The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1853

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/6 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk.

Fi.2
40 PLN
1854

1944 Brwinów, znaczek za 1zł./12 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk.

Fi.10
80 PLN
SOLD
1855

1944 znaczek wydania prowizorycznego Rudnika nad Sanem, gwarancja Schmutz.


70 PLN
SOLD