The new auction will start soon

Auction 12. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1283

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa I wydania - 1Iau na ilustrowanej karcie pocztowej, zwróconej do nadawcy !!!! gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1
400 PLN
1284

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania, bardzo rzadka odmiana na papierze gładkim średnim, na wizytówce i z autografem ppor.Władysława Straszaka, gwarancja i opis na znaczkach Schmutz.

Fi.1Idu,3Iau
350 PLN
1285

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydania, unikalna próba w kolorze oliwkowozielonym zniszczona przez przecięcie, decyzją Komisji Pocztowej, a przechowana przez jej członka por.M.Węgrzeckiego - przed wprowadzeniem napisów Próba, Projekt i P cięcie stosowano jako sposób unieważniania znaczka, gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.2IIbx2P
800 PLN
1286

1942 Wdowa, znaczek w niekatalogowanym kolorze ochrowo-brązowym na papierze z gatunku 3Iaz3 bardzo rzedkim - znanym w kilku egzemplarzach, unikalne, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
300 PLN
1287

1942 Poczta Wielkanocna - Pocztylion I wydania - 6Iax2 na formularzu listowym oflagu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6
500 PLN
1288

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, unikalna próba w kolorze ciemnozielonym na rzadko stosowanym papierze liniowanym, zniszczona przez przecięcie, decyzją Komisji Pocztowej, a przechowana przez jej członka por.M.Węgrzeckiego - przed wprowadzeniem napisów Próba, Projekt i P cięcie stosowano jako sposób unieważniania znaczka, gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.10P
1 000 PLN
1289

1942 Matka Boska Ostrobramska, karta pocztowa wysłana 23.XII adresowana do Terespola !!! gwarancja.

Fi.13x
100 PLN
1290

1942 zawiadomienie z apteki opłacone przez odbiorcę znaczkiem dopłatnym.

Fi.D1
300 PLN
1291

1942 Matka Boska Obozowa, karta z obiegu skasowana 7.X z dodatkowym stemplem "wystawa filatelistyczna" i pieczęcią koła filatelistów, gwarancja.

Fi.Cp3
200 PLN
1292

1942 wystawa filatelistyczna, blok Madonna - rzadki kasowany obiegowo, ciekawy walor, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.2
450 PLN
1293

1942 wystawa filatelistyczna, blok Madonna, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.2
700 PLN
1294

1942 Virtuti Militari, najrzadszy blok Woldenbergu, trudny do nabycia niekasowany, gwarancja.

Fi.Bl.1
2 000 PLN
1295

1942 Matka Boska Ostrobramska, karta czysta 4y2, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp4
120 PLN
1296

1942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, czysta karta pocztowa wydrukowana na papierze z suchym tłoczeniem KORUND, prawdopodobnie unikalny egzemplarz, gwarancja.

Fi.Cp2II
300 PLN
SOLD
1297

1942 (?) Woldenberg 7.X, poczta wewnątrzobozowa, przelew pieniężny, gwarancja Krawczyk.


150 PLN
1298

1942 karta - formularz wysłana 11.VIII do Żelechowa.


10 PLN
1299

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, karta opłacona znaczkiem za 5 fen., wysłana 24.V z koła filatelistów, gwarancja.

Fi.19
120 PLN
1300

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, karta opłacona znaczkiem za 10 fen., wysłana 31.V, gwarancja.

Fi.20
150 PLN
1301

1943 znaczki z hetmanami Zamoyskim i Żółkiewskim ostemplowane okolicznościowo 29.VIII kasownikiem z okazji dni książki na karcie pocztowej ozdobionej grafiką, gwarancja.

Fi.22, 24
80 PLN
SOLD
1302

1943 znaczek z hetmanem Chodkiewiczem skasowany 27.XII na karcie ozdobionej patriotyczną grafiką, gwarancja.

Fi.27
80 PLN
1303

1943 znaczek z hetmanem Czarnieckim z okolicznościową przywieszką z okazji wydrukowania 250.000 znaczków poczty obozowej, skasowany 11.XI z okazji Święta Niepodległości na karcie ozdobionej patriotyczną grafiką, gwarancja.

Fi.28P
450 PLN
1304

1943 znaczek z hetmanem Czarneckim skasowany 27.XII na karcie ozdobionej patriotyczną grafiką, gwarancja.

Fi.28
80 PLN
1305

1943 Generał W.Sikorski - wydanie żałobne, znaczek skasowany okolicznościowo 11.XI z okazji Święta Niepodległości na karcie ozdobionej patriotyczną grafiką, gwarancja.

Fi.31
100 PLN
1306

1943 Generał W.Sikorski - wydanie żałobne, znaczek skasowany okolicznościowo 15.VIII, karta ozdobiona drzeworytem z orłem strzeleckim, gwarancja.

Fi.31
150 PLN
1307

1943 25. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek z Józefem Piłsudskim z kasownikiem okolicznościowym na dużym wycinku, gwarancja.

Fi.33
55 PLN
SOLD
1308

1943 Polska YMCA, skasowana czerwonym stemplem, gwarancja.

Fi.34
25 PLN
SOLD
1309

1943 Orzeł, karta pocztowa wysłana 22.III, gwarancja.

Fi.Cp6
40 PLN
SOLD
1310

1943 80 rocznica powstania styczniowego, ładnie kasowany czerwonym kasownikiem, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.3
300 PLN
1311

1943 blok z okazji 400-lecia śmierci Mikołaja Kopernika stemplowany kasownikiem pierwszego dnia obiegu, ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.4
280 PLN
1312

1943 projekt niezrealizowanego znaczka z marszałkiem Piłsudskim, na odwrocie napis projekt i gwarancja Schmutz.


350 PLN
1313

1943 karykatura starszego oficera obozu pułkownika Szalewicza, autorstwa E.Czarneckiego z jego sygnaturą w prawym dolnym rogu, typowe dla całej rozprowadzonej części nakładu jasne odcienie kolorów i mięki rysunek.


1 100 PLN
SOLD
1314

1943 karykatura starszego oficera obozu pułkownika Szalewicza, autorska odbitka E.Czarneckiego z jego sygnaturą w prawym dolnym rogu, bardzo rzadka w ciemnych odcieniach i o ostrym rysunku, jedna z pierwszych odbitek.


2 000 PLN
1315

1943 legitymacja koła filatelistycznego ważna na rok 1944.


150 PLN
SOLD
1316

1944 zawiadomienie z biblioteki przesłane 24.IV jako druk bezpłatny, a następnie przez adresata ofrankowane i skasowane okolicznościowo 2.V, ciekawostka, gwarancja.

Fi.36a
120 PLN
1317

1944 150 rocznica powstania kościuszkowskiego, autorska próba E.Pichela z inicjałami w dolnych rogach, rytowana w drewnie, odbita na białym średnim papierze z własnoręcznym podpisem projektanta i wykonawcy, gwarancja Schmutz.

Fi.37P
700 PLN
1318

1944 znaczek wydany z okazji święta 3 maja ostemplowany 3.V na karcie z okolicznościowym suchym tłoczeniem, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja.

Fi.38
120 PLN
1319

1944 znaczek z prezydentem Raczkiewiczem ostemplowany 27.VI na karcie z okolicznościowym suchym tłoczeniem, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja.

Fi.39
80 PLN
1320

1944 FDC, znaczek wydany z okazji Święta Morza ostemplowany okolicznościowo 29.VI w pierwszym dniu obiegu na karcie pocztowej ozdobionej grafiką, gwarancja.

Fi.40
100 PLN
1321

1944 rok olimpijski, znaczek za 10 pf. z kasownikiem okolicznościowym na pocztówce okolicznościowej Związku Wojskowych Klubów Sportowych, gwarancja.

Fi.41
150 PLN
1322

1944 FDC, znaczek wydany z okazji Roku Olimpijskiego ostemplowany okolicznościowo 13.VIII na karcie z rzadko spotykanym okolicznościowym suchym tłoczeniem, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja.

Fi.41
200 PLN