The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 117. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4499

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.3 z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.469 
50 PLN
4500

1936 AMBULANS NR.1472 relacji Jelenia Góra - Kowary (HIRSCHBERG-SCHMIEDEBERG) widokówka przesłana 15.8 ambulansem do Świdnicy.


Mi.516
40 PLN
4501

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka (zapora na Łomnicy w Karpaczu) wysłana 20.8 z Karpacza (Krummhübel) do Świdnicy (Schweidnitz), znaczek skasowany stemplem okolicznościowym; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.516 
40 PLN
4502

1938 kartka okolicznościowa poczty niemieckiej po aneksie Czechosłowacji.


40 PLN
4503

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


60 PLN
4504

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


70 PLN
4505

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.


170 PLN
SOLD
4506

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
4507

1939 list polecony z Dżuryn (Obwód tarnopolski) nadany 22.12.39 do Chodowowa, polskie przedwojenne stempel i erka.


300 PLN
4508

1939 list na kopercie Browaru Parowego w Grodźcu do Będzina, stempel pośrednictwa pocztowego w Grodźcu.


100 PLN
4509

1939 obszary anektowane przez ZSRR, polski znaczek stemplowany radzieckim kasownikiem Lwowa.


60 PLN
SOLD
4510

1939 okupacja sowiecka, tereny anektowane przez ZSRR we wrześniu 1939, miejscowa kartka na polskiej całostce opłacona radzieckim znaczkiem unieważnionym radzieckim kasownikiem z Baranowicz, tekst w języku hebrajskim.


620 PLN
SOLD
4511

1939 okupacja sowiecka, miejscowa ekspresowa polecona kartka z Kołomyi (polski kasownik), kartka nie wypisana na odwrocie, na odwrocie radziecki datownik odbiorczy.


200 PLN
4512

1939 list z Rygi do Warszawy, stemple cenzury wojskowej Wermachtu, ciekawa ilustrowana koperta.


400 PLN
4513

1939 polski znaczek stemplowany radzieckim kasownikiem z datą 20.11.39.


45 PLN
4514

1939 list polecony wysłany 29.09.39 z okupowanego przez Sowietów Lwowa do Moskwy, atrakcyjna mieszana frankatura polska - radziecka.


270 PLN
SOLD
4515

1940 Obszary anektowane przez Litwę, wydanie obiegowe, dwie parki czystych znaczków ciętych z serii będącej w obiegu na terenach okupacji litewskiej, dużo rzadsze niż znaczki ząbkowane, piękny stan zachowania.

Fi.AnL 23, 25 nz
Mi.439U, 441U
140 PLN
4516

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będący w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnL Bl.2
Mi.Bl.2
120 PLN
4517

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będący w obiegu na terenach okupacji litewskiej, sposób ostemplowania wskazuje na użycie pocztowe w Wilnie 30.8.1940.

Fi.AnL bl.2
Mi.Bl.2
280 PLN
4518

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list do Warszawy wysłany z agencji w miejscowości Mochy - stempelek Deutschendorf (nazwa funkcjonująca tylko w latach 1939-43), znaczki skasowane 26.8 w Wolsztynie (Wollstein).

Fi.AnN 1, 2,10
Mi.512, 513, 521
80 PLN
4519

1940 Okupacja Czechosłowacji, list wysłany 30.1 z Kryjov (Gaya) do Pazardżik w Bułgarii, cenzury, zalepka Wehrmachtu; wirnik odbiorczy na odwrocie; niespotykany kierunek wysyłki!


Mi.26, 28 
100 PLN
4520

1940 znaczki radzieckie wydane z okazji okupacji terenów połowy Polski przez ZSRR, seria kasowana; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.736-40
80 PLN
4521

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią), wysłana 29.7 z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; tranzytowy datownik Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


160 PLN
4522

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa ze znakiem opłaty za 10 kop wysłana 23.7 z Moskwy do dyrektora Filharmonii we Lwowie, ponieważ opłata za kartę pocztową wynosiła 30 kop naliczono dopłatę w wysokości 20 kop, słabiej odciśnięty owalny stempelek dopłaty; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
4523

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg do Generalnej Guberni.


70 PLN
4524

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.


30 PLN
4525

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 21-6 z miejscowości Korzec do miejscowości Szczuczyn Nowogródzki w przeddzień ataku niemieckiego na ZSRR, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "КОРЕЦ СССР КОРИЕЦ РОВ.ОБЛ."; bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
4526

1940 przekaz paczkowy z Scharnese bei Kulm (Czarże koło Chełmna) 2.11.40 w Prusach Zachodnich do żołnierza w Niemczech.


60 PLN
4527

1940 polskie znaczki stemplowane kasownikiem radzieckim z Brzeżan dzisiaj na Ukrainie.


50 PLN
4528

1940 list polecony z Lwowa nadany 9.2.40 do Krakowa, polska przedwojenna erka, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


200 PLN
4529

1940 kartka z Sądowej Wiszni nadana 4.1.40 do Nowego Sącza, radziecki kasownik i znaczki.


300 PLN
4530

1940 list polecony z Łodzi nadany 13.07.40 do Argentyny, zalepki i stemple cenzorskie niemieckie i brytyjskie.


120 PLN
4531

1940 kartka z Wielkiej Głuszy nadana 8.7.40 do Krakowa.


200 PLN
4532

1940, 1943 dwie kartki z Miastkowa, jedna z okresu okupacji sowieckiej, druga z okupacji niemieckiej.


400 PLN
SOLD
4533

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, znaczek radziecki za 5 kop grzecznościowo skasowany 11 V idealnie odciśniętym polskim datownikiem LIDA TELEF.TLEGR. z wyróżnikiem "a"; doskonały stan zachowania.


200 PLN
4534

1940 okupacja sowiecka, kartka z Kowla (polski kasownik) do Wiednia, kartka nie wypisana na odwrocie, stempel cenzury Wermachtu.


200 PLN
4535

1940 list z Wilmesau (Wilamowic) nadany 10.05.40 do Czortkowa będącego pod okupacją sowiecką od 17 września 1939, na odwrocie stemple cenzury Wermachtu cenzury sowieckiej.


120 PLN
4536

1940 list polecony z Budapesztu do Zawiercia, zalepka i stempel cenzury wojskowej Wermachtu.


120 PLN
4537

1940 list z Rygi wysłany 18.05.40 przez Königsberg (Królewiec) do Lublina, zalepka i stempel niemieckiej cenzury.


150 PLN
4538

1940 obszary włączone do Rzeszy, przekaz paczkowy z Dąbrowy koło Będzina do Niemiec, gwarancja.


80 PLN