The new auction will start soon

Auction 32. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
188

1914 Orzeł - wydanie NKN, 3/4 arkusza znaczka za 5 h. z poz.2/16, bez gumy, z wieloma usterkami druku charakterystycznymi dla poszczególnych pozycji, świetny materiał badawczy w przystępnej cenie wywoławczej - 25% katalogowej ceny podlepkowej (Fi.1200.-).

Fi.1
300 PLN
189

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
340 PLN
190

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria kasowana na wycinkach, rzadka, w bardzo ładnym stanie.

Fi.1-2
600 PLN
191

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, maleńkie ślady na gumie nawet nie po podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
140 PLN
192

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja.

Fi.1-2
300 PLN
193

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja.

Fi.2
120 PLN
194

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej.


20 PLN
195

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej, złamany w połowie.


20 PLN
196

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej.


20 PLN
197

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej, zażółcenia w lewym górnym rogu.


20 PLN
198

1914 austriacki stempel kamuflażowy "IX/72" (Tarnobrzeg) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 21.VIII do Franzen w Austrii.


150 PLN
199

1914 stempel kamuflażowy "IX/839" Zabierzów - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 18.XI do Wiednia.


Mi.142 
150 PLN
200

1914 list adresowany do żołnierza (oficera ?) służącego w jednostce Gwardii w Piotrogrodzie, kasownik odbiorczy 22.IV na odwrocie.


40 PLN
201

1914 kartka z opłaconą odpowiedzią z Czech 1.XI.14 do Komendy Etapowej w Krakowie, stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW L. 1., bardzo wczesny okres.


500 PLN
202

1914 kartka z Gdańska 20.10.14 ze stemplem okrętu Augsburg "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Augsburg".


160 PLN
203

1914 kartka z Gdańska 2.11.14 ze stemplem okrętu Lübeck "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Lübeck", z tyłu nie wypisana.


160 PLN
204

1914 wybuch I wojny światowej - list ze sztabu 6 armijnego korpusu wysłany 31.VII do Białegostoku, formacyjna pieczęć listowa, kasownik odbiorczy; unikalna przesyłka z pierwszych dni Wielkiej Wojny!!!

Po zamachu w Sarajewie 28.VI, w którym zginął austriacki następca tronu, 28.VII Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, 29.VII Rosja zarządziła mobilizację, 31.VII Niemcy zagroziły wypowiedzeniem wojny; 1.VIII wypowiedziały wojnę Rosji, a dwa dni później Francji.


350 PLN
205

1915 (?) karta pocztowa z obozu jenieckiego Holzminden w Niemczach, pisana po francusku, adresowana do Witebska; cenzury.


30 PLN
206

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 21.VIII z urzędu etapowego w Piotrkowie przez podoficera IV pułku piechoty Legionów, cenzury.


100 PLN
207

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 11.VII z Domu Rekonwalescenta Legionów w Krynicy adresowana na pocztę polową 355, stempelek formacyjny, cenzura.


70 PLN
SOLD
208

1915 Legiony Polskie - podwójna karta wysłana 24.III z Wiednia do Biura Werbunkowego Legionów w Oświęcimiu.


40 PLN
209

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 22.X z Nowego Targu, adresowana do Stacji Zbornej Legionów w Morawskiej Ostrawie, cenzura.


20 PLN
SOLD
210

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 14.X z Krakowa, adresowana do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura.


20 PLN
211

1915 formularz wysłany 21.IV za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 77 Dywizji Zapasowej, adresowany do Berlina.


20 PLN
212

1915 obiegowe znaczki rosyjskie za 3 i 7 kop. na wycinku, z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa typ Ia według Gryżewskiego.


Mi.65, 68 
80 PLN
213

1915 znaczek rosyjski z Piortem I, za 4 kop., z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa, typ IIb według Gryżewskiego.


Mi.82 
60 PLN
214

1915 trzyczęściowy formularz austriackiej poczty polowej z opłaconą odpowiedzią (nierozerwany) wysłany z poczty etapowej 355 1.XII.15 do Krakowa, stempel cenzury i stemple formacyjne.


130 PLN
215

1915 rosyjska ofensywa w Galicji, najdalszy zasięg wojska rosyjskie osiągnęły w kwietniu 1915 roku, bardzo rzadka przesyłka frontowa - stempel "Z Armii Czynnej", z tego właśnie okresu, na karcie z widokiem Giewontu, stemple nadawczy zapasowej poczty polowej z 10.4.15 i odbiorczy z Carskiego Sieła z 26.4 15, 2 maja ruszyła kontrofensywa wojsk austriackich, gwarancja.


800 PLN
216

1915 Legiony Polskie - "IV. Kompania/ Legionu polskiego/ we Wiedniu." widokówka napisana 23.I, wysłana 29.I z urzędu pocztowego Wien 12; prezentowana unikalna całość, opisana w podręczniku Berka, pochodzi ze słynnego zbioru Władysława Ratha, gwarancja Schmutz.


400 PLN
217

1915 Legion Ukraiński - ozdobny formularz wysłany 11.III za pośrednictwem poczty polowej 350 do Lwowa; ładna i czytelna odbitka stempla formacyjnego: "Ukrainische Legion Regiment I Baon II Komp VII",dobry stan zachowania.


450 PLN
218

1915 ilustrowany formularz poczty polowej, wysłany 20.V z frontu zachodniego za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej do Bergedorfu.


50 PLN
219

1916 (?) list na papeterii szpitala zapasowego nr 42, wysłany 1.VI za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej IX Korpusu Zapasowego, adresowany do Berlina.


50 PLN
220

1916 (?) koperta "firmowa" 5 królewskiego Bawarskiego pułku artylerii polowej króla hiszpańskiego Alfonsa XIII, wysłana 3.IX za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej, adresowana do Londynu, na odwrocie sygnowana.


150 PLN
221

1916 formularz wysłany 28.VII ze szpitala fortecznego nr.8 w Krakowie za pośrednictwem poczty polowej 186, adresowany do jednostki na pocztę polową 96; zwrócony do nadawcy.


100 PLN
222

1916 widokówka wysłana 13.VII za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej z Hohensalza (Inowrocław), cenzura.


20 PLN
223

1916 Legiony Polskie - karta pocztowa wysłana 25.I z Erfurtu do legionowego szpitala rezerwowego w Kamieńsku, cenzura; karta, dochód ze sprzedaży, której przeznaczony był na cele dobroczynne, wykonana ręcznie przez ucznia klasy 6.


40 PLN
224

1916 koperta wysłana 11.X za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 200 Dywizji Piechoty, adresowana do Berlina; pieczęci formacyjne.


20 PLN
225

1916 (?) sekretnik wysłany 14.VII za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.270.


20 PLN
SOLD
226

1916 formularz Czerwonego Krzyża (część na odpowiedź) przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po rosyjsku i niemiecku, wysłany 16.XII z obozu w miejscowości Barnauł do Wiśnicza, cenzury; dekoracyjna całość.


120 PLN
227

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 24.IX z Krakowa, adresowana do piekarni polowej Legionów Polskich na pocztę polową 378, cenzura.


60 PLN