The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1

1773 list do Lwowa ze stemplem odbiorczym.


500 PLN
2

1826 list z Góry do Radomia.


60 PLN
3

1828 List z Wilczkowicz do Wiednia, stempel graniczny Porto/ gr


600 PLN
4

1830 list z Lublina do Warszawy.


40 PLN
5

1830 po, "K:K:ABSATZ/POST AMT/TARNOW" lakowa pieczęć pocztowa z godłem, wyjątkowo dobrze zachowana, na odwrocie listu urzędowego (treść wycięto, dzięki czemu pieczęć pozostała nienaruszona). Pod skrzydełkiem listu druga pieczęć w stanie idealnym; dodatkowo lakowa pieczęć urzędowa: "TARNOVIENSIS ...IGILLUM OFFI... DEPOSITORIUM C:R: FORI NOBIL" w nienagannym stanie. Bardzo ciekawy i rzadki dokument pocztowy.


400 PLN
6

1832 koperta z listem z Niska do Przemyśla.


210 PLN
SOLD
7

1832 list ze Strykowa przez Kalisz, Wieluń do Wilna. Bardzo ładnie udokumentowany obieg pocztowy.


200 PLN
SOLD
8

1832 (?), list z Kalisza wysłany 7.VIII, adresowany do Kommisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, kasownik dwuwierszowy (24 x 4 mm); stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej: "Służba Rządowa Cywilna"; walor pochodzi ze zbiorów M.A.Bojanowicza i opatrzony jest jego faksymilą.


150 PLN
SOLD
9

1832 recepis nadawczy na list polecony.


50 PLN
SOLD
10

1834 list z Liska do Wiednia.


70 PLN
11

1834 list z warszawy do Lwowa ze stempelkiem Pologne.


70 PLN
12

1834 list z treścią z Lublina do Kurowa.


45 PLN
13

1837 około, list ze Zgierza wysłany 4.VI adresowany do Łodzi, kasownik w kolorze czarnym z wpisaną datą, odręczna adnotacja Służba Rządowa.


35 PLN
SOLD
14

1839, niebieski kasownik - Tarnów - na liście wysłanym 20.III do Lwowa, na odwrocie ładnie odbity kasownik odbiorczy, adnotacje pocztowe, gwarancja Adamczyk.


120 PLN
15

1840 list z Warszawy do Dobryczyc k. Radomska.


61 PLN
SOLD
16

1840 list z Łobrzenicy.


25 PLN
17

1840list ze Skierniewic.


30 PLN
SOLD
18

1840 list z Wiednia do Wilczkowic.


260 PLN
SOLD
19

1841 list z Jarosławia do Przemyśla.


50 PLN
20

1841 po, list ekspresowy (adnotacja "b.pilno") wysłany z Włocławka 23.IX do Kowala, pieczątka Interes Rządowy, z tyłu odbitka małej pieczęci urzędowej z godłem: NACZELNIK POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO.


40 PLN
SOLD
21

1841 list z Jarosławia ze stemplem odbiorczym Przemyśla.


50 PLN
22

1841 list z Sambora ze stemplem odbiorczym Przeworska.


50 PLN
23

1842 list z Rzeszowa do Przeworska.


50 PLN
24

1842 list z Chmielnika do Radomia przez Kielce.


150 PLN
25

1842 list z Bydgoszczy - Bromberg.


25 PLN
26

1843 list z Sędziszowa do Warszawy, zwrócony nadawcy, ciekawe adnotacje pocztowe.


120 PLN
27

1844 list z Łobrzenicy do Bydgoszczy.


30 PLN
28

1844 list z Sambora do Przemyśla.


60 PLN
29

1844 list z Miechowa do Kielc.


40 PLN
SOLD
30

1844, list wysłany 14.III z Nieświerza do Charkowa - stempel nadawczy na odwrocie - adresowany do Stefana Rejtana.


50 PLN
31

1845 list z Sącza.


40 PLN
32

1845, list z Kalisza wysłany 28.X, adresowany do Soczewki, kasownik z ozdobnikiem (odmiana "K z kreską"), najwcześniejsza znana data użycia ! - literatura podaje rok 1849; adnotacja pocztowa o wysokości opłaty 16 1/2; list prywatny z pełną treścią, pochodzi ze zbiorów M.A.Bojanowicza, opatrzony jego faksymilą.


300 PLN
33

1846 po, list wysłany 3.VI z Dąbrowy do Radomia, kasownik z datą wpisywaną ręcznie.


30 PLN
SOLD
34

1849 list z Żarek do Częstochowy.


80 PLN
35

1849 list z treścią z Radomia do Miechowa.


45 PLN
SOLD
36

1849 po, list z Kalisza wysłany 13.II adresowany do Sieradza, kasownik z ozdobnikiemi; korespondencja służbowa oznaczona: Int(eres) Rząd(owy), list użyty dwukrotnie (poprzednio przesłany z Sieradza do Kalisza), faksymila M.A.Bojanowicz.


67 PLN
SOLD
37

1849 list z Piotrkowa do Kalisza.


80 PLN
38

1850 około, koperta listu wysłanego z Kalisza 2.VII adresowanego do miejscowości Dobryszyce "koleją p Radomsk", kasownik rosyjsko - polski; wpisana wysokość porta.


60 PLN
SOLD
39

1850 około, list z Kalisza wysłany 9.IX adresowany do Radomia, kasownik rosyjsko - polski; korespondencja służbowa oznaczona stempelkiem zwalniającym od opłaty pocztowej: Interes Rządowy.


40 PLN
SOLD
40

1850 List z Kwidzyna do Świecia.


40 PLN