The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4615

1938 Zaolzie, ładnie frankowany list, opłacony zgodnie z taryfą, wysłany 11.X z urzędu Bogumin 2 do USA !!! niezwykły kierunek wysyłki; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.294, 295, 296, 297
Mi.315, 316, 317, 318
300 PLN
Bid
4616

1938 Zaolzie, widokówka wysłana 27.VII.1939 z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Stalowej Woli.

Fi.334
Mi.355 
100 PLN
Bid
4617

1938 Anschluss Austrii - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym "Mit Schuschnigg für ein freies Österreich? Ja!" nawołującym do udziału w plebiscycie zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


200 PLN
Bid
4618

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej ostemplowany grzecznościowo 8.X, dodatkowo odbity stempelek cenzury.

1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium, 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę, cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


80 PLN
Bid
4619

1939 "Opłata ulgowa (Rozp. M.P.I T. Nr.P.W. 501/70 z r. 1933) - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję, list wysłany 26.VI z miejscowości Niemirów k/Lwowa do Rawicza.

Fi.334
Mi.355 
50 PLN
Bid
4620

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 07913 (1 kompania 602 pułk transportu samochodowego/1.Kompanie Kraftwagen-Transport-Regiment 602), przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


150 PLN
Bid
4621

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ - pancernik SCHLESWIG-HOLSTEIN, widokówka datowana "20 maja 1916" wysłana przez Polaka porucznika (Oberleutnant zur See) Wacława Adryana służącego na pancerniku niemieckim SMS Schleswig-Holstein, karta pisana po polsku adresowana do miejscowości Borówki koło Przepałkowa w powiecie złotowskim (Borowke bei Zempelburg kreis Flatow), wysłana z pokładu okrętu na kilka zaledwie dni przed Bitwą Jutlandzką (31.V-1.VI), w której to pancernik brał udział i otrzymał bezpośrednie trafienie pociskiem 343 mm; datownik KAISERLICH MARINE SCHIFFPOST z dnia 22.5; okręt ten zapisał się tragicznie w naszej historii - z jego pokładu padły pierwsze w II wojnie światowej salwy w kierunku polskiej placówki na Westerplatte; bardzo rzadkie polonicum w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
Bid
4622

1939 kartka niemieckiej poczty polowej z Krakowa do Austrii, stempel pułku SS Trupiej Czaszki "SS - Totenkopfstandarte / "Krakuau".


180 PLN
Bid
4623

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa wysłana 29.VIII do Łodzi w adresie nadawcy podano "Poczta Polowa N 18", nieczytelny datownik nadawczy z wyróżnikiem "c"; urząd ten został uruchomiony w ramach mobilizacji tzw."alarmowej" w okresie 22-27 sierpnia, (w/g katalogu Fischer str.101 nr.18 przywołany jako pierwszy - wycena od 1700.-), przydzielono go do obsługi 21DP wchodzącej w skład Armii "Kraków", taki jest adres nadawcy, ale przesyłkę wysłano pocztą regularną; dobry stan zachowania (karta pionowo złamana).


1 000 PLN
Bid
4624

1940 arkusz znaczka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1 ark.
800 PLN
Bid
4625

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 1 fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, niewielki ślad podlepki.


Mi.394
100 PLN
Bid
4626

1940 Armia Polska we Francji, parka czystych znaczków za 3 Fr. z przesuniętym w poziomie odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej


Mi.405
700 PLN
Bid
4627

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
125 PLN
Bid
4628

1940 Armia Polska we Francji, CERTIFICAT DE CESSATION DE PAYEMENT - zaświadczenie o zakończeniu wypłacania żołdu, wystawione 11.V w obozie Coëtquidan dla porucznika Makomaskiego, okrągła pieczęć płatnika "DÉPOT CENTRE D'INSTRUCTION POLONAIS"; dzień wcześniej - 10.V rozpoczęła się niemiecka ofensywa na Zachodzie, zakończona 22 czerwca podpisaniem zawieszeniem broni, czyli faktyczną klęską Francji; niecodzienny dokument w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
Bid
4629

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


250 PLN
Bid
4630

1940 koperta używana przez Polaków internowanych w Szwajcarii, wypisany i wygumkowany adres.


80 PLN
Bid
4631

1940 kartka z niemieckiej poczty polowej z Warszawy do Wiednia, w Wiedniu nie znaleziono adresata i kartkę odesłano, widokówka z Warszawy - pałac w Łazienkach.


80 PLN
Bid
4632

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 15. AUG 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; dobry stan zachowania.

Fi.4
100 PLN
Bid
4633

1941 PRZYSTĄPIENIE USA DO II WOJNY ŚWIATOWEJ, list wysłany 1.12.1941 z Los Angeles do Chefoo (Yantai) - China, zalepka cenzury amerykańskiej "EXAMINED BY 1577"; 7.12.1941; po zdradzieckim ataku Japonii na amerykańską bazę morską w Pearl Harbour, Stany Zjednoczone znalazły się w stanie wojny z Japonią, w związku z tym wstrzymano wymianę korespondencji między krajami azjatyckimi i USA, a przesyłkę po opatrzeniu jej stempelkami "RETURNED TO SENDER/ SERVICE SUSPENDED." (Zwrócono do nadawcy wymiana poczty wstrzymana) odesłano do nadawcy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
Bid
4634

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w czworoblokach; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
Bid
4635

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, narożny sześcioblok nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich z odwróconym nadrukiem "HELP WARSAW" i dodatkowo lekko obróconym drukiem koloru czerwonego; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
Bid
4636

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, czworoblok nalepek Polskiego Czerwonego Krzyża dla wojsk lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


45 PLN
Bid
4637

1941 kartka z Złoczowa nadana 16.1.41 do Czerwonego Krzyża w Szwajcarii.


200 PLN
Bid
4638

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, dwie parki nalepek Czerwonego Krzyża, zwykła i brzegowa jednostronnie cięta, spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
Bid
4639

1941 zestaw 5 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, w tym dwa z czarną obwódką po katastrofie w Gibraltarze, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


180 PLN
Bid
4640

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, arkusz nalepek Polskiego Czerwonego Krzyża dla marynarki wojennej, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


240 PLN
Bid
4641

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek z niewielkim śladem po podlepce, gwarancja.

Fi.1
250 PLN
Bid
4642

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", nowodruk, stara gwarancja jako próba Schmutz i Perzyński.

Fi.1
300 PLN
Bid
4643

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, dofrankowana karta pocztowa wysłana 3.VI z Canterbury do polskiej jednostki o kryptonimie P80 w Szkocji, okrągły dwuobrączkowy datownik odbiorczy z godłem "I. KORPUS WOJSK POLSKICH I.ST POLISH ARMY CORPS POCZTA POLOWA FIELD POST" z datą "5 - 6 1942", obok - bardzo rzadko spotykany - odciśnięty w kolorze czerwonym jednowierszowy stempelek "5 JUN 1942" stosowany w Polskiej Poczcie Polowej o nie do końca wyjaśnionym przeznaczeniu; przy kodowym oznaczeniu jednostki dopisano dużą literę "Ł" (łączność); dodatkowo zwraca uwagę mieszana frankatura dwóch regencji Jerzy V - Jerzy VI; efektowny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.1+5
400 PLN
Bid
4644

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, cięta seria niegumowana, w dawnych katalogach w tej postaci katalogowano tych osiem wartości jako nowodruki, obecnie jako próby lub nowodruki (Fi.800.-), piękny stan zachowania, gwarancja (jak na próby) Walocha.

Fi.1-8 ND
1 200 PLN
Bid
4645

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

Fi.1-9
5 600 PLN
Bid
4646

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA na znaczku z Hitlerem za 24 gr., znaczek unieważniony mechanicznie wirnikiem WARSCHAU C1 wyróżnik "bb" pozostał na wycinku użytkowym z koperty na dokumenty jakie wysyłano zwykle do urzędów; powinien zostać zniszczony przez władze okupanta, ale trafił pewno w ręce filatelisty, który mimo ryzyka postanowił go w tej formie zachować, z artykułu dawnego Prezesa Komisji Ekspertów PZF Macieja Perzyńskiego "Tajna Poczta Polska" w Filateliście 7/1957 W okresie okupacji Warszawa, jako stolica Polski, wszelkimi sposobami chciała pokazać okupantowi, że żyje, działa i walczy o niepodległość. Jedną z takich widocznych oznak walki było — w latach 1942-43 — przystawianie orzełków na listach (pieczęć metalowa) doręczanych Niemcom...; bardzo atrakcyjny walor, katalogowany w KSZNZP 1990, w Fischerze tylko wersja z napisem 1943 POLSKA, gwarancja Krawczyk.

Fi.4a
2 500 PLN
Bid
4647

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 25.11.1942 z Waszyngtonu adresowany na skrytkę pocztową 260/117 Głównej Poczty w Londynie, 4.II.1943 Polska Poczta Polowa, do której skierowano przesyłkę (datownik "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1") dosłała ją do Biura Pocztowego Bazy Polskich Sił Powietrznych w Blackpool - zwraca uwagę specjalnie w tym celu sporządzony dwuwierszowy stempelek z aktualnym adresem biura "35 TYLDESLEY ROAD BLACKPOOL", na odwrocie bardzo rzadko spotykany rekwizyt poczty polowej - 7-wierszowy stempel "POCZTA LOTNICTWA POLSKIEGO/ WPŁYNĄŁ DNIA/ ODESŁANY DO/ WRAZIE PRZENIESIENIA/ ADRESATA DO INNEJ JEDNOSTKI/ PRZESŁAĆ WŚLAD ZA NIM" z dopisaną dwukrotnie datą "5.II.43"; ostatecznie przesyłkę skierowano do centrum wyszkolenia lotnictwa morskiego w Catfoss (2 Operational Training Unit) - czerwona adnotacja na froncie "TU2"; stempelek cenzury angielskiej P.94; niezwykle ciekawy walor w dobrym stanie zachowania (usunięty fragment tylnej klapy koperty).

Fi.6
600 PLN
Bid
4648

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, pokwitowanie nadania przekazu pieniężnego z dnia 20.8 na kwotę 800 rubli wysłanego do miejscowości Urgencz w obwodzie chorezmijskim za pośrednictwem poczty polowej 3000 przydzielonej do obsługi Dowództwa i sztabu Armii w Jangi-Jul, idealnie odciśnięty datownik POLEWAJA POCZTA 3000 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem "a"; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.

Fi.6
300 PLN
Bid
4649

1942 ekspresowy list lotniczy wysłany 22.VI z Windsor w Kanadzie do Generalnego Konsulatu RP w Chicago, dwuwierszowy stempelek poczty amerykańskiej "Fee claimed at Chicago, Ill. Old Post Office Annex"; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (koperta poziomo zgięta).


Mi.209, 211
100 PLN
Bid
4650

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list nadany 5.XII na poczcie polowej 117 do polskiego przedstawicielstwa w Brytyjskiej Afryce Wschodniej, w sprawie poszukiwania przez żołnierzy II Korpusu rodzin ewakuowanych z ZSRR; stempelek cenzury nr.113, kasownik odbiorczy poczty polowej 80.


200 PLN
Bid
4651

1942 WAFFEN SS - Poznań, list z lokalnego departamentu zajmującego się opieką nad członkami SS i ich rodzinami, wysłany 8.5 z Poznania do Gdańska, idealnie odbity wirnik nadawczy i listowa pieczęć formacyjna z hitlerowską gapą "Waffen SS Fürsorge -u. Versorgungsamt SS Posen"; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
Bid
4652

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Irak, strona z pocztowej książki nadawczej listów poleconych poczty polowej 112 przekazywanych poczcie polowej 114 z dnia 16.VIII, obok odciśnięty datownik poczty polowej 112; niecodzienny wewnętrzny dokument poczty w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
Bid
4653

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, nalepki dla wojsk desantowych, drugie wydanie - ze zmienionymi napisami, jedna z podwójnym, druga z normalnym i odwróconym napisami na marginesie.


160 PLN
Bid
4654

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, rejestr przekazów pocztowych i telegraficznych, które nadeszły dla żołnierzy 6 Dywizji Piechoty, przekazany w dniu 17/VI upoważnionemu oficerowi dywizji przez pocztę polową 3002 przydzieloną do obsługi tej jednostki rozlokowanej w Szachriziabs, idealnie odciśnięty datownik POLEWAJA POCZTA 3002 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem "a"; unikalny dokument wewnętrzny najrzadziej spotykanej w obrocie filatelistycznym poczty polowej 3002 w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


6 000 PLN
Bid