The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 32. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1794

1940 deportacje sowieckie ludności polskiej, list polecony wysłany 21.VIII z Warszawy do Kazachstanu, adresowany do Michaliny Starczewskiej właścicielki majątku Czerncze (Polesie), wywiezionej przez sowietów 16.IV w ramach drugiej masowej deportacji; przesyłki wysyłane z terenu Polski do zesłańców za Uralem, a szczególnie z początkowego okresu okupacji należą do unikatów; całość o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu w doskonałym stanie zachowania.

Fi.10, 15
600 PLN
1795

1940 list z obozu Gusen/ Mathausen 2.XI.40.


120 PLN
1796

1940 list z obozu Gusen/Mathausen 9.XII.40.


120 PLN
1797

1940 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 12.VIII z miejscowości Stiepniak w obwodzie akmolińskim do Ryglic, stemple cenzury Wehrmachtu; karta pionowo zgięta.


120 PLN
1798

1941 więzienie na zamku w Lublinie, adres pomocniczy na paczkę do więzienia, wysłaną 22.X z Janowa Lubelskiego, na odwrocie jako stemple odbiorcze - polskie przedwojenne datowniki Lublin 2; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.48, 51
250 PLN
1799

1941 Joszkar-Oła w kompleksie obozowym "Temnikowskije Łagiera", karta pocztowa wysłana 14.X z Moskwy adresowana do miejscowości Cibiknur; większość więźniów stanowiły kobiety, zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym.


100 PLN
1800

1941 list z obozu Gusen/ Mathausen 25.VI.41.


120 PLN
SOLD
1801

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 8.VIII z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów; całość w idealnym stanie zachowania.


200 PLN
1802

1941 Polenlager - obóz pracy przymusowej dla Polaków w Lipsku, karta pocztowa wysłana 27.VIII z obozu do Skarżyska - Kamiennej, całość w pięknym stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


300 PLN
1803

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, korespondencja między deportowanymi do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.IV ze wsi Bułajewo w północnym Kazachstanie, adresowana do miejscowości w obwodzie pawłodarskim.


120 PLN
1804

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej - III deportacja na przełomie czerwca i lipca 1940, dotknęła ona głównie uchodźców z zachodnich i centralnych ziem polskich; list polecony wysłany 18.III z miejscowości Seligdar Ugolny w Jakucji, adresowany do Dąbrowy Górniczej; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; idealny stan zachowania.


350 PLN
1805

1941 Zakłady BMW w Monachium - obóz pracy przymusowej, widokówka wysłana 22.I z Monachium do Warszawy, słabszy stan zachowania.


100 PLN
1806

1941 La Vernet, obóz koncentracyjny we Francji, list (z pełną treścią) wysłany 16.IX z obozu przez Polaka, adresowany do Szwajcarii, pieczęć oficera pocztowego, cenzura, wiele mówiąca o życiu obozowym treść. Obóz utworzono na początku 1939 dla 12.000 kombatantów hiszpańskiej armii republikańskiej ze słynnej dywizji Durrutiego, po wybuchu wojny zaczęto osadzać w obozie, w ciężkich warunkach: niepożądanych obcokrajowców, intelektualistów o antyfaszystowskich poglądach, członków Brygad Międzynarodowych z Hiszpanii; od 1940 do obozu kierowano wszystkich "niebezpiecznych" cudzoziemców; od 1942 służył jako obóz przejściowy dla Żydów wyłapywanych na terenie Francji; w czerwcu 1944 obóz zlikwidowano, zaś pozostające tam osoby wywieziono do Dachau; przez obóz przeszło około 40.000 ludzi z 58 krajów, w tym wiele kobiet i dzieci. Polaków było niewielu stąd ten fragment historii II wojny światowej jest u nas mało znany.


700 PLN
1807

1941 deportacje Polaków w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 21.II z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Swierdłowska obłast) do lekarza zatrudnionego w sanatorium dziecięcym we Lwowie, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.


140 PLN
1808

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 19.IX z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów; całość w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
1809

1941 (?) Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; telegram do Lwowa.


30 PLN
1810

1942 list z obozu Gusen/ Mathausen 11.9.42.


120 PLN
1811

1942 list z obozu Gusen/ Mathausen 18.III.42.


120 PLN
1812

1942 kartka z więzienia w Mysłowicach 25.2.42.


200 PLN
1813

1942 list z obozu Gusen/ Mathausen 11.9.42.


120 PLN
1814

1942 Alt Moabit, list od ojca - jeńca oflagu Murnau do syna przetrzymywanego w więzieniu śledczym Alt Moabit w Berlinie; większość więźniów tej niemieckiej katowni stanowiły osoby aresztowane za prowadzenie działań wywiadowczych na rzecz Aliantów; ze względu na obostrzenia dotyczące przechowywania otrzymanej korespondencji, listy z tego więzienia należą do rzadkości; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
1815

1942 Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; list wysłany 22.X z Moskwy z redakcji gazety "Komsomolska Prawda" adresowany na poste restante ("do wostriebowanija") w miejscowości Cibiknur, cenzura, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
1816

1942 Pawiak, karta z więzienia wysłana 23.IX w Warszawie, wpisany numer oddziału "III B2" i prawdopodobnie numer więźnia, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


450 PLN
1817

1942 Dachau, listownik wysłany 30.VIII z obozu do miejscowości Babsk, cenzura; doskonały stan zachowania.


250 PLN
1818

1943 list z obozu Gusen/ Mathausen 3.V.43.


120 PLN
1819

1943(?) sowieckie deportacje ludności polskiej, telegram do Lwowa nadany 21.XI przez Polkę wywiezioną do miejscowości Borowoje w Kazachstanie, potwierdzający otrzymanie pieniędzy, cenzura.


100 PLN
1820

1943 Mauthausen-Gusen, listownik wysłany 24.V z Linzu adresowany do miejscowość Leipe, cenzura, stemple informacyjne; więźniowie tego obozu pracowali przy budowie podziemnych zakładów zbrojeniowych; doskonały stan zachowania.


250 PLN
1821

1943 więzienie ciężkie dla kobiet Fordon, strona frontowa formularza listowego wysłana 24.I, dokument sklejany w połowie, uzupełniane otwory od zszywacza.


150 PLN
1822

1943 roboty przymusowe w gospodarstwach rolnych, karta pocztowa wysłana 16.I z miejscowości Rossow do Warszawy, doskonały stan zachowania.


60 PLN
1823

1944 Kolejowy obóz pracy dla Polaków - Reken, karta pocztowa wysłana 10.XII z obozu do Kielc; sklejone niewielkie rozdarcie.


80 PLN
1824

1944 list z obozu w Ravensbrück.


800 PLN
1825

1944 kartka z obozu Dora-Sangenhausen 10.11.44.


200 PLN
1826

1944 list z obozu w Ravensbrück 7.10.44.


500 PLN
1827

1944 list z obozu Gusen/ Mathausen 3.V.44.


120 PLN
1828

1944 list z Pawiaka do więźnia w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.


700 PLN
1829

1944 list z obozu Ravensbrück 20.10.44.


600 PLN
1830

1944 list z obozu Flossenburg do Poznania.


600 PLN
1831

1944 Lager Friedrichsmuehle Wepritz (Wieprzyce) - karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.XII z obozu w Landsbergu (Gorzów Wlkp.), adresowana do miejscowości Zduny Kościelne.


150 PLN
1832

1944 Lipusz (Lippusch) - mały obóz pracy, mieszczący się w 8 barakach, przeciętny stan około 450 osób, karta pocztowa do obozu wysłana 27.XI z Radomska, dobry stan zachowania (karta pionowozgięta).


200 PLN
1833

1944 Polenlager Kietrz (Katscher) - obóz dla wysiedlonych Polaków, karta pocztowa wysłana 10.III z Falenicy adresowana do obozu.


140 PLN