The auction will start on 19.04.2024

Auction 18. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4671

1915 Warszawa, znaczki cięte z tłem w kolorach zielonym i czerwonym, w czworoblokach z leciutkimi śladami podlepek pomiędzy znaczkami, druk prywatny z oryginalnych form.

Fi.1-2 nz
80 PLN
4672

1915 Warszawa, nadużycia form, znaczki cięte bez tła w kolorach zielonym i czerwonym

Fi.1-2 P
45 PLN
SOLD
4673

1915 Warszawa, miejscowy list opłacony na odwrocie parką znaczków poczty miejskiej, koperta załamana w połowie.

Fi.2
70 PLN
4674

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z nadrukiem 6 groszy w kolorze czerwonym, gwarancja Rembieliński.

Fi.3a
Mi.3aa 
150 PLN
4675

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy (Mi. 350 euro), gwarancja Rembieliński.

Fi.3IIt
Mi.3ca 
350 PLN
4676

1915 Warszawa, list miejscowy ze znaczkiem poczty miejskiej i stemplem Wręczenie opłacone.

Fi.5
50 PLN
4677

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z ładnym owalnym kasownikiem, gwarancja Rembieliński.

Fi.5IIa
Mi.6IIaa 
70 PLN
SOLD
4678

1915 Warszawa, znaczek z fantazyjnym kolorem tła, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8
40 PLN
4679

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
560 PLN
4680

1915 Warszawa, czarna próba znaczka za 5 gr. z tłem, lekka podlepka, żółta kropka na gumie, przedwojenny znak własnościowy, ładny stan.

Fi.I P
280 PLN
4681

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja.

Fi.1-2
100 PLN
4682

1916 Zawiercie, znaczki bez gumy, gwarancja Mikstein,.

Fi.1-2 IV
90 PLN
SOLD
4683

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
4684

1916 Zawiercie, seria bez nadruku kontrolnego (Mi.200 euro), gwarancja Witkowski.

Fi.1-2 IV
Mi.1-2 III 
160 PLN
4685

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja.

Fi.1-2
180 PLN
4686

1916 Zawiercie, gwarancja Gryżewski.

Fi.1-2 IV
180 PLN
SOLD
4687

1916 Sosnowiec, gwarancja.

Fi.1-2
150 PLN
4688

1916 Łódź - karta pocztowa "Postgebiet Ob. Ost" (część na odpowiedź) wysłana 6.III z Lipawy (Libau), 9.III doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki datownik w kolorze liliowym, typu 2b, cenzura.

Fi.2c
1 300 PLN
4689

1916 Zawiercie, znaczek za 20 f. bez nadruku kontrolnego na wycinku obiegowym, rzadki i niekatalogowany w tej formie.

Fi.2 IV
Mi.2 III 
250 PLN
4690

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Mi.800 euro), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
1 100 PLN
4691

1916 Łódź, kartka ze stemplem doręczeniowym Ochotniczej Straży Ogniowej, gwarancja.

Fi.3a
120 PLN
4692

1916 Sosnowiec, marginesowa seria kasowana (Mi.280 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
240 PLN
SOLD
4693

1916 Sosnowiec, znaczki bez gumy, gwarancja.

Fi.3-4
90 PLN
4694

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
120 PLN
4695

1916 Warszawa, kasownik opłaty doręczeniowej poczty miejskiej, wycinek z przesyłki.

Fi.4b
10 PLN
SOLD
4696

1916 Sosnowiec, zalepka poczty miejskiej, gwarancja.

Fi.5
60 PLN
4697

1916 Sosnowiec, zalepka poczty miejskiej, gwarancja.

Fi.5
60 PLN
4698

1916 Sosnowiec, zalepka poczty miejskiej, gwarancja.

Fi.5
60 PLN
4699

1916 Łódź, kartka ze stemplem opłaty doręczeniowej Ochotniczej Straży Ogniowej, gwarancja.

Fi.6b
120 PLN
SOLD
4700

1916 Warszawa. list miejscowy ze znaczkiem opłaty doręczeniowej.

Fi.9
40 PLN
4701

1916 Warszawa, seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. na wycinkach.

Fi.9-10
25 PLN
4702

1916 Warszawa, znaczek za 2/10 gr. poczty miejskiej, połówka na oryginalnym wycinku z obiegu.

Fi.9
40 PLN
4703

1916 Warszawa, znaczek za 2/10 gr. poczty miejskiej, różowy na piaskowym tle, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9c
25 PLN
4704

1916 Warszawa, znaczki cięte z tłem.

Fi.9-10 nz
40 PLN
4705

1916 Warszawa, znaczek za 2/10 gr. poczty miejskiej, ciekawie uszkodzona cyfra 2.

Fi.9
80 PLN
4706

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu przekazu pieniężnego wysłane 12.V, opłata pocztowa udokumentowana stempelkiem "5 Pfennig Porto", znaczek poczty miejskiej skasowany stemplem z syrenką, przesyłka nosi ślady nadpalenia, gwarancja.

Fi.10
Mi.10 
120 PLN
4707

1916 Warszawa - zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, przesłane miejscowo 3.V, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr., unieważniony kasownikiem z syrenką.

Fi.10
Mi.10 
60 PLN
4708

1916 Warszawa, znaczek za 6/5 gr. poczty miejskiej na wycinku z karty legionowej z orłem i stemplami formacyjnymi.

Fi.10
60 PLN
4709

1916 Warszawa, kartka ze stemplem opłaty doręczeniowej, gwarancja.

Fi.13b
30 PLN
4710

1916 Częstochowa, list ze stemplem opłaty doręczeniowej poczty miejskiej, gwarancja.


200 PLN