The auction will end on 07.12.2020
The auction ends in:

Auction 27. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1724

1939 Włodzimierz Wołyński - obóz jeniecki, pierwsza wiadomość z niewoli, karta pocztowa wysłana 15.X z obozu do miejscowości w okolicach Bracławia.


250 PLN
1725

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Mohacs, formularz wysłany z obozu 16.XII do Budapesztu.


120 PLN
1726

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagymaros, formularz wysłany 6.XI przez kobietę znajdującą się w obozie !!!


200 PLN
1727

1939 Brody - obóz dla internowanej ludności polskiej, karta pocztowa wysłana 22.X przez osadzoną w obozie siostrę PCK poszukującą swojego męża, zmobilizowanego 28.VIII, przesyłka adresowana do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża we Lwowie, przesłana do PCK w Krakowie.


500 PLN
1728

1939 Oflag IVA (Hohenstein) - pokwitowanie zdania broni, wystawione 16.X, nietypowy dokument; obóz funkcjonował tylko przez 5 miesięcy (do lutego 1940 roku) !!!


150 PLN
1729

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz policji Sarvar 2, formularz wysłany 24.XI z obozu do PCK w Krakowie.


200 PLN
1730

1939 Kozielsk - pierwszy list z niewoli !!! napisany 29.XI adresowany do Lublina, a w razie niemożliwości doręczenia podano drugi adres w Krakowie, z treści listu pomimo tragicznych okoliczności przebija pewien optymizm: "... do mego powrotu..." , "... wszystko zakończy się pomyślnie!"; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


1 000 PLN
1731

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, formularz wysłany 1.XII z obozu, adresowany do Kobyłki pod Warszawą; cenzura.


60 PLN
1732

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nogradveroce, formularz wysłany 26.X z obozu do Chęcin, przeadresowany do Wolicy, gdzie również nie odnaleziono adresata, przesłany do PCK w Kielcach; karta pionowo złamana; bardzo dekoracyjna całość.


250 PLN
1733

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Remetschwil, dodatkowy stempelek "Arbeitslager Poln. Int. Sennhof".

Fi.1, Fp5
300 PLN
1734

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Schuepfen.

Fi.2, FP5
200 PLN
1735

1940 Oflag XA - świąteczna karta wysłana 18.XII z obozu do Bydgoszczy.


60 PLN
1736

1940 Oflag IVC - karta pocztowa wysłana 16.I z Bydgoszczy do obozu, dwukrotnie cenzurowana.


60 PLN
1737

1940 Stalag XIIIA - nietypowa przesyłka, koperta wysłana 4.I z obozu do Kraśniczyna, ciekawe oznaczenie informacyjne.


100 PLN
1738

1940 Internowanie w Rumunii - Targoviste, karta pocztowa z obozu, wysłana 5.I adresowana do Warszawy, cenzury.


110 PLN
1739

1940 Oflag IIA - listownik wysłany 7.XII z obozu do Torunia, cenzura.


15 PLN
1740

1940 Oflag IIA - listownik wysłany 30.III z obozu do Torunia, cenzura.


15 PLN
1741

1940 Oflag IIIC - karta wysłana 21.XII z obozu do Tuluzy, dodatkowe stempelki, cenzura; dekoracyjna całość.


60 PLN
1742

1940 Oflag Xb - listownik wysłany 27.I z obozu do Lwowa, cenzura, kasownik odbiorczy.


70 PLN
1743

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, widokówka z obozu wysłana 22.III do Grudziądza; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
1744

1940 Brody - obóz jeniecki, karta pocztowa do Lublina, wysłana 14.XII, jeńcy zatrudnieni byli przy budowie drogi strategicznej Nowogród Wołyński - Lwów, kierowanej przez NKWD.


250 PLN
1745

1940 Internowanie na Litwie - obóz Kalvarija (Kalwaria), list do obozu wysłany 31.I z miejscowości Świsłocz - znajdującej się na terenach zajętych przez Sowietów 17 września; stempelek cenzury litewskiej; bardzo ciekawy obieg; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


800 PLN
1746

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Esztergom, karta pocztowa z obozu wysłany 27.II do Czarnego Dunajca, cenzura.


80 PLN
1747

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagyszakacsi, formularz wysłany 15.X z obozu do Warszawy, cenzury.


80 PLN
1748

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Mosdos, formularz z obozu, wysłany 31.X do Krakowa; liczne cenzury; stempelek zwalniający od opłaty; pieczęć formacyjna; dekoracyjna całość.


150 PLN
1749

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Braila, karta pocztowa z obozu, wysłana 20.I do Chrzanowa.


70 PLN
1750

1940 Frontstalag 210 - jeniecki obóz frontowy - karta pocztowa wysłana 8.I z Warszawy do obozu, cenzura; bardzo dobry stan zachowania; adresatem jest niezwykła postać - Janusz Leleno (1916-2004), służył w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie, we wrześniu 1939 pod Tarnopolem dostaje się do niewoli sowieckiej, ucieka i przez Rumunię dociera do Francji; ląduje pod Pirenejami w dawnym obozie dla jeńców hiszpańskich i sowieckich po wojnie domowej; następnie w szeregach 1 Dywizji Grenadierów odbywa kampanię francuską, po jej zakończeniu w niewoli; początkowo w Strasburgu, później w innych obozach. Czterokrotnie podejmuje próby ucieczki, ostatni raz 4 grudnia 1944 skutecznie; przez Szwajcarię dociera na południe Francji, gdzie wstępuje do armii amerykańskiej i jako czołgista, kończy szlak bojowy w Ulm. W 1946 wraca do Polski. W 2004 roku w rocznicę lądowania w Normandii, jako jeden z dziesięciu byłych żołnierzy polskich walczących we Francji otrzymuje Order Legii Honorowej. Jeszcze przed wojną trenował boks w klubie sportowym Polonia pod okiem Feliksa Stamma; był najstarszym sędzią lekkoatletycznym w Polsce, a wśród jego wychowanków byli: Sidło, Komar czy Korzeniowski. Reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


600 PLN
1751

1940 Stalag VIIA - list do obozu, wysłany 28.VII ze Zduńskiej Woli; cenzura; nietypowa przesyłka; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
1752

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Balatonlelle, widokówka wysłana 9.IV z obozu do Warszawy, stempelek zwalniający od opłaty pocztowej, cenzury.


80 PLN
1753

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kisbodak, formularz wysłany 14.III z obozu, adresowana do miejscowości Biskupice nad Wieprzem, stempelek formacyjny, cenzura.


70 PLN
1754

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyszalkai, widokówka wysłana 12.III z obozu, adresowana do Kielc; cenzury.


Mi.626-627 
100 PLN
1755

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa, wysłana 2.V z obozu, adresowana do Krakowa, cenzury.


100 PLN
1756

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targu Jul, formularz wysłany 8.IX z obozu, adresowany do Altmark (Stary Targ), cenzury; słabszy stan zachowania.


140 PLN
1757

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa, wysłana 21.III z obozu, adresowana do Krakowa, cenzura rumuńska.


100 PLN
1758

1940 Internowanie na Litwie - Birsztany, karta z obozu, wysłana 31.V z Kowna do Warszawy, stempelek Litewskiego Czerwonego Krzyża, cenzury litewskie i Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania.


700 PLN
1759

1940 Oflag IXC - wczesny formularz, korespondencja datowana 6.II, wysłany 16.III z obozu do PCK w Krakowie, niemy datownik, stempelek cenzury, a w tekście wykreślenia; różne stempelki i adnotacje; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne otwory po zszywce).


200 PLN
1760

1940 Oflag XA - karta wysłana 22.X z obozu do Lwowa, cenzura. kasownik odbiorczy; w rzeczywistości całość prezentuje się korzystniej niż na reprodukcji.


80 PLN
1761

1940 Oflag XIIA - formularz wysłany 6.V z Sosnowca do obozu; cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


45 PLN
SOLD
1762

1940 Starobielsk - karta pocztowa z obozu, wysłana 12.III adresowana do Warszawy, karta pionowo złożona, niewielkie ubytki na froncie; na tle porównywalnych przesyłek - stan ogólny bardzo dobry. Nadawcą jest kapitan Andrzej Pawlik, jego nazwisko znajduje się na liście katyńskiej. Historyczny dokument, świadek tragicznych i zagmatwanych polskich losów.


1 200 PLN
1763

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany z obozu Bueren do ambasady polskiej w Bernie, na odwrocie zalepka cenzury; ślady archiwizacji.


120 PLN