The auction will start on 21.06.2024

Auction 17. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1583

1938 Zaolzie, list ofrankowany czechosłowackim znaczkiem, wysłany z urzędu pocztowego Bogumin 2 - 11.X w pierwszym dniu funkcjonowania tej placówki, adresowany do Lwowa, gdzie naliczono dopłatę.

Fi.D80, D82
Mi.393 
200 PLN
SOLD
1584

1938 Anschluss Austrii, widokówka wysłana z Wiednia 16.III - dwa dni po zajęciu Austrii przez wojska hitlerowskie - adresowana do Wrocławia.


Mi.858 
60 PLN
1585

1939 Zaolzie, karta pocztowa wysłana 27.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 przez Przymusowego Zarządcę Państwowego, adresowana do Zabierzowa, przesyłkę ofrankowano uszkodzonym znaczkiem; karta z uzupełnionymi otworami od dziurkacza.

Fi.312
Mi.333 
400 PLN
1586

1939 Kampania Wrześniowa, list polecony wysłany 16.IX (dzień przed napaścią sowiecką) z miejscowości Wołożyn do Wilna, kasownik odbiorczy 23.IX; prezentowana przesyłka dowodzi, że Poczta Polska pomimo trwających działań wojennych nadal sprawnie funkcjonowała.

Fi.318
Mi.339 
300 PLN
1587

1939 Zaolzie, widokówka przedstawiająca dzwon Żwirki i Wigury, wysłana 19.VII z urzędu pocztowego Cieszyn 2, adresowana do miejscowości Rypne.

Fi.334
Mi.355 
100 PLN
1588

1939 kartka wysłana 10.08. z Ruchomego Ośrodka Pracy w Janiszowie.


250 PLN
1589

1939 Kampania Wrześniowa, karta przesłana 4.IX ambulansem nr.12 Warszawa - Bydgoszcz (wyróżnik "a") adresowana do Poznania, stempelek cenzury BC 47, bardzo ciekawy walor w pięknym stanie zachowania.


600 PLN
1590

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa użyta jako formularz przez żolnierza Wehrmachtu, wysłana 29.X z Poznania.


150 PLN
1591

1939 Kampania Wrześniowa, czysty formularz polskiej poczty polowej.


30 PLN
SOLD
1592

1939 kartka wysłana z Włocławka 2.IX.1939 ze stemplem cenzury wojskowej BC88, gwarancja.


500 PLN
1593

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym 24.VIII przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do Polskiego Obozu Nr.4 w Szkocji.


100 PLN
1594

1941 polecona kartka z Paryża do Lublina.


70 PLN
1595

1941 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii, gwarancja.


150 PLN
1596

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 15.VIII.1941.


140 PLN
1597

1941 Armia Polska we Francji - prośba do PCK o rozpoczęcie poszukiwań Polaka, mieszkającego we Francji, który zaginął w trakcie kampanii francuskiej ("Fall Gelb") w maju 1941.


300 PLN
1598

1941 pocztowy znaczek pamiątkowy Wystawy dokumentarnych rysunków z historii 2 Korpusu, z pełną oryginalna gumą.


120 PLN
SOLD
1599

1941 dwujęzyczna nalepka poczty polowej nr.1, stosowana na przesyłkach uszkodzonych, które zostały przez służby pocztowe zabezpieczone bądź przepakowane.


120 PLN
1600

1942 tajna poczta podziemna, marginesowa seria I wydania, w czworoblokach, o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie.

Fi.1-9
2 600 PLN
1601

1942 poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w parce tete-beche z pełną oryginalną gum , gwarancja Mikulski.

Fi.1
950 PLN
1602

1942 list niemieckiej poczty polowej z lazaretu.


120 PLN
1603

1942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii, gwarancja.


150 PLN
1604

1942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii, gwarancja.


150 PLN
1605

1942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii, gwarancja.


150 PLN
1606

1942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii, gwarancja.


150 PLN
1607

1942 list z I korpusu do Kazachstanu, znaczek oderwany przez cenzurę sowiecką.


400 PLN
1608

1942 Armia gen. Andersa w Rosji - składany list wysłany z miejscowości Kermine (Kermene) w Uzbekistanie - zwanej przez żołnierzy "Doliną Śmierci" - rejonu formowania się i koncentracji 7 Dywizji Piechoty pod dowództwem bohatera z Narwiku gen. Szyszko-Bohusza; przejmujący list żołnierza do rodziny deportowanej do Kazachstanu, bardzo rzadka, znana zaledwie z kilku odbitek polska cenzura wojskowa, znaczki zdjęte; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


800 PLN
SOLD
1609

1942 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, karta pocztowa wysłana 2.VII z Grodziska Mazowieckiego do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości przeznaczone dla żołnierza polskiego przebywającego w Anglii (st.sierż. Michał Gehrke), ładnie udokumentowany obieg.


300 PLN
1610

1942 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, polecona karta pocztowa wysłana 23.I z Warszawy do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości poprzez PCK - który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju - przeznaczone dla ppor. inż. Stanisława Jaźwińskiego (jednostka P82) przebywającego w Anglii, bardzo ciekawy dokument, piękny obieg; gwarancja.


350 PLN
1611

1942 (?) Armia Polska w Wielkiej Brytanii, "RECEIVED FROM H.M. SHIPS" przesyłka wysłana z okrętu do polskiego marynarza przebywającego w szpitalu Royal Navy.


60 PLN
1612

1942 List ze stemplem polskiej pp.


80 PLN
1613

1942 List ze stemplami polskiej i brytyjskiej P.


120 PLN
1614

1942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii.


200 PLN
1615

1942 dowód nadania listu poleconego opłaconego 60 kop., z bardzo rzadkim stemplem poczty polowej 3003 funkcjonującej przy 7 Dywizji Piechoty w Karginie.


250 PLN
1616

1942 rosyjski znaczek na wycinku z skasowany datownikiem i niezmiernie rzadkim metalowym stemplem ośmiokątnym POLSKIE SIŁY ZBROJNE w ZSSR - POCZTA K POLOWA, używanym w okolicach Ufy na przesyłkach nadawanych i doręczanych przez pocztę polową nr 3004.


400 PLN
1617

1942 Nalepka skasowana datownikem Polskiej PP, znaczek skasowany datownikiem norweskiej PP.


50 PLN
1618

1942 korespondencja żolnierza II Korpusu do rodziny w okupowanym kraju na formularzu Czerwonego Krzyża.


250 PLN
1619

1942 czarna odbitka na kartonie kredowanym, unieważnionej przez przecięcie, próby znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, tzw."STAN", bardzo rzadka, gwarancja Bojanowicz.


800 PLN
1620

1942 zielona próba znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, tzw."STAN" - zatwierdzona do druku, ale zaniechana z powodów politycznych (mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi - dla władz radzieckich motyw nie do przyjęcia), gwarancja.


1 200 PLN
1621

1942 nalepka tajnej poczty.


200 PLN
1622

1942 nalepka tajnej poczty.


200 PLN