The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 32. Neubrandenburg

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2453

1941 formularz Czerwonego Krzyża wysłany z "Pracowni Paczek dla Polskich żołnierzy w niewoli" w Chicago via Genewa do oflagu IIE, na odwrocie kilka linijek przeznaczonych na krótką informację od nadawcy - tu pani Marii Sienkiewicz, pieczęć czerwonokrzyska na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


180 PLN
2454

1941 listownik wysłany 27.IX do Chełma Lubelskiego, cenzura; zwraca uwagę zaczernienie odbitego omyłkowo miejscownika Neubrandenburg i użycie właściwego stempla niemego.


150 PLN
2455

1943 karta - formularz ozdobiona świąteczną kalkomanią wykonaną w obozie !!! wysłana 20.XII do miejscowości Wielgolas; rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania (karta poziomo zgięta).


200 PLN
2456

1943 list do obozu, wysłany z Czerwonego Krzyża w Genewie na papierze urzędowym ze znakiem wodnym, dotyczący zamawianych przez jednego z oficerów katalogów filatelistycznych! stempelek cenzury obozowej.


80 PLN
2457

1943 rzadka karta świąteczna "Bóg się rodzi - moc truchleje" ozdobiona grafiką projektu Bolesława Malisza, wykonaną przez Wacława Bulzackiego; bardzo dobry stan zachowania.


360 PLN
SOLD
2458

1943 Wacław Bulzacki, grafika w formie karty pocztowej - motyw "Kaplica Obozowa" wykorzystany przez autora przy projekcie znaczka obiegowego za 20 f. wydanego w lutym 1944 roku, bardzo dobry stan zachowania.


310 PLN
SOLD
2459

1943 całostka obozu IID użyta pocztowo w obozie IIE !!! karta wysłana 18.III do Izby Chorych; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8y
100 PLN
2460

1944 kaplica, zielony znaczek za 20 f., gwarancja Schmutz.

Fi.1
420 PLN
2461

1944 Świetlica 5 f. czarna - znaczek obozu IIE użyty w obozie IID - ostemplowany 15.VIII na ilustrowanej karcie, znak opłaty całostki unieważniony kasownikiem okolicznościowym 4 dnia wystawy filatelistycznej, dodatkowo stempel okolicznościowy "Olimpiada"; pamiątkowa całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2, Cp10y
500 PLN
2462

1944 Syrena, karta pocztowa, bez usterki w postaci półksiężyca nad literą A, w kolorze ciemnoczerwonym na papierze szarym szorstkim sztywnym; najrzadsza całostka obozowa wydana w nakładzie tylko 12 szt., nie wiadomo ile ocalało; karta została użyta w Gross Born, adresatem był, jedyny tej rangi jeniec obozu IID, Generał Ludwik Kmicic-Skrzyński jeden najznamienitszych żołnierzy liniowych II Rzeczypospolitej, odznaczony najwięcej, bo dziewięciokrotnie Krzyżem Walecznych za osobistą dzielność na polach bitew, piękny stan zachowania, opis i sygnatura Schmutz.

Fi.3Iy
9 000 PLN
2463

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, marginesowa seria czysta w pięknym stanie, 20 f. jak wydano bez gumy, pozostałe z pełną oryginalną gumą, wszystkie gwarancja Schmutz.

Fi.4-7
750 PLN
2464

1944 syrena, znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, cięty, z dużymi marginesami wokół, piękny stan, gwarancja Falkowski.

Fi.4ay1A
60 PLN
2465

1944 syrena, kasowany znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, cięty, z dużymi marginesami wokół, na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
70 PLN
2466

1944 syrena, znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, cięty, z dużymi marginesami wokół, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
60 PLN
2467

1944 wydanie obiegowe - Syrenka, znaczki w kolorach brunatnoczerwonym i brunatnoróżowym, gwarancja Schmutz

Fi.4bx3C, 4cx3C
180 PLN
2468

1944 wydanie obiegowe - Kaplica, znaczki w kolorach szarooliwkowym i brunatnooliwkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.5IIbx3C, 5IIcx3C
225 PLN
SOLD
2469

1944 znaczek za 20 f na papierze białym gładkim średnim, skasowany pamiątkowo na całostce 15.VIII - w dniu zamknięciu Olimpiady Obozowej, dodatkowo odciśnięty okolicznościowy kasownik olimpijski; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.5IIcx3C, Cp2v
150 PLN
SOLD
2470

1944 znaczek za 30 f na papierze białym gładkim grubym, skasowany pamiątkowo na całostce 15.VIII - w dniu zamknięciu Olimpiady Obozowej, dodatkowo odciśnięty okolicznościowy kasownik olimpijski; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.6ax4C, Cp2v
300 PLN
2471

1944 Caritas, znaczki czarnobrunatny na papierze gładkim grubym i fioletowobrunatny na papierze białym gładkim średnim, gwarancja Schmutz.

Fi.9ax2, 9bx1
500 PLN
2472

1944 wycinek ze stemplem okolicznościowym 500 rocznicy bitwy pod Warną.

Fi.50
50 PLN
2473

1944 Kaplica, koperta o ciemnozielonym znaku opłaty; niewielki nakład (350 szt.), bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Ck1ax
800 PLN
SOLD
2474

1944 Caritas, karta na papierze białym prążkowanym grubym, formatu 100 x 70 mm; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2xB
100 PLN
SOLD
2475

1944 Syrena, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp3
160 PLN
SOLD
2476

1944 całostka wysłana 8.IV.44, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp3
180 PLN
SOLD