The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 18. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6515

1898 Austriacki znaczek sądowy doręczeniowy - 17 1/2 Kr. w kolorach niebieskofioletowym/czarnym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia wysłanym 13.IV z Jarosławia.

Fi.1bx
Mi.1bB 
250 PLN
6516

1935 6 znaczków urzędowych jako opłata za polecony list miejscowy, wysłany 4.VI z Ministerstwa Spraw Wojskowych, niedoręczony i zwrócony do nadawcy. Po 6-krotnym podwyższeniu taryfy poczta dopuszczała użycie znaczków starej emisji, wysoka wycena w katalogu specjalizowanym (cena na liście x 20), ciekawy i rzadki walor o bardzo ładnym obiegu.

Fi.U18
Mi.D18 
200 PLN
6517

1947 polecony list urzędowy ze Sporysza.

Fi.U22
25 PLN