The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 32. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1513

1934 Legia Cudzoziemska - widokówka wysłana 17.V z Oranu do Nowego Sącza przez Polaka służącego w tej owianej legendą formacji - 1 Regiment Etranger L.P.H.


120 PLN
1514

1934 ekspresowy list polecony, wysłany 4.VII.1934 z Brześcia nad Bugiem, adresowany do rąk własnych szefa gabinetu ministra Spraw Wojskowych w Warszawie, nadawcą listu jest generał dywizji Henryk Minkiewicz dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza (do 1929), po napaści sowieckiej uwięziony w Kozielsku, gdzie (nie tylko ze względu na najwyższy stopień) był uznawany za przywódcę wszystkich osadzonych oficerów; zamordowany prawdopodobnie 9 kwietnia 1940 roku.


350 PLN
1515

1938 Zaolzie, ładnie frankowany list - opłacony zgodnie z taryfą - wysłany 11.X z urzędu Bogumin 2, adresowany do USA !!! niezwykły kierunek wysyłki.

Fi.294, 295, 296, 29
Mi.315, 316, 317, 31
250 PLN
1516

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 4.X z Cieszyna (kasownik bez numeru urzędu z wyróżnikiem *r*) do Wilna, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI"; przesyłka w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
300 PLN
1517

1938 Zaolzie, widokówka wysłana 27.VII.1939 z urzędu pocztowego Cieszyn 2, adresowana do Stalowej Woli.

Fi.334
Mi.355 
150 PLN
1518

1938 Zaolzie, polskie znaczki na kopercie skasowane w urzędzie pocztowym Orłowa: 10.X (kasownik z wyróżnikiem "b") i 11.XI (kasownik z wyróżnikiem "j"), dodatkowo stempel propagandowy "10.X.38 "Zagłębie węglowe"/ własnością POLSKI".


100 PLN
1519

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej ostemplowany grzecznościowo 8.X, dodatkowo odbity stempelek cenzury. 1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium, 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę, cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


120 PLN
1520

1938 Anschluss - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym nawołującym do plebiscytu zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


160 PLN
1521

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) wysłana 11.X z urzędu pocztowego Bogumin 2 (kasownik z wyróżnikiem "a" adresowana do Poznania.

Fi.Cp78
160 PLN
1522

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) nadana 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2, adresowana do Sanoka, dodatkowe stemple propagandowym "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI".

Fi.Cp78
200 PLN
1523

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka o interesującej treści, wysłana miejscowo 3.IX w Łodzi; doskonale odbity czerwony stempelek cenzury wojskowej BC 41, idealny stan zachowania.

Fi.334
Mi.355 
600 PLN
1524

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.IX za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej, przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


50 PLN
1525

1939 karta wysłana 21.XII z Genewy przez Czerwony Krzyż do polskiego marynarza, służącego na s/s "Śląsk", adresowana do Londynu; karta pionowo zgięta.


120 PLN
1526

1939-1945 zestaw datowników polskich poczt polowych na kompletnych wycinkach: Kampania Wrześniowa, 1 Korpus w Wielkiej Brytanii, 2 Korpus we Włoszech, dodatkowo stempel czechosłowackiej poczty polowej w Anglii.


200 PLN
1527

1939 formularz poczty polowej.


40 PLN
1528

1939 Kampania Wrześniowa, karta wysłana 31.VIII z Tarnowa do miejscowości Kocierzew, stempelek cenzury BC 47, karta z lewej strony na całej długości nadłamana.

Fi.Cp78
350 PLN
1529

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz dla potrzeb poczty polowej, wysłana 15.XII z miejscowości Izbica Kujawska za pośrednictwem poczty cywilnej do Bayreuth, karta pionowo zgięta.

Fi.Cp81
100 PLN
1530

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym 24.VIII przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do Polskiego Obozu Nr.4 w Szkocji.


40 PLN
1531

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych. Ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.


250 PLN
1532

1940 list niemieckiej poczty polowej SS z Lublina (niemy kasownik) do Krakowa.


100 PLN
1533

1940 Armia Polska we Francji, rozkaz wyjazdu wystawiony w trakcie kampanii francuskiej - 27.V przez dowódcę 4 pułku piechoty, wyraźna odbitka pieczęci pułkowej; walki we Francji trwały już ponad 2 tygodnie (od 10.V); bardzo ciekawy dokument.


150 PLN
1534

1941 znaczek z okazji wystawy filatelistycznej I Armii LWP w ZSRR.


30 PLN
1535

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 15.VIII.1941.


100 PLN
1536

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, karta pocztowa przesłana 14.III pomiędzy jednostkami 1 Korpusu, stacjonującymi w Szkocji, bardzo rzadki okrągły typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany praktycznie tylko na przesyłkach filatelistycznych; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską", ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
1537

1941 Kampania w Rosji, sowiecka karta pocztowa wykorzystana jako formularz, wysłana 31.VIII za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 18630 do Szczecina, przesyłka z pełną treścią; dodatkowo zwraca uwagę "unarodowienie" całostki.


160 PLN
1538

1941 wojsko polskie we Francji, nalepka czerwonego krzyża dla wojsk morskich, z błędem "brak koloru czerwonego", z pęłną oryginalną gumą.


100 PLN
1539

1941 wojsko polskie we Francji, seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej, w parkach - brzegowa seria z lewej strony arkusza, jednostronnie cięta, z pełną oryginalną gumą.


60 PLN
1540

1941-1944 zestaw rekwizytów pocztowych 1 Korpusu na specjalnych kartach z archiwów Związku Filatelistów Polskich w Wielkij Brytanii.


140 PLN
1541

1941 (?) kartka francuskiej poczty polowej z podobizną marszałka Rydza - Śmigłego, bardzo rzadkie i niespotykane.


250 PLN
1542

1941 "4 Schullerkompanie Grosse Kampffligerschulle 3" (4 kompania szkolna wielkiej szkoły pilotów wojskowych nr.3) na Okęciu, karta pocztowa wydania przedrukowego, wysłana 5.VI z Warszawy, znak opłaty unieważniony zaadaptowanym beznapisowym kasownikiem, przerobionym z polskiego datownika, stosowanym w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej, formacyjna pieczęć listowa z godłem; doskonały stan zachowania (na odwrocie niewielkie ślady klejenia na stronę albumową); ze zbiorów i z gwarancją Stanisława Żółkiewskiego.

Fi.Cp4I
600 PLN
1543

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. z pełną oryginalną gumą, gwarancja Mikulski.

Fi.1
420 PLN
SOLD
1544

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym karnecie o dość niskim numerze (Fi.650.-), gwarancja.

Fi.1
400 PLN
1545

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, tzw. "Dojdziemy", unikalna kasowana parka prób - jedyna w czteroznaczkowym arkuszu w położeniu tete beche, o próbnym nacinaniu 30 1/2 na papierze żółtawym drzewnym grubym, bardzo wysoka wycena katalogowa, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P3
1 000 PLN
1546

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA, na znaczku z Hitlerem za 24 gr., na wycinku użytkowym, skasowany mechanicznie, gwarancja Krawczyk.

Fi.25
1 500 PLN
1547

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka adresowany do jednostki P56, stempel poczty polowej z godłem i datą 1.X.


50 PLN
1548

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, rosyjski znaczek na wycinku skasowany datownikiem i niezmiernie rzadkim metalowym stemplem ośmiokątnym POLSKIE SIŁY ZBROJNE w ZSSR - POCZTA K POLOWA, używanym w okolicach Ufy na przesyłkach nadawanych i doręczanych przez pocztę polową nr 3004.


500 PLN
1549

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, tzw."STAN" - próba znaczka - wzór zatwierdzony już do druku, ale zaniechany z powodów politycznych (mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi - dla władz radzieckich motyw nie do przyjęcia).


600 PLN
1550

1942 Polskie Sił Zbrojne w ZSSR, tzw."STAN", czarna odbitka z unieważnionej przez przecięcie matrycy próbnej, kolorowy fotoatest Krawczyk.


300 PLN
1551

1942 odbitka arkuszowa z unieważnionej matrycy niezrealizowanych projektów znaczków dla poczty polowej WP w ZSRR.


150 PLN
1552

1942 Dojdziemy, odbitka arkusza z unieważnionej matrycy.


150 PLN