The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 18. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4751

1918 Warszawa - karta pocztowa "Gen.-Gouv. Warschau" wysłana 6.VIII z Sosnowca, "10 FENYGÓW" czerwonoliliowy stempelek opłaty doręczeniowej IV wydania.

Fi.13a
45 PLN
4752

1918 Przedbórz, parka znaczków za 20 hal. IV wydania poczty miejskiej , brak dolnego ząbkowania poziomego, gwarancja Rachmanow.

Fi.14Bs
Mi.14A 
120 PLN
4753

1918 Warszawa, kartlka z Kutna do Warszawy ze stemplem opłaty doręczeniowej, kartka w połowie zagięta, gwarancja.


60 PLN
4754

1918 wydanie fantazyjne, znaczki uszkodzone.


60 PLN
4755

1918 Przedbórz, znaczek opłaty skarbowej VIII wydania za 10 hal., od znaczków opłaty odróżnia się krzyżykami zamiast kropek przy dacie.


40 PLN
4756

1918 Przedbórz, znaczek opłaty skarbowej VIII wydania za 5 hal., od znaczków opłaty odróżnia się krzyżykami zamiast kropek przy dacie.


40 PLN
4757

1918 Przedbórz, seria znaczków opłaty skarbowej VIII wydania, od znaczków opłaty odróżniają się krzyżykami zamiast kropek - 5,10 i 15 hal. przy dacie, a 20 hal. po bokach, nad napisem MIASTA PRZEDBORZA, lekkie ślady podlepek.


160 PLN
4758

1918 Przedbórz, znaczek opłaty skarbowej VIII wydania za 15 hal., od znaczków opłaty odróżnia się krzyżykami zamiast kropek przy dacie.


70 PLN
SOLD
4759

1919 Częstochowa, znaczek opłaty magistrackiej za 3 M. użyty cztery dni przed odzyskaniem niepodległości.


20 PLN
SOLD
4760

1921 wydanie Nadzwyczajnej Rady Słuczczyzny, nadruk białoruskiej Pogoni, skrótu rosyjskiego brzmienia nazwy Rady i nominału w walucie kopiejkowej, przygotowane jako znaczki opłaty za doręczanie listów w Słucku, niedoszłe do obiegu.

Fi.1-3
250 PLN
4761

1922 Warszawa, znaczek opłaty magistrackiej za 1000 mk.


10 PLN
SOLD