The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2286

1917 Orzeł, niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na białym grubym lub średnim papierze; w kolorach: czerwonym, zielonym, rzadkim lilabrązowym (gwarancja Saliker) i bardzo rzadkim czarnym; niegumowane, widać lekkie ślady po podlepkach.


600 PLN
Bid
2287

1917 Orzeł, niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., marginesowy w kolorze zielonym i czerwony, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na białym papierze - rzadsze z zielonożółtym poddrukiem, niegumowane, lekkie ślady po podlepkach, gwarancja Saliker.


300 PLN
Bid
2288

1918 BYDGOSZCZ - prekursor - niemiecki znaczek Zgromadzenia Narodowego za 10 fen użyty na Ziemiach Polskich, skasowany 29.12.19 datownikiem niemieckim Bromberg z wyróżnikiem "*3a", bardzo dobry stan zachowania.


Mi.107
50 PLN
Bid
2289

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
Bid
2290

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Strumienia wysłany 16.11.18 do Austrii, opłata znaczkiem austriackim, w tym czasie jedynymi w obiegu na terytorium Galicji, wycofanymi z obiegu 20 stycznia 1919.


230 PLN
Bid
2291

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - katalog Prac Konkursowych, dwie książeczki zawierające (na 35 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze niebieskim w pierwszej książeczce i brązowej w drugiej książeczce, i po 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie, brakująca jak w większości katalogów strona 8; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; katalogi z uszkodzeniami okładek w środku w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 200 PLN
Bid
2292

1918 Wychodźctwo Ojczyźnie - 3 Maj 1918 - czworobloki cegiełek patriotycznych za 2, 5, 10 i 25 dolarów wydane przez Komitet Wykonawczy Komitetu Narodowego działający w Chicago w latach 1916-1926, nalepki za 10 i 25 dolarów podklejone w środkiem na białym papierze. W dniu 3-go maja 1918 roku z inicjatywy Ignacego Paderewskiego Komitet ogłosił wielką kampanię patriotyczną której celem było zbieranie funduszy wśród Polonii amerykańskiej na tworząca się we Francji armię Hallera i pomoc dla mieszkańców ziem polskich zniszczonych działaniami wojennymi.


500 PLN
Bid
2293

1918 JABŁONNA, znaczek z bardzo ładnie odciśniętym stemplem prowizorycznym z Jabłonny (przebarwienia na końcach ząbków).


60 PLN
Bid
2294

1918 JABŁONNA, znaczek ze stemplem prowizorycznym z Jabłonny (uszkodzony prawy górny narożnik).


80 PLN
Bid
2295

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Skawiny nadany 30.12.18 do Czechosłowacji, na odwrocie stemple odbiorcze.


200 PLN
Bid
2296

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Skrzeczowa nadany 13.12.18 do Czechosłowacji, na odwrocie stemple odbiorcze.


200 PLN
Bid
2297

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Jaworzna nadany 30.12.18 do Czechosłowacji, na odwrocie stemple odbiorcze.


200 PLN
Bid
2298

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Karwiny nadany 17.12.18 do Czechosłowacji, na odwrocie stemple odbiorcze.


200 PLN
Bid
2299

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Chybi nadany 13.11.18 do Czechosłowacji, na odwrocie stemple odbiorcze.


200 PLN
Bid
2300

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Chybi nadany 13.11.18 do Czechosłowacji, na odwrocie stemple odbiorcze.


200 PLN
Bid
2301

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
Bid
2302

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
Bid
2303

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.55-65
Mi.54-64
110 PLN
Bid
2304

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
Bid
2305

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
Bid
2306

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Białej nadana 1.03.19 do Wiednia.

Fi.57, 62
100 PLN
Bid
2307

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy nad literą Z w wyrazie POCZTA, gwarancja na życzenie

Fi.58
Mi.57
120 PLN
Bid
2308

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 hal., gwarancja.

Fi.58
Mi.57
60 PLN
Bid
2309

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h. jasnym odcieniu, z błędem "kolec na lewym skrzydle orła" (Fi.90.-), gwarancja i oznaczenie.

Fi.58 B1
Mi.57
80 PLN
Bid
2310

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list z Bielska na kopercie żałobnej do Austrii, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.59
100 PLN
Bid
2311

1919 wydanie Komisji rządzącej, kartka z Cieszyna 20.5.19 na Morawy, widokówka z Cieszyna, gwarancja.

Fi.60
Mi.59
150 PLN
Bid
2312

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Sanoka do Przemyśla, stempel cenzury wojskowej w Sanoku.

Fi.60
100 PLN
Bid
2313

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Puław nadana 30.03.19 do Lublina.

Fi.60
100 PLN
Bid
2314

1919 całostka z nadrukiem typ 25a z obiegu pocztowego z Bielska nadana 6.06.19 do Czechosłowacji.

Fi.60, Cp16Ix
100 PLN
Bid
2315

1919 kartka z Bielska do Austrii, całostka wydania krakowskiego z nadrukiem typ 121, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.60, Cp16xII
100 PLN
Bid
2316

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 20 h. z niekatalogowanym błędem na poz.61 "przerwane O w POLSKA", gwarancja i opis.

Fi.61 B
Mi.60
40 PLN
Bid
2317

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 25 h. z usterką na poz. 62 "przekreślone OLS", błędy na tej wartości są rzadkie, gwarancja i opis.

Fi.62 B
Mi.61
50 PLN
Bid
2318

1919 wydanie Komisji Rządzącej, próba znaczka za 25 h. w kolorze fioletowym (Fi.3200.-) na nieco pogiętym niebieskobiałym cienkim papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.62 P5y
Mi.61 
3 000 PLN
Bid
2319

1919 wydanie Komisji Rządzącej, rzadkie całkowite fałszerstwo dwukolorowego znaczka za 1 kr., ciekawe do specjalizacji, gwarancja i oznaczenie FALSUM.

Fi.65 FFi
Mi.64
100 PLN
Bid
2320

1919 wydanie Komisji Rządzącej, wieloblok z drukiem na pomarszczonym papierze (charakterystyczne "rozejście się" rysunku) - znaczki w trzeciej kolumnie.

Fi.65MK
Mi.64
95 PLN
Bid
2321

1919 wydanie w walucie koronowej, makulatura znaczka za 3 hal. w czworobloku, na wysokości napisu POCZTA z dziesiątego wiersza pomiędzy arkuszem drukarskim, a płaską formą znalazła się karbowana "listwa", została ona sucho wyciśnięta w arkuszu, a po obu jej stronach papier pozostał niezadrukowany, w efekcie brak dolnej części rysunku znaczka w dziewiątym wierszu i górnej w dziesiątym - unikalny niespotykany dotąd błąd, gwarancja Schmutz.

Fi.73 MK
Mi.65
4 000 PLN
Bid
2322

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowa parka prób znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.73 P3
Mi.65
180 PLN
Bid
2323

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze ciemnopomarańczowym, sygnowana Saliker, gwarancja.

Fi.73 P4
Mi.65
90 PLN
Bid
2324

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
Bid
2325

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76
380 PLN
Bid