The new auction will start soon

Auction 18. Postage dues

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6518

1919 list ze lokalnym znaczkiem dopłaty Bielska.


80 PLN
6519

1919 Bielsko - znaczki z nadrukiem lokalnym, gwarancja.


100 PLN
SOLD
6520

1919 wzdanie krakowskie, znaczek za 15 hal. z nadrukiem formy IID poz. 37 z błędem "ścięte C", gwarancja Petriuk.

Fi.D3 B5
70 PLN
SOLD
6521

1921 znaczek z przesuniętym nadrukiem - nadruk na marginesie, osobliwe, gwarancja.

Fi.D32
80 PLN
6522

1921 seria wydania obiegowego.

Fi.D37-44
88 PLN
SOLD
6523

1926 kartka z Brukseli z stemplem dopłaty T i znaczkami dopłaty.

Fi.D68, D70
40 PLN
6524

1927 kartka z wirnikiem "Korzystajcie z poczty lotniczej"

Fi.D71
80 PLN
6525

1932 Przesyłka wysłana 3.XI w Gdyni na koszt adresata, który odmówił jej uiszczenia (stosowna adnotacja na odwrocie), poczta 4.XI naliczyła dopłatę i pobrała ją od nadawcy.

Fi.D73I
Mi.P73I 
100 PLN
6526

1933 List wysłany 18.XI z Lublina przez Komornika Sądu Grodzkiego na koszt adresata, na poczcie po nadejściu listu 19.XI doklejono znaczki dopłaty, jednak adresat nie podjął w terminie przesyłki, po zwróceniu listu do nadawcy 20.XII naklejono kolejne znaczki dopłaty i pobrano od niego należność. Wyjątkowy przypadek (przeoczenie ?) dwukrotnego ofrankowania listu znaczkami dopłaty.

Fi.D69II, D73I, D75I
Mi.P69II, P73I, P75I
250 PLN
6527

1935 Niedostatecznie opłacona widokówka wysłana z hotelu Eden w Berlinie z mechaniczną frankaturą tegoż, wysłana 8.VIII do Jastarni, gdzie 9.VIII naliczono dopłatę, ładna całość.

Fi.D69II
Mi.P69II 
60 PLN
6528

1936 kartka z Poznania do Warszawy ze znaczkiem dopłaty.

Fi.D69
70 PLN
6529

1937 list do prof. ludwika Sawickiego odkrywcy Biskupina.

Fi.D89
60 PLN
6530

1937 kartka z Grodna z e znaczkiem dopłaty do prof. Ludwika Sawickiego, odkrywcy Biskupina.

Fi.D89
160 PLN
SOLD
6531

1938 ozdobne cyfry, seria znaczków w czworoblokach, w pięknym stanie.

Fi.D92-99
120 PLN
6532

1939 potwierdzenie wpłaty ze znaczkami dopłaty.

Fi.D92
80 PLN
SOLD
6533

1948 kartka z więzienia w Gdańsku - Wrzeszczu, gwarancja.

Fi.D100, D106
80 PLN
6534

1949 kartka z Gdańska Wrzeszcza do Krakowa.

Fi.D104, D107
70 PLN
6535

1950 kartka ze Stalowej Woli (prowizoryczny datownik - poniemiecki) do Krakowa.

Fi.D119
80 PLN