The auction will start on 19.04.2024

Auction 117. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1593

1918 seria pomnikowa, znaczek z przesuniętym w dół nadrukiem wychodzącym poza margines znaczka.

Fi.2
60 PLN
1594

1918 seria pomnikowa, kasowana parka znaczków za 5 f./2 gr., lewy z błędem na poz.12 "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B1
80 PLN
1595

1918 seria pomnikowa, kasowany znaczek za 5 f./2 gr. z odwróconym nadrukiem (Fi.600.-), gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 No
540 PLN
1596

1918 seria pomnikowa, kartka wysłana 4.12.18 z Warszawy do Krakowa, ładny stan zachowania.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
700 PLN
1597

1918 wydania przedrukowe, mieszana frankatura różnych wydań na bankowym liście poleconym z Łodzi do Poznania, olbrzymia koperta o wymiarach 37 x 13 cm do przesyłania dokumentów bankowych, opłata 93 fen., na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.2, 3, 13I, 14I, 85B, 86B, 88B
1 470 PLN
SOLD
1598

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
50 PLN
1599

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
80 PLN
1600

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
1601

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
1602

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi, znaczek za 5/2 fen. dodatkowo ze znacznie przesuniętym w lewo, mikroskopijny ślad podlepki, pozostałe mocniejszymi śladami po podlepkach, ładny stan zachowania, gwarancja firmowa Witkowski Poznań, sygnatura Rachmanow, gwarancja Gryżewski.

Fi.2-5 No
2 400 PLN
1603

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
1604

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.2B1
Mi.2
100 PLN
1605

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
1606

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
1607

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z dolnym marginesem z przesuniętym nadrukiem w poziomie wychodzącym poza obrys znaczka.

Fi.3
Mi.3
65 PLN
1608

1918 seria pomnikowa, dwunasto blok z rzadko spotykanym na tym wydaniu abklaczem nadruku.

Fi.3
Mi.3
360 PLN
1609

1918 seria pomnikowa, pozioma trójka z przesuniętą perforacją pionową na krawędź rysunku znaczka.

Fi.3
Mi.3
70 PLN
1610

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

Fi.3 B
60 PLN
1611

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie, prawie cały napis "Poczta Polska" znajduje się na górze, zamiast na dole znaczka, gwarancja.

Fi.3 B
200 PLN
1612

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
40 PLN
1613

1918 seria pomnikowa, kasowany znaczek za 10 f./6 gr. ze znacznie przesuniętym w poziomie nadrukiem, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3 MK
100 PLN
1614

1918 seria pomnikowa, kasowany znaczek za 10 f./6 gr. z odwróconym nadrukiem, dodatkowo dwa błędy "kropka w nóżce litery k" i bardzo rzadki tzw."gwóźdź w FEN" pokazany na szczególe pod znaczkiem, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3 No B
300 PLN
1615

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
1616

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
1617

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
1618

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
1619

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B2
Mi.3
120 PLN
1620

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3No
Mi.3K
450 PLN
1621

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
1622

1918 seria pomnikowa, list firmowy wysłany w pierwszym dniu obiegu 17.11.18 z Warszawy do Niemiec, opłata zawyżona o 5 fen., stempel niemieckiej cenzury z Wrocławia, bardzo ładny stan zachowania, rzadkie, fotoatest Petriuk.

Fi.4
Mi.4
2 800 PLN
1623

1918 OSTROŁĘKA, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym z Ostrołęki.

Fi.4
Mi.4
50 PLN
SOLD
1624

1918 seria pomnikowa, pionowa parka znaczków za 25 fen./10 gr. z nadrukami odwróconymi, gwarancja.

Fi.4 No
500 PLN
1625

1918 seria pomnikowa, kasowany znaczek za 25 f./10 gr. z odwróconym nadrukiem, gwarancja i oznaczenie.

Fi.4 No
100 PLN
1626

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
1627

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone ols", znaczek unieważniony kasownikiem wagonu pocztowego, gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B9
Mi.4
120 PLN
1628

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.4No
Mi.4K
250 PLN
1629

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.4No
Mi.4K
250 PLN
1630

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Petriuk.

Fi.4No
Mi.4K
120 PLN
1631

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.250.-) - to faza końcowa "brak dużej części liter ka tzw. gwóźdź", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4a B3
500 PLN
1632

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen./20 gr. z błędem "Poezta" (Fi.200.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B1
180 PLN