The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 32. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2477

1944 Poczta harcerska - koperta z listem wysłana w drugim dniu używania stempla - 9.VIII z okolic ulicy Śniadeckich na ulicę Bandurskiego, stempel z lilijką "POCZTA HARCERSKA" (Gryżewski typ 3, Fi.4000.-), w środku pełna treść, list z powodu braku komunikacji "utknął" na Mokotowie (adnotacja "Zwrot"), należy on do partii poczty niedoręczonej, która do stycznia 1945 przeleżała w gruzach przy Rakowieckiej, w latach 60-tych Polskie Radio podjęło próbę ich doręczenia, historię tę szczegółowo opisuje książka Jerzego Kasprzaka "Tropami powstańczej przesyłki", gwarancja Korszeń.

Fi.3
2 800 PLN
2478

1944 rzadkie kasowniki propagandowe powstania - znaczek GG z kasownikiem typu 11 - BOHATERSKIE WALKI STOLICY, bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.11
1 200 PLN
2479

1944 I wydanie definitywne, znaczek kasowany w kolorze czerwonym, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.113
560 PLN
SOLD
2480

1944 kasowana seria znaczków poczty wojskowej Powstania Warszawskiego naklejona na rewersie pocztówki WCP9, unieważnione grzecznościowo kasownikiem Śródmieścia Południe oraz kasownikiem poczty polowej(typ.20), fotoatest z opisem Schmutz.

Fi.113-17
4 500 PLN
2481

1944 I wydanie definitywne, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancje Gryżewski i Krawczyk, Korszeń i 3 zn. Schmutz,

Fi.113-17
2 800 PLN
2482

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowy znaczek typu 1 - "wcięcia w literach P i T", wysoka wycena (Mi.300 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.118
550 PLN
2483

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, narożnikowy znaczek typu 3 - "cyfra 4 połączona z marginesem grubiejącą kreską", z pustopolem na górnym marginesie, ząbkowanie podwójne, trzecie na skraju arkusza i ślad perforacji przez środek pustopola, unikat - drugi znany egzemplarz we wspaniałym zbiorze Mikulskiego, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.118
1 800 PLN
2484

1944 II wydanie definitywne - ciekawe fałszerstwo próby nie wprowadzonego do obiegu znaczka, na tej pozycji w arkuszu winien to być znaczek typu 6 ze szczerbą w murze nad hełmem żołnierza, nie posiada tej cechy - może uchodzić za próbę tego wydania.

Fi.118 FFi
400 PLN
2485

1944 wydanie definitywne nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 5 (Litera P wyrazu POCZTA połączona kreseczką z górną ramką) kasownik grzecznościowy, typ 20 (Gryżewski), gwarancja Schmutz.

Fi.118P
750 PLN
2486

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 5 - "litera P połączona z ramką" z błędem na poz.29 "biała rysa na lewej ramce", gwarancja Schmutz.

Fi.118t
750 PLN
2487

1944 list wysłany 27.VII z Neumunster adresowany do Rembertowa, miejscowości leżącej pod Warszawą na prawym brzegu Wisły, ze względu na wybuch Powstania i niemożność doręczania przesyłek przez Wisłę, list niedoręczony i ze stosowną adnotacją zwrócony do nadawcy.


160 PLN
2488

1944 korespondencja z prośbą o pomoc w odnalezieniu bliskich osób, zaginionych w czasie Powstania, karta wysłana 8.I.1945 z miejscowości Bytom Odrzański do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie.


120 PLN
2489

1944 znaczek GG skasowany 29.VII stemplem typu 17 (Gryżewski RRR, Fi.5000.-) GŁÓWNA POCZTA POLOWA No 75a", dodatkowo odbity stempel "W./ orzeł/ P.", którym cechowano biało-czerwone opaski noszone przez oddziały powstańcze; znamienne jest położenie znaczka w stosunku do stempli - "na głowie" co dobitnie świadczyło o niezłomnym przekonaniu powstańców o końcu okupacji niemieckiej.


1 200 PLN
2490

1944 list na ul. Żurawią, stempel Główna Poczta Polowa nr 16II, odbiorczy Śródmieście Południe typ 19 z 23.VIII.1944. i stempel cenzury (typ 5) nr 23, fotoatest Kronenberg.


1 950 PLN
2491

1944 karta pocztowa Cp78 wysłana z Tamki na Krakowskie Przedmieście, stempel Śródmieście Północ nr 29 z 20 SIERP 1944, na odwrocie stempel cenzury (typ 5) nr 16, Adnotacje "niedoręczony" i "zwrot" oraz numery 3959 i 6471, gwarancja Korszeń.


800 PLN
2492

1944 list z Koszykowej na ul. Bednarską, stempel Śródmieście Południe typ 7 odbiorczy Śródmieście Północ typ 29 z 20.VII.44 i stempel cenzury (typ 5) nr 20, stemple rozmazane, fotoatest Korszeń.


1 600 PLN
2493

1944 list powstańczy, stemple poczty harcerskiej Powstania Warszawskiego (typ 19), cenzura typ5 No 5 po obu stronach kartki, gwarancja Perzyński, Schmutz.


1 350 PLN
SOLD
2494

1944 list powstańczy, stemple poczty harcerskiej Powstania Warszawskiego (typ 20), cenzura typ 5 No 14, gwarancja Schmutz.


900 PLN
2495

1981 poczta harcerska zorganizowana z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.


30 PLN