The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 32. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3524

1898 Sądowe znaczki doręczeniowe, 17 1/2 Kr. niebieskofioletowo/ czarny o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia wysłanym 13.IV z Jarosławia (Fi.300.-).

Fi.1bx
Mi.1bB 
180 PLN
3525

1919 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, urzędowy znaczek za 10 f. z częściowo zamazanym rysunkiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.U13
40 PLN
3526

1919 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, parka urzędowych znaczków za 25 f. z podwójną perforacją pionową, gwarancja Krawczyk.

Fi.U5
40 PLN
3527

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
27 PLN
SOLD
3528

1920 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, znaczki cięte, jeden 25 f. o nieco startym licu, gwarancja Krawczyk.

Fi.U2, 3, 5, 6, 10 n
200 PLN
3529

1920 I wydanie, 25 fen. - frankatura pojedyncza, list wysłany 29.X z Grudziądza adresowany do miejscowości Blizno (Bliesen), niepodjęty, zwrócony do nadawcy.

Fi.U5
20 PLN
3530

1920 I wydanie, 25 fen. frankatura pojedyncza - miejscowy list wysłany 7.X w Tarnowie.

Fi.U5
20 PLN
3531

1920 cyfry między gwiazdkami, sześcioblok kasowanych znaczków urzędowych za 25 f., trzy lewe z podwójnym ząbkowaniem pionowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.U5
90 PLN
3532

1935 Po podwyższeniu (6-krotnym) taryfy, poczta dopuszczała użycie znaczków starej emisji w relacji 6:1, sześcioblok znaczków urzędowych jako opłata za list miejscowy, wysłany 2.IX w Warszawie; wysoka wycena w katalogu specjalizowanym (cena na liście x 20).

Fi.U17
60 PLN
3533

1935 przesyłka urzędowa - zwrotne poświadczenie odbioru, przesłane miejscowo w Nowym Sączu.

Fi.U19
Mi.D19 
10 PLN
3534

1937 ekspresowy polecony list urzędowy, należność za list polecony opłacona znaczkiem urzędowym, dopłata za ekspres znaczkami opłaty z Edwardem Śmigłym-Rydzem za 25 gr. (linie krzyżujące się), przesyłka nadana 8.XI.1938 w miejscowości Zbyszyce, adresowana do Centrali Materjałów Wybuchowych w Katowicach, kasownik odbiorczy na odwrocie; nietypowa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.U20, 298II
Mi.319 
120 PLN
3535

1938 polecony list urzędowy wysłany 10.XII z miejscowości Nakło nad Notecią do Szubina, kasownik odbiorczy.

Fi.U20
Mi.D20 
20 PLN
3536

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czarnej, niebieskiej i czerwonej oraz znaczek z podwójnym drukiem, gwarancje Krawczyk, Schmutz, Ryblewski.

Fi.U21-2 P, U22 Dp
240 PLN
3537

1945 wydanie z małym numerem kontrolnym, polecony list urzędowy wysłany 21.VI.1946 z Warszawy do Krakowa, kasownik odbiorczy na odwrocie.

Fi.U21I
20 PLN
3538

1945 parka rzadkich prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.U21I P1
200 PLN
3539

1945 Godło Państwa, cięty znaczek na urzędowy list polecony z błędem "przecięta ośmiokątna tarcza", gwarancja Krawczyk. Fisher:U22IIA Michel:D23B

Fi.U22IIA
Mi.D23B 
30 PLN
3540

1947 "POLSKA MISJA WOJSKOWA/ W AMERYKAŃSKIEJ STREFIE OKUP. NIEMIEC/ WE FRANKFURCIE N/MENEM" list polecony wysłany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie pocztą kurierską, tam ofrankowany znaczkiem urzędowym i 22.III przesłany zwykłą pocztą jako list polecony do Radomska, kasownik odbiorczy; ładnie udokumentowany, nieczęsto spotykany obieg pocztowy.

Fi.U22I
Mi.D22 
100 PLN
3541

1950-1954 wydanie bez numeru kontrolnego, list urzędowy, wysłany 7.I.1954 z Lublina do Radomska.

Fi.U21III
Mi.D25 
10 PLN
3542

1950 "groszy" frankatura mieszana - znaczek urzędowy i znaczki z nadrukiem, polecony list ekspresowy, wysłany 21.XI z Poznania do Warszawy, dopłata za ekspres znaczkami z nadrukiem typu 11; niecodzienny i rzadko spotykany walor.

Fi.U22IIA, 446
Mi.D24B, 587 
200 PLN