


70 PLN
19760

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, list wysłany 24.IV z obozu do Poznania; cenzury, na odwrocie zalepka Wehrmachtu; pieczęć formacyjna i stempelek zwolnienia od opłaty; nieznacznie słabszy stan zachowania (klapa uszkodzona).


140 PLN
19761

1940 Oflag IIIC - karta wysłana 21.XII z obozu do Tuluzy, dodatkowe stempelki, cenzura; dekoracyjna całość.


50 PLN
19762

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Mosdos, formularz z obozu wysłany 31.X do Krakowa; liczne cenzury; stempelek zwalniający od opłaty; pieczęć formacyjna; dekoracyjna całość.


150 PLN
19763

1940 Oflag XA - karta wysłana 22.X z obozu do Lwowa, cenzura. kasownik odbiorczy; w rzeczywistości całość prezentuje się korzystniej niż na reprodukcji.


50 PLN
19764

1940 Oflag IIC - listownik część na odpowiedź, przesłana 7.X z Krakowa.


20 PLN
19765

1940 Oflag IIA - listownik wysłany 7.XII z obozu do Torunia, cenzura.


15 PLN
19766

1940 Oflag IIA - listownik wysłany 30.III z obozu do Torunia, cenzura.


15 PLN
19767

1940 Stalag VA - karta wysłana 4.V ze szpitala obozowego do Poznania, niemy datownik nadawczy; stempel komendantury obozu; nietypowy, dekoracyjny stempelek cenzury; całość w doskonałym stanie zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.


200 PLN
19768

1940 Stalag XIA - list do komendantury obozu wysłany 7.VI z Genewy przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, nieczęsto spotykany walor w idealnym stanie zachowania.


300 PLN
19769

1940 list polecony wysłany 7.II ze Lwowa do szpitala polskich jeńców wojennych w Łodzi, gdzie dotarł 7.V (kasownik odbiorczy Lodsch na odwrocie), ponieważ jeniec prawdopodobnie został wyleczony, osadzono go w Stalagu IIIA dokąd przekierowano przesyłkę, stempelek cenzury i pieczęć komendantury obozu, na odwrocie cenzura numerowa Wehrmachtu; jeden znaczek usunięty przez cenzurę obozową; wspaniała całość o ciekawym obiegu pocztowym w idealnym stanie zachowania.


600 PLN
19770

1940 Stalag VIIA - list do obozu, wysłany 28.VII ze Zduńskiej Woli; cenzura; nietypowa przesyłka; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
19771

1940 Internowanie w Szwajcarii - ofrankowany !!! list wysłany z obozu Olten do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 325; ślady archiwizacji; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


300 PLN
19772

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Wetzikon, list z obozu adresowany do Czerwonego Krzyża w Genewie, stempelek cenzora 303, na odwrocie zalepka cenzury.


120 PLN
19773

1940 Stalag XIIIA - wczesna, nietypowa przesyłka - koperta wysłana 4.I z obozu do Kraśniczyna, niemy miejscownik nadawczy, pieczęć zwalniająca od opłaty pocztowej, cenzura.


100 PLN