The auction will start on 19.04.2024

Auction 117. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1500

1918 Ostrów, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z lokalnym nadrukiem I formy o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I "Polska / Poczta / dwie belki / Ostrów" (Fi.500.-), kasowany unarodowionym datownikiem na wycinku, ładny stan, gwarancja Walocha.

Fi.8aI
400 PLN
1501

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Mikstein, z znaczeniem Schmutz.

Fi.8bI
1 000 PLN
1502

1918 Ostrów, parka znaczków z nadrukiem lokalnym typ I i II, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8bI + *bII
1 500 PLN
1503

1918 Ostrów, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem I formą o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I, kasowany unarodowionym datownikiem na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.9I
500 PLN
1504

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.9I
350 PLN
1505

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.9I
180 PLN
1506

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.9II
400 PLN
1507

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.9II
160 PLN
SOLD
1508

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II, gwarancja.

Fi.9II
400 PLN
1509

1918 Otwock, zestaw znaczków z nadrukiem lokalnym unieważnionych stemplem prowizorycznym Otwocka.


150 PLN
1510

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska / poczta / dwie belki / Ozorków", poza przywarciem farby ze znaczka o nominale 10 fen. jak "postfrisch", bardzo ładny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.6 No
400 PLN
1511

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", bardzo ładny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.9
400 PLN
1512

1918 PIOTRKÓW - FANTAZYJNE FAŁSZERSTWO WYDANIA LOKALNEGO - dwuwierszowy nadruk POCZTA POLSKA na austro-węgierskich znaczkach opłaty, zmieniający bardzo ładny cenzurowany polecony list z oryginalnego obiegu na fałszerstwo na szkodę filatelistów, którego nie można przypisać żadnej określonej miejscowości, dodatkowo fałszywy stempelek "MILITARY GEHAIMNIS", na odwrocie kasownik odbiorczy Berlin 24.6; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.58, 60 FFi
200 PLN
1513

1918 Przemyśl, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Kronenberg.


145 PLN
SOLD
1514

1918 Przemyśl, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Perzyński.


65 PLN
SOLD
1515

1918 Pułtusk, znaczki z nadrukiem lokalnym stemplowane grzecznościowo na kopercie.

Fi.1, 2, 4-8, 10
200 PLN
1516

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.7b
150 PLN
1517

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.10
150 PLN
1518

1918 Rozwadów, parka znaczków austriackich za 10 hal. z lokalnym nadrukiem typu II "POCZTA POLSKA / Orzeł" w położeniu tete-beche (odwróconym i normalnym), zachowany w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą, gwarancja Krawczyk.


Mi.188
600 PLN
1519

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 20 hal. z lokalnym nadrukiem typu I "POCZTA POLSKA / Orzeł", piękny stan zachowania z pełną oryginalną gumą; gwarancja.


Mi.222
126 PLN
SOLD
1520

1918 Sieradz, znaczki z nadrukiem poczty lokalnej, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.1, 4, 5, 7a, 7b, 8, 9
600 PLN
1521

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm; gwarancja Krawczyk.

Fi.7a
100 PLN
1522

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. w z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm; gwarancja Perzyński.

Fi.9
100 PLN
SOLD
1523

1918 Skierniewice, znaczek z nadrukiem lokalnym z Skierniewic w kolorze fioletowym.


60 PLN
1524

1918 Skierniewice, znaczek z nadrukiem lokalnym z Skierniewic w kolorze czerwonym z kwadratową kropką.


60 PLN
1525

1918 Skierniewice, znaczki z nadrukiem lokalny na wycinkach.


120 PLN
1526

1918 Skierniewice, seria z nadrukami lokalnymi.


210 PLN
1527

1918 Skierniewice, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II.


30 PLN
SOLD
1528

1918 Tarnów, znaczki austriackie z lokalnym nadrukiem typu III, kasowane na wycinkach, gwarancja Krawczyk.

Fi.30-44
Mi.185-9, 194-9, 221
600 PLN
1529

1918 Tarnów, kasowany na wycinku austriacki znaczek opłaty za 6 hal. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III, ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.


Mi.187
40 PLN
1530

1918 Tarnów, "okienkowy" czworoblok austriackich znaczków opłaty za 50 hal. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III w położeniu odwróconym, dwa z pełną oryginalną gumą bez podlepki, dwa z resztką paska papieru wklejającego odwrócone okienko w arkusz, gwarancja Krawczyk.


Mi.195
800 PLN
1531

1918 Tarnów, kasowany austriacki znaczek opłaty za 60 hal. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III, ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.


Mi.196
30 PLN
1532

1918 Tarnów, kasowany austriacki znaczek opłaty za 80 hal. z lokalnym nadrukiem "Orzeł" typu II w kolorze czarnym, gwarancja Krawczyk.


Mi.197
60 PLN
1533

1918 Tarnów, kasowany na wycinku austriacki znaczek opłaty za 1 Kr. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III, ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.


Mi.199
40 PLN
1534

1918 Tarnów, kasowany na wycinku austriacki znaczek gazetowy za 4 hal. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu IV, ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.


Mi.213
30 PLN
1535

1918 Tarnów, kasowany austriacki znaczek opłaty za 20 hal. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III, ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.


Mi.222a
30 PLN
1536

1918 Tarnów, kasowany na wycinku austriacki znaczek opłaty za 25 hal. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III, ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.


Mi.223
40 PLN
1537

1918 Tarnów, zestaw znaczków z nadrukiem poczty lokalnej III wydania, gwarancja Krawczyk.


360 PLN
1538

1918 Tarnów, zestaw znaczków na wycinkach z nadrukiem poczty lokalnej II wydania, nadruki w barwie czarnej i czerwonej.


480 PLN
1539

1918 Tarnów, zestaw ośmiu znaczków z nadrukiem lokalnym III wydania, znaczki bez gumy.


100 PLN