The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:
Back

Description

1942 Wdowa, znaczek w niekatalogowanym kolorze ochrowo-brązowym na papierze z gatunku 3Iaz3 bardzo rzedkim - znanym w kilku egzemplarzach, unikalne, gwarancja i opis Schmutz.

Lot # 1286

Auction 12
Close: Auction is closed
Current price: 300 PLN
Catalog: Fi.3
Category: PoW Woldenberg camp
 
Number of bids: 0 Bid history
Back