The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 18. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4599

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal. na patriotycznej widokówce wysłanej z Krakowa we wrześniu 1917, znamienne, że poczta nie naliczyło dopłaty, ciekawe użycie pocztowe, w większości przypadków "znaczek" ten stosowano jako zalepkę na odwrocie listów.

Fi.1
500 PLN
4600

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta z jedną podlepką.

Fi.1-2
120 PLN
4601

1914 stempel kamuflażowy "IX/716" (Sułkowice) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, koperta adresowana na pocztę polową 25.


50 PLN
4602

1914 widokówka wysłana 14.XII ze szpitala fortecznego nr.4 w Krakowie.


50 PLN
4603

1914 stempel kamuflażowy "IX/464" (Mielec) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, karta poczty polowej wysłanej 27.X do Wiednia.


60 PLN
4604

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, w bardzo ładnym stanie.

Fi. 1-2
320 PLN
4605

1915 Nalepka legionowa, wzór I, unikalna w tak dobrym stanie

Fi.1a
250 PLN
4606

1915 seria wydania obiegowego austriackiej poczty polowej.

Fi.22-48
600 PLN
4607

1915 koperta służbowa.


35 PLN
4608

1915 koperta firmowa.


35 PLN
4609

1915 formularz legionowy.


80 PLN
4610

1915 kartka z Piotrkowa do Czarnego Dunajca z rzadkim stemplem cenzury w Nowym Targu.


80 PLN
4611

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW".


40 PLN
4612

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie 26.X adresowana do Przemyśla, stempelek formacyjny z orłem, cenzura.


120 PLN
4613

1915 Legiony Polskie - list wysłany 7.X z poczty polowej 118, adresowany do Bochni; pięknie odbity bardzo ciekawy stempel formacyjny spełniający jednocześnie funkcję cenzury: "CENZUROWANO/ 1 Baon 1 Pułk Leg.Pol./ Poczta pol. 118", gwarancja Vaumund PP.


200 PLN
4614

1915 koperta firmowa.


30 PLN
4615

1915 Naczelny Komitet Narodowy, dekoracyjny w formie i patriotyczny w stylistyce, kwit kasowy wystawiony 6.VIII w Krakowie dla Ligi Kobiet z Zakopanego, za sprzedane wydawnictwa, dochód ze sprzdaży których, przeznaczony był na cele legionowe.


130 PLN
4616

1916 Legiony Polskie - widokówka nadana 25.VII na poczcie polowej 355 adresowana do Przemyśla, stempelek formacyjny.


150 PLN
4617

1917 kartka z obozu Skalmierzyce.


150 PLN
4618

1917 wojskowy kurs narciarski w Zakopanem.


120 PLN
4619

1917 kartka z Dywizyjnego Zakladu Sanitarnego Legjonów Polskich, gwarancja.


100 PLN
4620

1917 list polecony z austriackiej poczty polowej w Lublinie 2.VIII.1917 do Wiednia, przycięta góra koperty z stemplem regimentu ułanów.


40 PLN
4621

1917 Polska Siła Zbrojna - karta pocztowa wysłana 29.XII z Zawiercia adresowana do Komendy Wojsk Polskich w Warszawie, ciekawy stempelek urzędowy "Inspektorat wyszkolenia przy Naczelnym Wodzu Wojsk Polskich ...".


80 PLN
SOLD
4622

1917 Polski Korpus Posiłkowy - list nadany 16.X na poczcie polowej 378 adresowany do Rablowa, wyraźna odbitka efektownego stempla formacyjnego - nieopisanego w fundamentalnej pracy Berka, cenzura, bardzo ciekawa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
4623

1917 Legiony Polskie - widokówka (Warszawa) przesłana 11.III za pośrednictwem poczty polowej 378 adresowana do Przemyśla, stempel formacyjny z godłem PUŁK IV TY LEGIONÓW POLSKICH.


100 PLN
4624

1917 Legiony Polskie - formularz poczty polowej wysłany ze szkoły oficerskiej w Zambrowie, nadany 11.III na poczcie polowej 378 adresowany do Krakowa, stempel formacyjny przerobiony (prawdopodobnie) ze stempla cenzury poczty polowej 118 "I Baon 1. Pułk. Polskich Legionów/ Poczta pol."


150 PLN
SOLD
4625

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka nadana 17.XII na poczcie polowej 378 (rzadka odmiana kasownika z wyróżnikiem "b") adresowana do Warszawy, nieczęsto spotykany polski stempelek cenzury, dekoracyjny walor.


300 PLN
4626

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, różne gwarancje Gryżewski, Mikstein, Mikulski, Witkowski, Falkowski i Schmutz.

Fi.1-11
3 600 PLN
4627

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 5 kop. skasowany fiskalnie, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
20 PLN
SOLD
4628

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.6
30 PLN
SOLD
4629

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 20 kop. skasowany fiskalnie, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
25 PLN
SOLD
4630

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 35 kop. na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.9
20 PLN
SOLD
4631

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, Ładnie cięte, gwarancje Mikstein,.

Fi.12-15A
Mi.12-15B 
100 PLN
4632

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora Muśnickiego - piękny list wartościowy z pocztową lakową pieczęcią zabezpieczającą na odwrocie, gwarancja i fotoatest.


6 000 PLN
4633

1918 ozdobna, tłoczona kartka poczty polowej wysłana z Węgier do Nowego Sącza.


60 PLN
4634

1918 znaczki fiskalne I Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego na dokumencie.


800 PLN
4635

1918 Polski Korpus Posiłkowy - podwójna karta pocztowa wysłana 26.I z Horodenki adresowana do Centralnego Urzędu Ewidencyjnego, pieczęć służbowa, stempelek cenzury w Kołomyi.


50 PLN
4636

1918 widokówka wysłana 20.II ze szpitala wojskowego we Lwowie za pośrednictwem poczty polowej 185, pieczęć formacyjna.


50 PLN
SOLD
4637

1918 znaczek fiskalny I Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego na dokumencie.


550 PLN
4638

1918 Łomża - austriacki formularz poczty polowej z obozu internowania legionistów, wysłany 3.VII do Krakowa, jak zawsze z cenzurą Nr.23. Po kryzysie przysięgowym Legionów Polskich, poddani cesarza Austro-Węgier zostali wcieleni do armii austrackiej, a "królewiacy" zostali internowani w trzech obozach: oficerowie w Beniaminowie, a szeregowcy i podoficerowie w Szczypiornie i Łomży. Tu w bardzo dobrym stanie.


500 PLN