The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 12. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1247

1940 Kazabułak, osada dla wysiedlonych Polaków, karta pocztowa wysłana 28.V adresowana do miejscowości koło Tarnopola, fragment listu: "... ja znachodzę się w środkowej Azji gdzie są same stepy puszczy i stepy i silne wiatry...".


100 PLN
SOLD
1248

1941 więzienie na zamku w Lublinie, adres pomocniczy z Janowa Podlaskiego nadany 22.X, na odwrocie jako stemple odbiorcze - polskie przedwojenne datowniki Lublin 2, gwarancja.

Fi.48, 51
Mi.48, 51 
200 PLN
1249

1941 więzienie w Radomiu, miejscowy list urzędowy wysłany 16.VI do więzienia, zwrócony do nadawcy 19.VI.

Fi.U2, U12, U20
Mi.D2, D12, D20 
300 PLN
1250

1941 więzienie w Wehrmachtu w Grudziądzu, fragment (strona adresowa) przesyłki wysłanej 15.X.


230 PLN
1251

1941 przejściowy obóz przesiedleńczy w Łodzi, karta pocztowa wysłana 4.IV adresowana do Mosiny (Moschin), karta pionowo złamana.


Mi.P226 
100 PLN
1252

1941 obóz Tałda w kompleksie obozowym IWDIELŁAG, karta pocztowa wysłana 24.V do Lwowa, kasownik odbiorczy.


200 PLN
1253

1941 Karta zwolnienia z więzienia w Sandomierzu, ciekawy dokument służący jednocześnie jako przepustka, adnotacje na odwrocie pozwalają prześledzić trasę podróży szczęśliwca.


100 PLN
1254

1942 więzienie w Krasnymstawie, adres pomocniczy z Chełma nadany 29.X, na odwrocie stempel dbiorczy i pieczęć więzienia.

Fi.42, 50
Mi.42, 50 
250 PLN
1255

1942 list z obozu Buchenwald 4.I.42, list zagięty w połowie.


75 PLN
SOLD
1256

1942 list z obozu w Dachau 7.10.42.


65 PLN
SOLD
1257

1943 list z obozu w Dachau 15.10.43.


80 PLN
SOLD
1258

1943 list z obozu koncentracyjnego Auschwitz 24.7.1943.


120 PLN
SOLD
1259

1943 obóz pracy Hauskopf, karta pocztowa do obozu z Uslar, wysłana 13.VI adresowana do obozu.


100 PLN
1260

1943 więzienie ciężkie dla kobiet Fordon, strona frontowa formularza listowego wysłana 24.I.


200 PLN
1261

1944 obóz pracy Lipusz (Lippusch), karta pocztowa do obozu wysłana z Radomska 23.XI, w obozie jednocześnie przebywało około 450 osób (karta w katalogu całostek Michel 2002, wyceniona jest na 40 euro).

Fi.Cp10
Mi.P13 
250 PLN
1262

1944 list z obozu w Oranienburgu 24.3.44.


100 PLN
1263

1944 list z obozu w Gross Posen 23.9.44.


100 PLN
1264

1944 list z obozu koncentracyjnego Hamburg - Renengamme 10.2.1944.


250 PLN
1265

1944 obóz pracy Wesenberg, karta pocztowa do obozu wysłana 30.XI z Częstochowy.


100 PLN
1266

1944 obóz pracy dla cudzoziemców we Wrocławiu, karta pocztowa wysłana 6.XI do Pruszkowa.


200 PLN
1267

1944 obóz przejściowy w Potulicach, karta pocztowa wysłana 15.X, adresowana do Świecia (Schwetz).


200 PLN
1268

1944 obóz pracy Bedburg, karta pocztowa wysłana 13.X do Częstochowy.


70 PLN
1269

1944 Pawłodar korespondencja deportowanych do ZSRR, karta pocztowa wysłana 19.VII adresowana do Związku Patriotów Polskich, prezentowany walor stanowi ilustrację w książce autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej".


200 PLN
1270

1944 obóz pracy Potulice (Lebrechtsdorf), prezentowany walor stanowi ilustrację w książce autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej".


350 PLN
1271

1944 Semipałatyńsk, karta pocztowa z Wilna wysłana do rodzin deportowanych do Kazachstanu.


100 PLN
1272

1944 list z obozu koncentracyjnego Hamburg - Renengamme 24.10.1944.


250 PLN
1273

1944 obóz pracy Steyr, karta pocztowa wysłana 7.XI do Pruszkowa.


80 PLN
1274

1944 kolejowy obóz pracy dla Polaków - Bedburg, karta pocztowa wysłana 7.XI do Częstochowy.


150 PLN
1275

1944 kolejowy obóz pracy Berlin-Lichterfelde-Sud, karta pocztowa wysłana 23.XII do Częstochowy, prezentowany walor stanowi ilustrację w książce autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej".


250 PLN
1276

1945 roboty przymusowe w Niemczech, karta pocztowa z Berlina wysłana 8.I do Pruszkowa.


70 PLN
1277

1945 korespondencja deportowanych do ZSRR, karta pocztowa wysłana 24.VIII z Borowoje (Kazachstan) do Lwowa, prezentowany walor stanowi ilustrację w książce autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej".


200 PLN
1278

1945 korespondencja deportowanych do ZSRR, przekaz pieniężny na 200 rubli wysłanych 26.I ze Lwowa do Borowoje - Kazachstan (Kustanowska obłast).


50 PLN
1279

1945 obóz kobiecy Schneidersfelde, karta pocztowa do Skierniewic wysłana 10.I.


100 PLN
1280

1945 obóz pracy organizacji TODT Stary Folwark (Alt Vorwerk), karta pocztowa wysłana 5.I do Żyrardowa.


150 PLN
1281

1948 korespondencja do deportowanych do ZSRR, list wysłany 24.VIII z Pucka adresowany do Sachalińska w kompleksie obozowym DOLNIEWOSTOCZNYJE ŁAGIERJA.


100 PLN
1282

1955 obozy pracy przymusowej w ZSRR, list wysłany 25.IV z Workuty (kompleks PIECZORŁAG) adresowany do Warszawy.


100 PLN
SOLD