The auction will end on 07.12.2020
The auction ends in:

Auction 27. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1856

1944 Wodzowie, oryginalnie kasowana seria w czworoblokach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 800 PLN
1857

1944 miejscowy list polecony z Lublina 13.9.44 z odręczną cenzurą, gwarancja Perzyński.

Fi.339, 341
Mi.380, 382 
2 050 PLN
SOLD
1858

1944 Wodzowie, 25 gr (Traugutt) w kolorze czerwonym, parka z pustopolem na kopercie, unieważniona kasownikiem Lublin 1 z datą 05.9.44; według dokumentów, pierwszą partię znaczków dostarczono do Składnicy Materiałów Pocztowych 6.IX, a znaczki wprowadzono do obiegu 7.IX. Adresatką listu jest Maria Adamska, z dużym prawdopodobieństwem, członek rodziny, nadzorującego z ramienia PKWN przygotowanie i przebieg druku znaczków, kierownika Centralnej Kasy Skarbowej Stanisława Adamskiego - jednego z najsłynniejszych filatelistów polskich. Trudno obecnie rozstrzygnąć, czy kasownik na kopercie został antydatowany, czy teoretyczny nadawca (Jan Bańkowski z Lublina) w jakiś sposób uzyskał dostęp do znaczków dzień wcześniej, czy też sam Stanisław Adamski sporządził tego typu kopertę pamiątkową, z wiadomych względów używając jak nadawcy innego nazwiska; gwarancja na odwrocie koperty, gwarancja Falkowski.

Fi.339c
Mi.381 
1 500 PLN
1859

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82 
230 PLN
SOLD
1860

1944 Wodzowie, seria.

Fi.339-41
Mi.380-82 
240 PLN
1861

1944 Wodzowie, seria.

Fi.339-41
Mi.380-82 
180 PLN
1862

1944 Wodzowie, seria w parkach na zawiasach, parki zagięte po środku, gwarancja Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82 
900 PLN
SOLD
1863

1944-1945 roczniki znaczków czystych.

Fi.339-387
620 PLN
1864

1944 Wodzowie, 50 gr. jasnozielony Kościuszko) pojedyncza frankatura - list wysłany 11.IX z oddziału Rady Głównej Opiekuńczej Polskiego Komitetu Opiekuńczego (słabo odbity, niewidoczny na skanie, stempel w kolorze czerwonym w lewym górnym rogu koperty) w Radzyniu Podlaskim adresowany do Łukowa, kasownik prowizoryczny - przedwojenny polski datownik, gwarancja Krawczyk.

Fi.340a
Mi.381C 
1 400 PLN
1865

1944 miejscowa kartka polecona z Rzeszowa 11.IX.44, prowizoryczna poniemiecka erka, bardzo rzadka kartka wydania przedrukowego z obiegu, fotoatest Schmutz.

Fi.341, Cp89
Mi.382 
2 000 PLN
1866

1944 Wodzowie, znaczek z oryginalnego obiegu - kasownik Hrubieszów z błędem "duża głowa", gwarancja Miszczak.

Fi.341t
Mi.382 
500 PLN
1867

1944 kartka polecona z Łańcuta prowizoryczny kasownik bez daty do Rzeszowa (stempel odbiorczy 11.XII.44), stempel cenzury wojskowej nr 174b, na odwrocie widokówka - charakter filatelistyczny.

Fi.342, 343
Mi.383, 384 
120 PLN
1868

1944 Goznak, 25 gr. wielokrotna frankatura, list z Frysztaka Krośnieńskiego wysłany 12.I.45 po wycofaniu znaczków z obiegu !!! Poczta przeoczyła ten fakt i nie naliczyła dopłaty; znaczki unieważnione przedwojennym datownikiem; przesyłka sprawdzona przez cenzurę wojskową nr.173.

Fi.342
Mi.383a 
250 PLN
1869

1944 Goznak, frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 20.XI z urzędu pocztowego Warszawa 23 do Czerwonego Krzyża w Genewie; jedna z nielicznych przesyłek ze stemplem polskiej cenzury tu - nr.89, poprzez Turcję i Egipt dotarł do adresata 15.V.1945, liczne stemple pośrednie, cenzury (rzadka sześciokątna egipska); dekoracyjna całość.

Fi.342, 343
Mi.383a, 384 
350 PLN
1870

1944 Goznak, 25 gr. frankatura wielokrotna, list polecony wysłany 4.XII z urzędu pocztowego Warszawa 4 do Czerwonego Krzyża w Genewie; poprzez Turcję i Egipt dotarł do adresata 22.V.1945, liczne stemple pośrednie, cenzury; ładny obieg, dekoracyjna całość.

Fi.342
Mi.383a 
250 PLN
1871

1944 Goznak, 50 gr - frankatura pojedyncza, kartka pocztowa, wysłana 11.II.1945 z miejscowości Busko-Zdrój do Działoszyc, cenzura wojskowa nr.710.

Fi.343
Mi.384 
80 PLN
1872

1944 Goznak, 50 gr - frankatura wielokrotna, list wysłany 15.VIII.1945 z Milejowa do Warszawy, znaczki zostały wycofane z obiegu 31.V, zostało to przeoczone przez urząd nadawczy, znaczki unieważniono w Warszawie, gdzie naliczono również dopłatę 2 zł.

Fi.343
Mi.384 
50 PLN
1873

1944 Goznak, 50 gr. wielokrotna frankatura - narożny sześcioblok na list wysłany 15.III z Krakowa do Katowic, cenzura nr.535.

Fi.343
Mi.384 
150 PLN
1874

1944 Goznak, 50 gr. frankatura wielokrotna, trzy znaczki z błędem "zniekształcone Z", prawidłowo opłacony miejscowy list polecony wysłany 5.V w Poznaniu, gwarancja Krawczyk, Walisch.

Fi.343t, 343
Mi.364 
300 PLN
1875

1944 K.R.N. znaczek oryginalnie kasowany na wycinku, z nominałem 1 zł. na dole znaczka i błędem z poz.11 "przerwa w 3 i brak zakończenia 9", rzadka kumulacja błędów, gwarancja Korszeń.

Fi.344x B7
Mi.386 
150 PLN
1876

1944 wydanie przedrukowe "KRN, PKWN, RTRP", seria w połówkach arkuszy obejmujących wszystkie nadruki z kompletem katalogowanych błędów i niekatalogowanymi usterkami, kompletne arkusze rzadko spotykane.

Fi.344-46 ark.
Mi.386-88 Bogen 
3 500 PLN
SOLD
1877

1944 K.R.N. znaczek za 1 zł. z błędem na znaczku podstawowym "kropka na prawym czwartym piórze", gwarancja Korszeń.

Fi.344 B
Mi.386 
25 PLN
SOLD
1878

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu znaczek za 50 gr./20 gr. z nadrukiem typu 1 z poz.10, oznaczeniem walca, i błędem "uszkodzone r", gwarancja Schmutz.

Fi.X
300 PLN
1879

1945 list polecony z Międzyrzecza Podlaskego 2.1.45 do Lublina, prowizoryczny kasownik i ręcznie pisana erka, stempel cenzury wojskowej 367.

Fi.342
Mi.383 
150 PLN
1880

1945 cenzura wojskowa 719, karta pocztowa wysłana 15.I z Kielc do Krakowa, przeadresowana do Warszawy.

Fi.343
Mi.384 
60 PLN
1881

1945 list polecony z Pawłowa koło Lublina 1.III.45 do Lublina, prowizoryczny kasownik i ręcznie pisana erka, na odwrocie stempel cenzury nr 242, koperta przcięta z jednej strony w tym przez jeden znaczek.

Fi.343
Mi.384 
150 PLN
1882

1945 list polecony z Milanowa 17.1.45 do Lublina, prowizoryczny kasownik i poniemiecka erka, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 389.

Fi.343
Mi.384 
120 PLN
1883

1945 kartka z prowizorycznym kasownikiem Chełma Lubelskiego 27.III.45 do Częstochowy, stempel cenzury wojskowej nr 71 i datownik Armii Czerwonej 30.3.45.

Fi.343
Mi.384 
100 PLN
1884

1945 kartka z Radomska 3.5.45 do Łodzi, stempel cenzury wojskowej 857 z podpisem cenzora - bardzo rzadkie.

Fi.343
Mi.384 
150 PLN
1885

1945 kartka z Pitburga do Polskiego czerwonego Krzyża w Paryżu wysłana z Polski, znaczki skasowane przez skreślenie, stempel cenzury wojskowej 1461.

Fi.343, 370
Mi.384, 402 
120 PLN
1886

1945 KRN, prawy znaczek z błędem nadruku "ścięta u dołu jedynka i uszkodzone ł w zł".

Fi.344
Mi.386 
30 PLN
1887

1945 miejscowa kartka z Skierniewic 8.2.45, przefankowana, z treści o charakterze filatelistycznym.

Fi.346
Mi.388 
80 PLN
SOLD
1888

1945 miejscowy list polecony z Lublina 22.1.45, przefrankowany o charakterze filatelistycznym, na odwrocie stempel cenzury wojskowej 166.

Fi.347
Mi.389 
250 PLN
1889

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze brązowaworóżowym z błędem na poz.12 "kreseczka nad T", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.347ab
Mi.389 
120 PLN
1890

1945 rocznica Powstania Styczniowego, marginesowy znaczek w kolorze brązowaworóżowym, gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.347ab(d)
Mi.389 
80 PLN
1891

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Warszawa" w kolorze czerwonym, ostemplowany na karcie 19.V w Warszawie, pierwszym powojennym kasownikiem okolicznościowym "ŚWIĘTO LUDOWE 19-20.V.1945".

Fi.348a
Mi.390IXa 
100 PLN
1892

1945 wyzwolenie miast, znaczek w kolorze brązowoczerwonym, ledwie widoczny ślad po podlepce, gwarancja Korszeń.

Fi.348b
Mi.390IXb 
120 PLN
1893

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Warszawa" lekko przesuniętym w prawo, w kolorze brązowoczerwonym, gwarancja Schmutz.

Fi.348b
Mi.390IXb 
170 PLN
1894

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Częstochowa" z błędem na poz.28 "cyfra 4 uszkodzona z lewej strony", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.349 B4
Mi.390II 
45 PLN
SOLD
1895

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Radom", z błędem na poz.45 "kreska ścięta z lewej", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.352 B5
Mi.390VIII 
40 PLN