The new auction will start soon

Auction 117. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
424

1839 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny z Warszawy do Londynu wysłany 23/9, stempel nadawczy typu IIIC, stemple tranzytowe: Berlin i efektowny Hamburg, kasownik odbiorczy Londyn 7 OCT; liczne adnotacje pocztowe dotyczące masy przesyłki i opłat pocztowych; nietypowy, stosunkowo rzadki kierunek wysyłki; list o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, złożony i przechowywany w archiwum (stąd pochodzi pionowe zagięcie) na karcie albumowej, wewnątrz dodatkowo dołączone rozliczenia.


300 PLN
425

1850 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 15.7 z Warszawy do Zalesia, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC (PZP nr 398g), przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


320 PLN
426

1854 obszar I Rzeczypospolitej - LUCYN, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Lucyna do Rygi; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie rzadki dobrze notowany u Dobina (5000-6000 rub) stempel nadawczy ЛЮЦИНЪ / 27 НОЯБРЯ 1854, i ryski odbiorczy ПОЛУЧЕНО / 30 НОЯБ. 1854; na zamku lucyńskim zamieszkał w 1579 roku król Stefan Batory, jego załoga liczyła 1000 żołnierzy z 50 armatami; po rozbiorze w 1772 roku Lucyn został miastem powiatowym; adresowana po polsku koperta zachowała się w bardzo dobrym stanie, piękny przykład silnych związków tych ziem z Polską, użyta w Królestwie Polskim.

Fi.Ckr4II
1 000 PLN
427

1855-61 rosyjska koperta ze znakiem opłaty na środku klapy koperty nadana z Warszawy do Chrustkowa, warszawski datownik typu IIC o średnicy 19 mm, zagniecenia.

Fi.Ckr7
800 PLN
428

1856 list zagraniczny wysłany 7.6.56 z Opatowa do Wiednia, okrągły stempel nadawczy typu IIIC, austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie okrągłe stemple tranzytowe Michałowice 11/6, Kraków 11/6, i Loodorf 13/6, i stempel odbiorczy z Wiednia 12/6, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja Pelc.


480 PLN
429

1857 Królestwo Polskie, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x109 mm (2-3 mm przycięta od góry), ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu normalnym, wysłana w marcu z Warszawy do majątku Powierwicyn pod Telszą w guberni Kowieńskiej; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie adnotacja adresata w której wymieniony jest nadawca Władysław Mostowski - jego herbem "Dołęga" zamknięto kopertę, a odcisk zachował się w dobrym stanie; rodzina Mostowskich była do 1823 roku właścicielami słynnego pałacu w Warszawie; list pochodzi z całej partii korespondencji otrzymanej przez Józefa Pawłowicza z Warszawy; najpiękniejsza z tych kopert, ze stycznia 1857, adresowana po polsku znajdowała się w eksponacie wystawowym Dr.J.Mazepy.

Fi.Ckr4II
1 500 PLN
430

1857 obszar I Rzeczypospolitej - KOWNO, pięknie cięty i świetnie zachowany pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony czytelnie prowizorycznym dwuobrączkowym kasownikiem П(очта) КОВНО; podobne znane są jedynie z Dynaburga i Kijowa, należą do najrzadszych kasowników rosyjskich i znane są tylko na dwóch pierwszych wydaniach; znaczek użyto we wczesnym okresie, pomiędzy 26 lutego - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków datownikiem, a 31 maja 1858 roku - wprowadzono wtedy w Kownie kasownik numerowy 19 w trzech okręgach z kropek, przykład wprowadzania nowych sposobów opłaty listów na dawnym obszarze Rzeczypospolitej.


Mi.1 
5 000 PLN
431

1858 Królestwo Polskie - ROSJA NR.1 - EGZEMPLARZ NAROŻNY Z DWOMA SZEROKIMI MARGINESAMI; bardzo szeroko na górze cięty znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony poprzez kreślenie i dodatkowo w dniu 1/3 datownikiem WARSZAWA typu IIIC; początkowo znaczki unieważniano wyłącznie poprzez kreślenie; obowiązek kasowania datownikiem wprowadzono 10 marca 1858 roku i trwał on tylko do dnia 27 marca 1858 roku, kiedy to do kasowania znaczków wprowadzono specjalne kasowniki numerowe; przez cały ten czas znaczki kreślono i często dodatkowo unieważniano datownikiem, a potem kasownikiem numerowym; rosyjski znaczek numer 1 był pierwszym znaczkiem używanym w Królestwie Polskim, razem z nimi wprowadzano coraz to nowe metody skutecznego ich unieważniania, aby zapobiec powtórnemu użyciu, czyli oszustwom na szkodę poczty; ten duży fragment strony adresowej był ozdobą wspaniałej kolekcji kasowników Królestwa Polskiego zebranej przez W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, TO UNIKAT - w żadnym innym zbiorze Królestwa Polskiego nie było egzemplarza z tak szerokim marginesem; piękny stan zachowania; fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
36 000 PLN
432

1858 Królestwo Polskie - STACJA POPRZĘGOWA ZALESIE, szeroko cięty pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; co absolutnie unikalne został on unieważniony 2/3 datownikiem ZALESIE typu IIIC w stacji poprzęgowej na trakcie z Białej do Terespola; takie unieważnienie było możliwe tylko dlatego, że Zalesie do 1853 roku było małą ekspedycją pocztową (do 1851 urzędem granicznym) i posiadało datownik; to jedyny taki przypadek odnotowany w Królestwie Polskim, w zbiorach A.Faberge znajdował się jedyny list z Królestwa Polskiego nadany w stacji poprzęgowej, ale tam znaczek został unieważniony odręcznie; piękny egzemplarz, ładnie szeroko cięty i bardzo czytelnie skasowany centralnie odbitym datownikiem; jeden z najważniejszych znaczków dokumentujących wprowadzanie nowego sposobu opłacania listów w Królestwie Polskim, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
48 000 PLN
433

1858 Królestwo Polskie - KAŁUSZYN, pięknie cięty pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" (Fi.12000+1100.-); unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 6. - Kałuszyn (kropka odróżnia 6 od 9); to pierwszy znaczek będący w obiegu w Królestwie Polskim, użyty krótko po 15/27 marca 1858 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym; pochodzi ze słynnego zbioru "Wisła" G.D.Mehrtensa, piękny stan.

Fi.I
Mi.1 
12 000 PLN
434

1858 Królestwo Polskie - KALISZ, CZERWONY KASOWNIK NUMEROWY 191; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 unieważniony polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz w kolorze czerwonym (Fi.1500+15500.-); wszystkie kasowniki numerowe w kolorze czerwonym są rzadkie, ale prawie nigdy nie spotyka się ich tak czysto i klarownie odbitych, dodatkowo w prawym dolnym rogu niezmiernie rzadka na znaczkach niebieska kaszetka nadawcy listu A.G..../ C(ALISIA); znaczek pochodzi ze słynnej kolekcji Agathona Faberge - jego adnotacja ołówkiem o nabyciu 28.VIII.24 od Kirchnera na odwrocie; poza resztką kleju po podlepce znaczek zachował się w wyśmienitym stanie, na odwrocie świetnie widoczny znak wodny, piękny walor do eksponatu wystawowego, gwarancja Bojanowicz.

Fi.II
Mi.2x
15 000 PLN
435

1858 Królestwo Polskie - SEYNY; kompletny list składany opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,115 mm i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.12000+15000.-); znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 30 - Seyny, wysoki 6 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej nienotowany dotąd miejscownik ramkowy "SEYNY" typu IIB, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy z 22.12.; początkowo list miał być wysłany na koszt odbiorcy, ale stosowną adnotację na koszt wykreślono i tym samym charakterem wpisano nad nią informację o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę - franko; list napisany na bardzo cienkim papierze z suchym tłoczeniem okrętu i napisem PARIS ma kilka widocznych zadrapań piórem na stronie adresowej, ale poza tym zachował się w bardzo dobrym stanie; pochodzi ze słynnego zbioru "Wisła" G.D.Mehrtensa, na życzenie fotoatest firmowy.

Fi.II
Mi.2x 
13 500 PLN
436

1858 Królestwo Polskie 220 - PYZDRY, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,105 mm i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.1500+1500.-); został on unieważniony polskim kasownikiem numerowym 220 - Pyzdry, w ekspedycji pocztowej na krótkim bocznym trakcie ze Słupcy, ma on bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; znaczek oferowany jest na fragmencie karty z jego kolekcji wystawowej i posiada na odwrocie stempelek własnościowy M.A.Bojanowicz.

Fi.II
Mi.2y
2 700 PLN
SOLD
437

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1300.-); unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, jedynym okrągłym kasownikiem numerowym, który z całą pewnością został użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich był już wycofany z użytku (1864); bardzo ładny stan zachowania.

Fi.V
Mi.5 
900 PLN
438

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

Fi.(Ck4)
40 PLN
SOLD
439

1859 koperta poczty miejskiej w Warszawie w bardzo ładnym stanie, gwarancja i oznaczenie.

Fi.Ck4IIy
2 000 PLN
440

1859 koperta poczty miejskiej w Warszawie w ładnym stanie, gwarancja i oznaczenie.

Fi.Ck5IIy
1 500 PLN
441

1859 Królestwo Polskie - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY; list z Włocławka do Warszawy opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; znaczek unieważniono bardzo mocno odciśniętym polskim kasownikiem numerowym 241 - Włocławek, widać pod nim wyraźnie rosyjski kasownik numerowy 2 w owalu z kropek, co dowodzi wcześniejszego użycia znaczka w Moskwie; potwierdzeniem tego oszustwa są uszkodzenia powstałe przy zdejmowaniu wspomnianego znaczka z listu; sama przesyłka jest w pełni kompletna i zachowała się z pełną treścią (datowaną 1859) w bardzo dobrym stanie; na froncie datownik nadawczy Włocławek typu IIIA z ręcznie wpisaną datą 16/2, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawa typu IIIC z 17/2 i duży godzinnik 1/P stosowany do 1860 roku; to stosunkowo wczesne oszustwo na szkodę poczty, jakkolwiek w kolekcji Z.Mikulskiego było kilka przesyłek z 1858 roku.

Fi.V FP
Mi.5 
8 000 PLN
442

1859 po, "KROLESTWO POLSKIE JNSPEKTOR GŁOWNY DROG ŻELAZNYCH" urzędowa pieczęć z orłem (dolna część inskrypcji słabo czytelna, nieco sprasowana) wyciśnięta w czarnym laku na odwrocie listu wysłanego 29/4 z Warszawy do Piotrkowa, stempel nadawczy typu IIIC, niebieskozielony stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "INTERES RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA); wyjątkowa rzadkość zarówno do zbioru Królestwa Polskiego jak i dla tematyków; temat - KOLEJ.


350 PLN
443

1859 Królestwo Polskie - AUS POLEN per POSEN, koperta listu z Moszczanki do Lipska, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną ręcznie datą "9/8" i stempelek FRANCO - informujący o całkowitym opłaceniu przesyłki przez nadawcę; na odwrocie okrągły datownik pocztamtu pogranicznego SŁUPCA typu IIIC odmiana z większymi literami (339g) z 23/8, pięknie odbity unikalny pruski graniczny stempel pochodzenia AUS POLEN per POSEN (Feuser +3000 DM) z tego samego dnia oraz okrągły saski stempel nadejścia; wszystkie stemple bardzo ładnie odciśnięte, kompletna pieczęć lakowa; zgrabna niewielka kopertka w doskonałym stanie zachowania.


6 000 PLN
444

1859 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 14.12 z Warszawy do Białej, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC (PZP nr 398k), przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


240 PLN
445

1860 pierwszy polski znaczek, typograficzne fałszerstwo "poznańskie" w fazie "produkcyjnej" - próbna odbitka z lekko niespasowanym środkiem, znakomita robota drukarza - fałszerza , rzadko spotykane, ciekawy materiał porównawczy.

Fi.1 FFi
Mi.1 false
1 700 PLN
446

1860 pierwszy polski znaczek w barwach janoniebieskiej i różowej na wycinku listu z Warszawy, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest.

Fi.1a
Mi.1a
2 600 PLN
447

1860 Królestwo Polskie - SOCZEWKA; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach unieważniony bardzo czytelnie polskim kasownikiem numerowym 295 - Soczewka, w małej ekspedycji na bocznym trakcie z Kutna przez Gostyń; ma on stopień rzadkości 4 punkty w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; klisza czerwona poważnie uszkodzona w dolnej części, a klisza niebieska ma ciekawe uszkodzenia lewego narożnika i dolnej ramki - znaczek pochodzi z dolnego rzędu arkusza - prawdopodobnie z 3 sektora, 93 lub 94 pozycji w arkuszu, ma zreperowany dolny narożnik i ząbek, poza tym zachował się w ładnym stanie, sygnowany ABONY, gwarancja Schmutz.

Fi.1a
2 600 PLN
448

1860 pierwszy polski znaczek w barwie jasnego błękitu pruskiego i różowej, znaczek czysty bez gumy, reperowany w bardzo słabym stanie zachowania jak na skanie, fotoatest Berbeka.

Fi.1ab
Mi.1a
1 000 PLN
449

1860 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i różowokarminowej unieważniony warszawski stemplem numerowym, znaczek przeząbkowany z ubytkami górnej poziomej perforacji, słaby stan zachowania, fotoatest Jendroszek.

Fi.1ac
Mi.1a
880 PLN
SOLD
450

1860 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i różowej, znaczek czysty z pełną oryginalną gumą z śladem po niewielkiej podlepce, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Pelc.

Fi.1ac
Mi.1a
23 500 PLN
SOLD
451

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym na średnim papierze, ma rzadko spotykane charakterystyczne "prążki" pionowe będące w rzeczywistości żeberkowaniem wżerającym się w papier znaczka, a powstałym po zmoczeniu (przy naklejaniu) żółtobrunatnej gumy nakładanej ręcznie na arkusze znaczków metalowym wałkiem obciągniętym suknem, co ciekawe kasownik też jest w pewnym sensie żeberkowany, a przez to mało czytelny - z układu i dwóch możliwych do odczytania cyfr to numer (2)82 - Kibarty, bardzo ciekawy egzemplarz do specjalizacji, druk czytelny a sam znaczek zachował się w dobrym stanie, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ac
4 000 PLN
452

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej unieważniony stemplem numerowym Kibart z numerem 282 w czterech okręgach, znaczek z błędem w postaci uszkodzonej lewej ramki, fotoatest Berbeka.

Fi.1b B5
Mi.1b
2 400 PLN
453

1860 pierwszy polski znaczek w barwach błękitu pruskiego i różowokarminowej na wycinku listu z Radomia, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym z liczbą "138" w czterech okręgach, znaczek w dobrym stanie w rzadkiej odmianie kolorów, fotoatest Pelc.

Fi.1bc
Mi.1b
3 500 PLN
454

1860 pierwszy polski znaczek w barwie błękitu pruskiego i karminowej unieważniony rzadkim warszawskim kasownikiem numerowym z jedynką, z ozdobną stopką, w sześciu kwadratach, znaczek z bardzo dobrym stanie, fotoatest Berbeka.

Fi.1bc
Mi.1b
3 250 PLN
SOLD
455

1860 rzadka koperta poczty miejskiej w warszawie ze znakiem opłaty na klapie koperty, ślady po złamaniach, pomimo tego bardzo dobra prezencja, rzadkie.

Fi.Ck4Iy
2 000 PLN
456

1860 kompletny list zagraniczny A.Wambacha (owalna kaszetka nadawcy) z Warszawy do Bordeaux, przesłany Koleją Warszawsko-Wiedeńską do Sosnowca, a stamtąd nowo otwartą (1859) boczną linią do granicy pruskiej - na odwrocie kolejowy stempel tranzytowy Mysłowice-Kędzierzyn (MYSLOWITZ-KANDRZIN) z 15.4; dopiero rok później pocztę do Francji zaczęto przewozić Drogą Warszawsko-Bydgoską i dalej przez Berlin; list zamknięto i zabezpieczono w restauracji Hotelu Europejskiego - idealnie zachowana pieczęć lakowa "RESTAUR: HOTELU EUROP: w WAR:", skąd dostarczono go, co niekiedy praktykowano, do nieodległego Pocztamtu Głównego - stempel nadawczy WARSZAWA typu IIIC z 15.4.; ręcznie wpisana pruska wysokość opłaty "3" sgr. plus dalsze 3 czyli w sumie "6" sgr. za tranzyt pruski, stempelek tranzytowy P.35, francuski stempel graniczny - "PRUSSE-VALENCIENNES", wysokość francuskiego porta "11"; tranzytowy Paryż z 17.4 i odbiorczy Bordeaux z 18.4; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania o pięknie udokumentowanym obiegu pocztowym.


1 600 PLN
457

1860 list (z treścią w środku) z Rudy Guzowskiej do Huszlewa, stemple tranzytowe z Warszawy, opłata gotówkowa 10 kop., gwarancja.


240 PLN
458

1861 list na rosyjskiej całostce z Mikołajewa koło Chersonia do Gostynina, na odwrocie pieczęć lakowa i stempel odbiorczy Gostynina, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania, gwarancja.

Fi.Ckr7I
1 600 PLN
459

1862 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem 11; numery ambulansów 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-63 znaczki na listach nadawanych na Dworcu Warszawskim ukończoną w 1862 linią kolejową z St.Petersburga tzw. Drogą Warszawską; w 1862 roku wprowadzono na niej okrągłe datowniki ambulansowe różnych typów; na polskich znaczkach numer kasownik z numerem 11 nie występuje; znaczek jest w ładnym stanie, czysto i czytelnie skasowany.

Fi.5
Mi.5 
400 PLN
460

1862 obszar I Rzeczypospolitej - WERRO Estonia, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana 6.I z miejscowości Werro (Vru) do Rygi; znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, okrągły stempel nadawczy ; stemple odbiorcze Rygi z 8 i 9 stycznia; kompletna pieczęć lakowa nadawcy; zachowane egzemplarze kopert z obiegu (z tego okresu) są na ogół w słabszym stanie zachowania, prezentowany walor zachował się w bardzo dobrym stanie.

Fi.Ckr4II
750 PLN
461

1863 Królestwo Polskie UNIKAT - KASOWNIK 116 - SŁOMNIKI, koperta wysłana 7.11. ze Słomnik do Warszawy, znak opłaty unieważniono unikalnym kasownikiem numerowym 116 - Słomniki, w małej ekspedycji pocztowej na trakcie ku granicy w Michałowicach; ma on najwyższy - 10 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza (Fi.6000+100000.-); to jedna z najciekawszych ekspedycji w Królestwie Polskim; wielokrotnie przekształcana w stację poprzęgową; działała w latach 1840-41, 1847-50 i od 1854 roku, po 1860 roku ekspedytorem został Sekretarz Magistratu Aleksander Szymon Wojsławski, dla którego było to zajęcie dodatkowe; stempel nadawczy SŁOMNIKI widoczny po prawej stronie koperty został przerobiony z dwujęzycznego stempla nadawczego typu VIIIA poprzez spiłowanie rosyjskiej nazwy - to sugeruje użycie tej całostki w czasie Powstania Styczniowego; był to jedyny taki przypadek w Królestwie Polskim - opisane w monografii M.A,Bojanowicza na str.153; na odwrocie datownik odbiorczy WARSZAWA typu IIIC z dnia 9/11 i okrągły godzinnik 9/R; w całym Królestwie Polskim nie ma w zasadzie podobnego waloru; całostka ta była ozdobą słynnej kolekcji W.Rachmanowa; zachowana jest w świetnym stanie; ze Słomnik znany jest list z polskim znakiem opłaty i z kompletnym dwujęzycznym stemplem nadawczym, fotoatest Ceremuga A.I.E.P

Fi.Ck5IIx
53 000 PLN
462

1863 kompletny składany list zagraniczny wysłany z Warszawy 21.12.63 do Francji tranzytem przez Prusy, stempel nadawczy typu IIIC (W i A wąskie), pruski kolejowy okrągły stempel graniczny: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO"; stempelek "P.33." i adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu, stemple tranzytowe: PRUSSE-ERQUELINES i 3 stemple z Paryża na odwrocie, list na prywatnej papeterii Joseph Krell z Warszawy pisany po niemiecku, dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania, gwarancja Pelc.


480 PLN
463

1864 kompletny list zagraniczny z pełną treścią wysłany 26.5. z Warszawy do Paryża, mały stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły graniczny stempel ambulansowy określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO"; stempel "PD", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
SOLD