The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1740

1939 I wydanie przedrukowe, seria ostemplowana 17.I.1940 na kopercie listu miejscowego przesłanego na Poste Restante w Warszawie.

Fi.1-13
Mi.1-13 
45 PLN
SOLD
1741

1939 wydanie przedrukowe, seria.

Fi.1-13
65 PLN
SOLD
1742

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr. frankatura pojedyncza - list wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, przesyłka poszukiwała adresata, liczne adnotacje na odwrocie.

Fi.9
Mi.9 
140 PLN
1743

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", czysta.

Fi.Cp2I
Mi.P2I 
100 PLN
1744

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e", czysta.

Fi.Cp1I
Mi.P1I 
100 PLN
1745

1939 list firmowy opłacony niemieckimi znaczkami.


50 PLN
1746

1939 niemiecka kartka z Warszawy do Budapesztu, płacona niemieckimi znaczkami,gwarancja.


150 PLN
1747

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen. użyty na terenie GG, karta pocztowa wysłana z urzędu Warszawa 1 do Poznania, znaczek unieważniony polskim wirnikiem reklamowym, gwarancja Schmutz.


Mi.520 
150 PLN
1748

1939 stempel okolicznościowy.


30 PLN
1749

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.


Mi.732 
50 PLN
1750

1940 kartka z Warszawy do Lozanny, gwarancja.

Fi.1, 6
100 PLN
1751

1940 kartka z Warszawy do Lozanny, gwarancja.

Fi.3
80 PLN
1752

1940 kartka z Krakowa do Rumunii.

Fi.7
80 PLN
1753

1940 wydanie przedrukowe, seria kasowana, z dwoma odmianami 50/50 gr. i 12/15 gr.

Fi.14-39
200 PLN
1754

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.640 euro), w czworobloku, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
640 PLN
1755

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.160 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
150 PLN
SOLD
1756

1940 wydanie przedrukowe, seria 28 znaczków, znaczki 24 i 33 w dwóch typach, gwarancja.

Fi.14-39
310 PLN
1757

1940 "Wyrostek na poziomej belce prawej 4" znaczek z błędem na miejscowym liście poleconym wysłanym 12.X w Radomiu, znaczki ostemplowane rzadkim kasownikiem okolicznościowym RADOMER HERBSTMESSE z wyróżnikiem "b"; katalog Michel 2003/4 znaczek kasowany luzem wycenia na 140 euro; piękny list w ekskluzywnym stanie mogący ozdobić każdy, najpoważniejszy nawet zbiór GG; gwarancja Schmutz.

Fi.18x, 30, 35
Mi.18I, 30, 35 
1 500 PLN
1758

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 10/10 gr, górny prawy znaczek z błędem "uszkodzone drugie pióro prawego skrzydła", gwarancja.

Fi.21w
50 PLN
1759

1940 kartka z Warszawy do Lozanny, gwarancja.

Fi.23
100 PLN
1760

1940 stempel okolicznościowy.

Fi.30
50 PLN
1761

1940 specjalna karta wydana z okazji zawodów narciarskich w Zakopanym, ostemplowana okolicznościowo 24.III.

Fi.30
Mi.30 
50 PLN
1762

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 16/15 gr, dolny prawy znaczek z błędem "plamy przed lewą 1", dolny lewy znaczek z błędem "kropka nad prawą 6", gwarancja.

Fi.34 x, v
100 PLN
1763

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 16/15 gr, prawy górny znaczek z błędem " kropka przed lewą 16", gwarancja.

Fi.34t
60 PLN
1764

1940 widoki zabytkowych budowli, seria.

Fi.40-51
25 PLN
SOLD
1765

1940 karta pocztowa wydania przedrukowego, dofrankowana i wysłana 18.XI z Tarnowa do Przemyśla, cenzura niemiecka, radziecki kasownik odbiorczy, karta pionowo zgięta.

Fi.44, Cp4I
Mi.44, P4 
120 PLN
SOLD
1766

1940 seria na kartce papieru ze stemplem okolicznościowym.

Fi.52-55
50 PLN
1767

1940 stempel okolicznościowy, kartka lekko uszkodzona.

Fi.52
20 PLN
1768

1940 seria na kopercie ze stemplem okolicznościowym.

Fi.52-55
50 PLN
1769

1940 wydanie z dopłatą na niemiecki Czerwony Krzyż, seria.

Fi.52-55
50 PLN
1770

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria.

Fi.52-55
45 PLN
1771

1940 seria stemplowana kasownikiem okolicznościowym pierwszej rocznicy powstania GG.

Fi.56-58
40 PLN
1772

1940 pierwsza rocznica powstania GG, seria.

Fi.56-58
40 PLN
1773

1940 pierwsza rocznica utworzenia GG, seria.

Fi.56-58
25 PLN
1774

1940 "1 Rocznica utworzenia GG" - komplet 4 ozdobnych kart ostemplowanych 26.X w: Krakowie, Warszawie, Radomiu i Lublinie.

Fi.58
Mi.58 
50 PLN
1775

1940 seria stemplowana kasownikiem okolicznościowym z okazji urodzin Hitlera.

Fi.59-62
45 PLN
SOLD
1776

1940 wydanie z dopłatą na niemiecką Pomoc Zimową, seria.

Fi.59-62
30 PLN
1777

1940 pomoc zimowa, narożnikowa seria z gapami, lekkie podlepki na marginesach.

Fi.59-62
60 PLN
1778

1940 widoki zabytkowych budowli.

Fi.Cp8I
25 PLN
SOLD
1779

1940 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp6A
100 PLN
SOLD