The new auction will start soon
Back

Description

1935 6 znaczków urzędowych jako opłata za polecony list miejscowy, wysłany 4.VI z Ministerstwa Spraw Wojskowych, niedoręczony i zwrócony do nadawcy. Po 6-krotnym podwyższeniu taryfy poczta dopuszczała użycie znaczków starej emisji, wysoka wycena w katalogu specjalizowanym (cena na liście x 20), ciekawy i rzadki walor o bardzo ładnym obiegu.

Lot # 6516

Auction 18
Close: Auction is closed
Current price: 200 PLN
Catalog: Fi.U18
Mi.D18 
Category: Official stamps
 
Number of bids: 0 Bid history
Back