The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
69

1850 I wydanie Austrii - 9 kr. z dużym marginesem (11 mm), cięcie u dołu dochodzące do ramki - frankatura pojedyncza, list wysłany 9.XII z miejscowości Gurahumora (Bukowina) poprzez Czerniowce do Lwowa; list złożono w wyniku czego znaczek został nadłamany; wizualnie ładna całość z rzadkim ostemplowaniem.


Mi.5X 
1 200 PLN
70

1851 I wydanie Prus - 3 sgr. - frankatura pojedyncza, znaczek (ładnie cięty) unieważniony kasownikiem numerowym 549, list wysłany z Zielonej Góry (Grunberg) 22.II do Cothen, przesłany ambulansem Magdeburg - Berlin, kasownik odbiorczy.


Mi.4 
250 PLN
SOLD
71

1855 I wydanie Austrii - 6 kr. - dwa egzemplarze użyte na formularzu pocztowym !!! recepis zwrotny wysłany ze Lwowa 19.I adresowany do Tarnowa; znaczki krótko cięte u góry; niezwykle rzadkie zastosowanie znaczków tego klasycznego europejskiego wydania; bardzo ciekawa całość.


Mi.4Y 
1 500 PLN
72

1859 list nadany w urzedzie pocztowym na dworcu kolejowym we Wrocławiu.


60 PLN
73

1861 austracki znaczek gazetowy, użyty jako opłata druku wysłanego 4.III.1864 z Pilzna; ciekawa całość o wysokiej wartości katalogowej.


Mi.23 
1 200 PLN
74

1865 tzw list paczkowy ze stemplami pocztowych urzędow dworcowych we Wrocławiu i Bytomiu.


135 PLN
SOLD
75

1868 urzedowy list z Lublina do Piask.


30 PLN
76

1874 kartka nadana w upt na dworcu kolejowym w Lesznie.


100 PLN
77

1875 list do Baranowicz praewieziony ambulansem kolejowym nr 41-42.


150 PLN
SOLD
78

1878 urzędowy polecony list Dyrekcji Poczt we Lwowie z odezwą.


150 PLN
79

1878 kartka pocztowa przewieziony ambulansem kolejowym relacji Katowice Opole.


100 PLN
SOLD
80

1878 list z Petersburga do Lubartowa, stemple ambulansów kolejowych.


120 PLN
81

1879 rosyjska całostka z obiegu pocztowego.


80 PLN
82

1880 list przewieziony ambulansem nr 15-16.


30 PLN
83

1880 kartka nadana w upt na dworcu kolejowym w Krakowie, kartka uszkodzona.


14 PLN
SOLD
84

1881 kartka z prywatnym dodrukiem nadana w Wiedniu przewieziona rosyjskimi ambulansami nr 26 i 31.


200 PLN
85

1881 rosyjska całostka z obiegu pocztowego.


80 PLN
86

1881 rosyjska całostka z obiegu pocztowego.


120 PLN
87

1882 kartka korespondencyjna z Tarnowa.


40 PLN
88

1882 rosyjska całostka z obiegu pocztowego.


120 PLN
89

1883 kartka pocztowa przewieziona ambulansem kolejowym nr 23.


120 PLN
90

1883 list z Brzeźna (Briesen) wysłany 25.IX do miejscowości Płocicz (Hammer) nie doręczony i 26.IX zwrócony do nadawcy.


Mi.40 
35 PLN
91

1885 list przewieziony ambulansem kolejowym relacji Wrocław - Szopienice.


120 PLN
92

1886 dowód doręczenia listu poleconego.


40 PLN
93

1887 kartka do Warszawy nadana w ambulansie kolejowym nr 5.


60 PLN
SOLD
94

1887 list przewieziony ambulansem kolejowym nr 5 relacji Wroclaw Szopienice.


100 PLN
SOLD
95

1887 dowód doręczenia listu poleconego.


40 PLN
96

1887 dowód doręczenia listu poleconego.


20 PLN
97

1888 kartka pocztowa z Radomska do Warszawy nadana w ambulansie nr 26, godzinnik odbiorczy.


80 PLN
98

1888 dowód doręczenia listu poleconego.


40 PLN
99

1888 kartka pocztowa z Częstochowy do Warszawy nadana w ambolansie nr 26 (wyr. 8), godzinnik odbiorczy.


100 PLN
100

1889 kartka nadana w ambulansie nr 26 (wyr. 5) do Warszawy, godzinnik odbiorczy.


100 PLN
101

1889 kartka pocztowa z Włocławka nadana ambulansie kolejowym nr 28, godzinnik odbiorczy.


100 PLN
102

1892 Tarnów - Dworzec, kartka z Tarnowa do Niemiec.


40 PLN
103

1893 kartka pocztowa z Oświęcimia do Berlina.


50 PLN
104

1894 Polecony list ze Lwowa do Lublina.


50 PLN
105

1897 list przewieziony ambulansem kolejowym nr 52 relacji Poznań - Insterburg.


60 PLN
106

1898 Wrocław - zbiór poczty miejskiej - 2 kartki, 1 list, 4 znaczki.


820 PLN
SOLD
107

1899 ambulans nr 93 relacji Podwołoczyska - Kraków.


80 PLN
SOLD
108

1899 sadowe znaczki na dokumencie, ZL 12,5


160 PLN