The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1420

1918 CIECHOCINEK - ZNANY TYLKO TEN ZNACZEK I DRUGI NA LIŚCIE; kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW; lekkie przebarwienia jak na większości znaczków z obiegu, poza tym w ładnym stanie; to jedyny znany egzemplarz znaczka luzem, drugi znany jest na liście poleconym, jeden z najważniejszych znaczków w polskiej filatelistyce, gwarancja i fotoatest Łaszkiewicz.

Fi.6
45 000 PLN
Bid
1421

1918 Brzeziny, seria znaczków z nadrukiem lokalnym.


240 PLN
Bid
1422

1918 Błonie, wycinek z kartki pocztowej, znaczek i całostka z nadrukiem lokalnym unieważnione stemplem prowizorycznym Błonia "URZĄD POCZTOWY BŁONIE PROWIZORIO".


100 PLN
Bid
1423

1918 Jędrzejów, zestaw znaczków z nadrukami lokalnymi Jędrzejowa.


80 PLN
Bid
1424

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Rachmanow.

Fi.3
200 PLN
Bid
1425

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Rachmanow.

Fi.4
200 PLN
Bid
1426

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.5
150 PLN
Bid
1427

1918 Kalisz, kartka z Kalisza nadana 29.11.18 do Wrocławia, całostka i znaczki z nadrukiem lokalnym I wydania.

Fi.5, 7, Cp1
500 PLN
Bid
1428

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.6
120 PLN
Bid
1429

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Perzyński.

Fi.6
150 PLN
Bid
1430

1918 Kalisz - wydanie V, znaczki za: 2½, 5, 7½, 10, 15,20, 30, 60 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu V, skasowane na kopercie 18.11; każdy znaczek na odwrocie gwarancja Danowski.

Fi.6, 8-10, 12-4, 16
350 PLN
Bid
1431

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.7
120 PLN
Bid
1432

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
150 PLN
Bid
1433

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.7No
300 PLN
Bid
1434

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.7a
150 PLN
Bid
1435

1918 Kalisz - wydanie I, kasowany znaczek za 5 fen. w kolorze ciemnozielonym z silnie przesuniętym w pionie lokalnym nadrukiem typu I - napis (POL)SKA na górze, nad napisem POCZTA, zamiast na dole pod orłem; sygnowany, gwarancja Perzyński, z opisem Schmutz.

Fi.7a B
300 PLN
Bid
1436

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.8
120 PLN
Bid
1437

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.8
150 PLN
Bid
1438

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.8No
300 PLN
Bid
1439

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania na wycinku z listu, gwarancja Rachmanow.

Fi.9, 11
300 PLN
Bid
1440

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.9No
300 PLN
Bid
1441

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.10
150 PLN
Bid
1442

1918 Kalisz - wydanie I, parka znaczków za 15 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", na lewym znaczku w położeniu centralnym, na prawym z nieco przesuniętym z dół - napisy POLSKA - górny nasunięty z górnego znaczka, dolny częściowo poza znaczkiem, nadruki na obu znaczkach w pełni czytelne, oryginalna guma na całej powierzchni, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Gryżewski.

Fi.11
800 PLN
Bid
1443

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.11
120 PLN
Bid
1444

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.12a
150 PLN
Bid
1445

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.12a
120 PLN
Bid
1446

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.12b
40 PLN
Bid
1447

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Weźranowski.

Fi.12c
150 PLN
Bid
1448

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.12c
120 PLN
Bid
1449

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.13
150 PLN
Bid
1450

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.14
150 PLN
Bid
1451

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.15
150 PLN
Bid
1452

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.15
150 PLN
Bid
1453

1918 Kalisz, wydanie II, dziewięć z dziesięciu kasowanych znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym rzadszego typu II, gwarancja Krawczyk.

Fi.17-25
360 PLN
Bid
1454

1918 Kalisz - wydanie V, znaczek za 15 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu V, lekki ślad podlepki, gwarancja Falkowski.

Fi.51
40 PLN
Bid
1455

1918 Kalisz - wydanie V, znaczek za 40 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu V, kasowany na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.54
40 PLN
Bid
1456

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym II wydania.


100 PLN
Bid
1457

1918 Kalisz, parka znaczków z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja i oznaczenie Walocha.


120 PLN
Bid
1458

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym II wydania, gwarancja Krawczyk.


30 PLN
Bid
1459

1918 Kalisz, parka znaczków z nadrukiem II wydania, gwarancja Krawczyk.


140 PLN
Bid