The auctions ends in:

Page:
PoW Woldenberg camp
Poz# Features Catalog Description Actual price
1283
Fi.1

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa I wydania - 1Iau na ilustrowanej karcie pocztowej, zwróconej do nadawcy !!!! gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN
1284
Fi.1Idu,3Iau

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania, bardzo rzadka odmiana na papierze gładkim średnim, na wizytówce i z autografem ppor.Władysława Straszaka, gwarancja i opis na znaczkach Schmutz.

350 PLN
1285
Fi.2IIbx2P

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydania, unikalna próba w kolorze oliwkowozielonym zniszczona przez przecięcie, decyzją Komisji Pocztowej, a przechowana przez jej członka por.M.Węgrzeckiego - przed wprowadzeniem napisów Próba, Projekt i P cięcie stosowano jako sposób unieważniania znaczka, gwarancja z opisem Schmutz.

800 PLN
1286
Fi.3

1942 Wdowa, znaczek w niekatalogowanym kolorze ochrowo-brązowym na papierze z gatunku 3Iaz3 bardzo rzedkim - znanym w kilku egzemplarzach, unikalne, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN
1287
Fi.6

1942 Poczta Wielkanocna - Pocztylion I wydania - 6Iax2 na formularzu listowym oflagu, gwarancja i opis Schmutz.

500 PLN
1288
Fi.10P

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, unikalna próba w kolorze ciemnozielonym na rzadko stosowanym papierze liniowanym, zniszczona przez przecięcie, decyzją Komisji Pocztowej, a przechowana przez jej członka por.M.Węgrzeckiego - przed wprowadzeniem napisów Próba, Projekt i P cięcie stosowano jako sposób unieważniania znaczka, gwarancja z opisem Schmutz.

1 000 PLN
1289
Fi.13x

1942 Matka Boska Ostrobramska, karta pocztowa wysłana 23.XII adresowana do Terespola !!! gwarancja Korszeń.

100 PLN
1290
Fi.D1

1942 zawiadomienie z apteki opłacone przez odbiorcę znaczkiem dopłatnym.

300 PLN
1291
Fi.Cp3

1942 Matka Boska Obozowa, karta z obiegu skasowana 7.X z dodatkowym stemplem "wystawa filatelistyczna" i pieczęcią koła filatelistów, gwarancja Korszeń.

200 PLN
1292
Fi.Bl.2

1942 wystawa filatelistyczna, blok Madonna - rzadki kasowany obiegowo, ciekawy walor, gwarancja Schmutz.

450 PLN
1293
Fi.Bl.2

1942 wystawa filatelistyczna, blok Madonna, piękny stan, gwarancja Schmutz.

700 PLN
1294
Fi.Bl.1

1942 Virtuti Militari, najrzadszy blok Woldenbergu, trudny do nabycia niekasowany, gwarancja Korszeń.

2 000 PLN
1295
Fi.Cp4

1942 Matka Boska Ostrobramska, karta czysta 4y2, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
1296
Fi.Cp2II

1942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, czysta karta pocztowa wydrukowana na papierze z suchym tłoczeniem KORUND, prawdopodobnie unikalny egzemplarz, gwarancja Korszeń.

300 PLN
SOLD
1297

1942 (?) Woldenberg 7.X, poczta wewnątrzobozowa, przelew pieniężny, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
1298

1942 karta - formularz wysłana 11.VIII do Żelechowa.

10 PLN
1299
Fi.19

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, karta opłacona znaczkiem za 5 fen., wysłana 24.V z koła filatelistów, gwarancja Korszeń.

120 PLN
1300
Fi.20

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, karta opłacona znaczkiem za 10 fen., wysłana 31.V, gwarancja Korszeń.

150 PLN
1301
Fi.22, 24

1943 znaczki z hetmanami Zamoyskim i Żółkiewskim ostemplowane okolicznościowo 29.VIII kasownikiem z okazji dni książki na karcie pocztowej ozdobionej grafiką, gwarancja Korszeń.

80 PLN
SOLD
1302
Fi.27

1943 znaczek z hetmanem Chodkiewiczem skasowany 27.XII na karcie ozdobionej patriotyczną grafiką, gwarancja Korszeń.

80 PLN
1303
Fi.28P

1943 znaczek z hetmanem Czarnieckim z okolicznościową przywieszką z okazji wydrukowania 250.000 znaczków poczty obozowej, skasowany 11.XI z okazji Święta Niepodległości na karcie ozdobionej patriotyczną grafiką, gwarancja Korszeń.

450 PLN
1304
Fi.28

1943 znaczek z hetmanem Czarneckim skasowany 27.XII na karcie ozdobionej patriotyczną grafiką, gwarancja Korszeń.

80 PLN
1305
Fi.31

1943 Generał W.Sikorski - wydanie żałobne, znaczek skasowany okolicznościowo 11.XI z okazji Święta Niepodległości na karcie ozdobionej patriotyczną grafiką, gwarancja Korszeń.

100 PLN
1306
Fi.31

1943 Generał W.Sikorski - wydanie żałobne, znaczek skasowany okolicznościowo 15.VIII, karta ozdobiona drzeworytem z orłem strzeleckim, gwarancja Korszeń.

150 PLN
1307
Fi.33

1943 25. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek z Józefem Piłsudskim z kasownikiem okolicznościowym na dużym wycinku, gwarancja Korszeń.

55 PLN
SOLD
1308
Fi.34

1943 Polska YMCA, skasowana czerwonym stemplem, gwarancja Korszeń.

25 PLN
SOLD
1309
Fi.Cp6

1943 Orzeł, karta pocztowa wysłana 22.III, gwarancja Korszeń.

40 PLN
SOLD
1310
Fi.Bl.3

1943 80 rocznica powstania styczniowego, ładnie kasowany czerwonym kasownikiem, gwarancja Schmutz.

300 PLN
1311
Fi.Bl.4

1943 blok z okazji 400-lecia śmierci Mikołaja Kopernika stemplowany kasownikiem pierwszego dnia obiegu, ładny stan, gwarancja Schmutz.

280 PLN
1312

1943 projekt niezrealizowanego znaczka z marszałkiem Piłsudskim, na odwrocie napis projekt i gwarancja Schmutz.

350 PLN
1313

1943 karykatura starszego oficera obozu pułkownika Szalewicza, autorstwa E.Czarneckiego z jego sygnaturą w prawym dolnym rogu, typowe dla całej rozprowadzonej części nakładu jasne odcienie kolorów i mięki rysunek.

1 100 PLN
SOLD
1314

1943 karykatura starszego oficera obozu pułkownika Szalewicza, autorska odbitka E.Czarneckiego z jego sygnaturą w prawym dolnym rogu, bardzo rzadka w ciemnych odcieniach i o ostrym rysunku, jedna z pierwszych odbitek.

2 000 PLN
1315

1943 legitymacja koła filatelistycznego ważna na rok 1944.

150 PLN
SOLD
1316
Fi.36a

1944 zawiadomienie z biblioteki przesłane 24.IV jako druk bezpłatny, a następnie przez adresata ofrankowane i skasowane okolicznościowo 2.V, ciekawostka, gwarancja Korszeń.

120 PLN
1317
Fi.37P

1944 150 rocznica powstania kościuszkowskiego, autorska próba E.Pichela z inicjałami w dolnych rogach, rytowana w drewnie, odbita na białym średnim papierze z własnoręcznym podpisem projektanta i wykonawcy, gwarancja Schmutz.

700 PLN
1318
Fi.38

1944 znaczek wydany z okazji święta 3 maja ostemplowany 3.V na karcie z okolicznościowym suchym tłoczeniem, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja Korszeń.

120 PLN
1319
Fi.39

1944 znaczek z prezydentem Raczkiewiczem ostemplowany 27.VI na karcie z okolicznościowym suchym tłoczeniem, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja Korszeń.

80 PLN
1320
Fi.40

1944 FDC, znaczek wydany z okazji Święta Morza ostemplowany okolicznościowo 29.VI w pierwszym dniu obiegu na karcie pocztowej ozdobionej grafiką, gwarancja Korszeń.

100 PLN
1321
Fi.41

1944 rok olimpijski, znaczek za 10 pf. z kasownikiem okolicznościowym na pocztówce okolicznościowej Związku Wojskowych Klubów Sportowych, gwarancja Korszeń.

150 PLN
1322
Fi.41

1944 FDC, znaczek wydany z okazji Roku Olimpijskiego ostemplowany okolicznościowo 13.VIII na karcie z rzadko spotykanym okolicznościowym suchym tłoczeniem, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja Korszeń.

200 PLN