The new auction will start soon
Back

Description

1935 przesyłka urzędowa - zwrotne poświadczenie odbioru, przesłane miejscowo w Nowym Sączu.

Lot # 3533

Auction 32
Close: Auction is closed
Current price: 10 PLN
Catalog: Fi.U19
Mi.D19 
Category: Official stamps
 
Number of bids: 0 Bid history
Back