The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. WW2 foreign postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1568

1939 polski znaczek na wycinku z radziecki stemplem okupacyjnym ze Lwowa.

Fi.310
Mi.331 
55 PLN
SOLD
1569

1939 polski znaczek na wycinku z radziecki stemplem okupacyjnym ze Lwowa.

Fi.312
Mi.333 
45 PLN
SOLD
1570

1939 polski znaczek na wycinku z radziecki stemplem okupacyjnym ze Lwowa.

Fi.313
Mi.334 
55 PLN
SOLD
1571

1939 polski znaczek na wycinku z radziecki stemplem okupacyjnym ze Lwowa.

Fi.314
Mi.335 
25 PLN
SOLD
1572

1939 stempel prowizoryczny Gdyni.


50 PLN
1573

1939 stempel prowizoryczny Gdyni.


60 PLN
1574

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.VIII z Łodzi adresowana do Poznania, ładnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża.


Mi.P226I 
40 PLN
1575

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca adresowana do Warszawy, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem.


Mi.P229IF 
40 PLN
1576

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, Poznań - mecz Bokserski Niemcy - Chorwacja, kasownik okolicznościowy odbity 16.VIII na specjalnej karcie.


Mi.816-817 
50 PLN
SOLD
1577

1942 Ziemie Północne, karta pocztowa wysłana 11.VII ze Szczecina adresowana do Kielc, ładnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża.


Mi.P299I 
50 PLN
1578

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, okręg białostocki, list polecony wysłany 16.II z Grodna do Miechowa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej, kasownik odbiorczy.


Mi.787, 794 
130 PLN
SOLD
1579

1942 kartka z Wilna do Piastowa.


50 PLN
SOLD
1580

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, list frankowany znaczkiem wydanym z okazji 100 rocznicy urodzin Roberta Kocha wysłany 11.XII (data urodzin) z Wolsztyna (Wollstein), znaczek wprowadzono oficjalnie do obiegu dopiero 25.I.44 !!!


Mi.864 
50 PLN
SOLD
1581

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa przesłana miejscowo 1.II w Poznaniu, okolicznościowy wirnik.


Mi.P312a/08 
40 PLN
1582

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa przesłana miejscowo 7.I w Poznaniu, okolicznościowy wirnik.


Mi.P298I 
40 PLN